Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,34
 • Değişim :-2,86 %
 • Hacim TL :176.443
 • Hacim Adet :518.097
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
 • XSANT,XTRZM,XTUMY,XUHIZ,XULUS,XUTUM : MARTI | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 55.961.542
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 55.961.542
 • NAKİT DEĞERLER 55.961.542
 • 1.1 Kasa 1.205.444
 • A. Hazır Değerler 1.205.444
 • Kasa 1.205.444
 • B. Menkul Kıymetler 849.371
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 849.371
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 849.371
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 22.842.233
 • Acenteler 22.842.233
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22.842.233
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 11.586.466
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 11.586.466
 • İkrazlar 11.586.466
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.735.170
 • E. Stoklar 4.735.170
 • İŞTİRAKLER 4.735.170
 • 6. Diğer Stoklar 14.742.858
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.742.858
 • Menkuller 14.742.858
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 55.961.542
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 55.961.542
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 55.961.542
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 722.459.815
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 722.459.815
 • II. DURAN VARLIKLAR 722.459.815
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 285.208
 • Devam Eden Yatırımlar 285.208
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 285.208
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 63.601.199
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 63.601.199
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 63.601.199
 • 15.2 Menkul Değerlerin 39.508
 • C. Finansal Duran Varlıklar 39.508
 • Reasürörler Payı (-) 39.508
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 38.216.573
 • Hayat Matematik Karşılığı 38.216.573
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 38.216.573
 • AKTİF TOPLAMI 556.417.311
 • D. Maddi Duran Varlıklar 556.417.311
 • Reasürörler Payı (-) 556.417.311
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 248.400
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 248.400
 • Ödenmiş Sermaye 248.400
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 43.546.568
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 43.546.568
 • Kanuni Yedek Akçeler 43.546.568
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 20.105.048
 • F. Diğer Duran Varlıklar 20.105.048
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 20.105.048
 • A K T İ F T O P L A M I 778.421.357
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 778.421.357
 • Yeniden Değerleme Fonu 778.421.357
 • 4.1 Bonolar 186.323.070
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 186.323.070
 • Maliyet Artış Fonu 186.323.070
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 48.912.638
 • A. Finansal Borçlar 48.912.638
 • Özel Fonlar 48.912.638
 • B. Ticari Borçlar 26.208.992
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 26.208.992
 • P A S İ F T O P L A M I 26.208.992
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 54.317.016
 • 2. Borç Senetleri 54.317.016
 • Alınan Primler 54.317.016
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 51.157.806
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 51.157.806
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 51.157.806
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 186.323.070
 • 8. Borç Reeskontu (-) 186.323.070
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 186.323.070
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 331.828.182
 • Diğer Gelirler 331.828.182
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 331.828.182
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 329.638.308
 • A. Finansal Borçlar 329.638.308
 • TEKNİK GİDERLER (-) 329.638.308
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.189.874
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.189.874
 • GENEL GİDERLER (-) 2.189.874
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 260.270.105
 • Faiz Gelirleri 260.270.105
 • III. ÖZ SERMAYE 260.270.105
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 89.187.856
 • A. Sermaye 89.187.856
 • Kar Payı Gelirleri 89.187.856
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 87.120.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 87.120.000
 • Satış Karları 87.120.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.497.948
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.497.948
 • MALİ GİDERLER (-) 2.497.948
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -11.239.606
 • 5. Maliyet Artış Fonu -11.239.606
 • Diğer Giderler (-) -11.239.606
 • F. Net Dönem Karı 9.322.993
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 9.322.993
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 9.322.993
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 3.815.352
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 3.815.352
 • 2. ........... Yılı Zararı 171.082.249
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 171.082.249
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 778.421.357
 • P A S İ F T O P L A M I 778.421.357
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 11.349.449
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 11.349.449
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.239.053
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.239.053
 • 2. Satış İskontoları (-) -889.604
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -889.604
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -889.604
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -889.604
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -610.379
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -610.379
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.670.623
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.670.623
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6.281.002
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -6.281.002
 • 4.1.3 Diğer -7.170.606
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -7.170.606
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -18.515.943
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -18.515.943
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.293.785
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.293.785
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -16.222.158
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -16.222.158
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -18.803.472
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -18.803.472
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.153.540
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -15.649.932
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.