Migros T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 17,65
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :5.835.713
 • Hacim Adet :332.503
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Migros T.A.Ş.
 • XTCRT,XU050,XU100,XUHIZ,XUTUM : MGROS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.284.490.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.284.490.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.284.490.000
 • 1.1 Kasa 831.139.000
 • A. Hazır Değerler 831.139.000
 • Kasa 831.139.000
 • B. Menkul Kıymetler 616.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 616.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 616.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 481.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 481.000
 • Sigortalılar 481.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 78.571.000
 • Acenteler 78.571.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 78.571.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.405.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.405.000
 • İkrazlar 8.405.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.335.680.000
 • E. Stoklar 1.335.680.000
 • İŞTİRAKLER 1.335.680.000
 • 6. Diğer Stoklar 29.598.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 29.598.000
 • Menkuller 29.598.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.284.490.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.284.490.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.284.490.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.736.593.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.736.593.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.736.593.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.199.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.199.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.199.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.165.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.165.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.165.000
 • 16.1 Defter Değeri 73.000
 • 3. İştirakler 73.000
 • Reasürörler Payı (-) 73.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 139.184.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 139.184.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 139.184.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.227.768.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.227.768.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.227.768.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.345.913.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.345.913.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.345.913.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.251.427.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.251.427.000
 • Nominal Sermaye 2.251.427.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 20.291.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 20.291.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 20.291.000
 • A K T İ F T O P L A M I 6.021.083.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.021.083.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.021.083.000
 • 4.1 Bonolar 3.068.212.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.068.212.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.068.212.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 197.656.000
 • A. Finansal Borçlar 197.656.000
 • Özel Fonlar 197.656.000
 • B. Ticari Borçlar 2.549.252.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.549.252.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.549.252.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 40.077.000
 • 2. Borç Senetleri 40.077.000
 • Alınan Primler 40.077.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.585.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 12.585.000
 • XII. KARŞILIKLAR 12.585.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 91.956.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 91.956.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 91.956.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 87.988.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 87.988.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 87.988.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.068.212.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.068.212.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.068.212.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.489.609.000
 • Diğer Gelirler 2.489.609.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.489.609.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.347.980.000
 • A. Finansal Borçlar 2.347.980.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.347.980.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 3.196.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 3.196.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 3.196.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 75.973.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 75.973.000
 • GENEL GİDERLER (-) 75.973.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 57.557.000
 • PASİF TOPLAMI 57.557.000
 • Personel Giderleri (-) 57.557.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.903.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.903.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.903.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 463.262.000
 • Faiz Gelirleri 463.262.000
 • III. ÖZ SERMAYE 463.262.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 462.578.000
 • A. Sermaye 462.578.000
 • Kar Payı Gelirleri 462.578.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 178.030.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 178.030.000
 • Satış Karları 178.030.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.189.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.189.000
 • Diğer Giderler (-) -5.189.000
 • F. Net Dönem Karı 5.189.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.189.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.189.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 504.766.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 504.766.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 684.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 684.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.021.083.000
 • P A S İ F T O P L A M I 6.021.083.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.079.045.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.079.045.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.698.673.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.698.673.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.380.372.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.380.372.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.380.372.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.380.372.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.039.171.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.039.171.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -168.043.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -168.043.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.207.214.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.207.214.000
 • 4.1.3 Diğer 173.158.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 173.158.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -44.865.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -44.865.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -8.059.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -8.059.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -52.924.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -52.924.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -52.924.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -52.924.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 29.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -52.953.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.