Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,60
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.143.447
 • Hacim Adet :1.902.940
* SG: 25.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XSDNZ,XTEKS,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : MNDRS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 546.703.190
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 546.703.190
 • NAKİT DEĞERLER 546.703.190
 • 1.1 Kasa 10.808.264
 • A. Hazır Değerler 10.808.264
 • Kasa 10.808.264
 • B. Menkul Kıymetler 6.841.635
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 6.841.635
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.841.635
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 759.783
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 759.783
 • Sigortalılar 759.783
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 43.309.816
 • Acenteler 43.309.816
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 43.309.816
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 207.599.359
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 207.599.359
 • İkrazlar 207.599.359
 • 6.1 Kısa Vadeli 247.694.907
 • E. Stoklar 247.694.907
 • İŞTİRAKLER 247.694.907
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 4.328.976
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 4.328.976
 • İştirakler 4.328.976
 • 6. Diğer Stoklar 25.360.450
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 25.360.450
 • Menkuller 25.360.450
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 546.703.190
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 546.703.190
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 546.703.190
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 310.093.770
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 310.093.770
 • II. DURAN VARLIKLAR 310.093.770
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 56.562
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 56.562
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 56.562
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 144.631.358
 • 15.3 Diğer 144.631.358
 • Muallak Hasar Karşılığı 144.631.358
 • AKTİF TOPLAMI 148.392.208
 • D. Maddi Duran Varlıklar 148.392.208
 • Reasürörler Payı (-) 148.392.208
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 165.803
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.803
 • Ödenmiş Sermaye 165.803
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16.574.803
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 16.574.803
 • Kanuni Yedek Akçeler 16.574.803
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 273.036
 • F. Diğer Duran Varlıklar 273.036
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 273.036
 • A K T İ F T O P L A M I 856.796.960
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 856.796.960
 • Yeniden Değerleme Fonu 856.796.960
 • 4.1 Bonolar 467.845.739
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 467.845.739
 • Maliyet Artış Fonu 467.845.739
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 362.289.234
 • A. Finansal Borçlar 362.289.234
 • Özel Fonlar 362.289.234
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 441
 • Net Dönem Karı 441
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 441
 • B. Ticari Borçlar 77.712.475
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 77.712.475
 • P A S İ F T O P L A M I 77.712.475
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.466.001
 • 2. Borç Senetleri 1.466.001
 • Alınan Primler 1.466.001
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.850.090
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.850.090
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.850.090
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 24.156.985
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 24.156.985
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 24.156.985
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 467.845.739
 • 8. Borç Reeskontu (-) 467.845.739
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 467.845.739
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 75.591.197
 • Diğer Gelirler 75.591.197
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 75.591.197
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 46.309.956
 • A. Finansal Borçlar 46.309.956
 • TEKNİK GİDERLER (-) 46.309.956
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 27.684.643
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 27.684.643
 • GENEL GİDERLER (-) 27.684.643
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.596.598
 • PASİF TOPLAMI 1.596.598
 • Personel Giderleri (-) 1.596.598
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 313.360.024
 • Faiz Gelirleri 313.360.024
 • III. ÖZ SERMAYE 313.360.024
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 311.900.100
 • A. Sermaye 311.900.100
 • Kar Payı Gelirleri 311.900.100
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.000.000
 • Satış Karları 250.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 485.133
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 485.133
 • MALİ GİDERLER (-) 485.133
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10.209.777
 • 5. Maliyet Artış Fonu 10.209.777
 • Diğer Giderler (-) 10.209.777
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.209.777
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.209.777
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.459.924
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.459.924
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 856.796.960
 • P A S İ F T O P L A M I 856.796.960
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 225.399.896
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 225.399.896
 • 1. Satıştan İadeler (-) -202.168.881
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -202.168.881
 • 2. Satış İskontoları (-) 23.231.015
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 23.231.015
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 23.231.015
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 23.231.015
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.581.863
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.581.863
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.497.015
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.497.015
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -12.078.878
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -12.078.878
 • 4.1.3 Diğer 11.152.137
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 11.152.137
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 22.743.220
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 22.743.220
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.853.856
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.853.856
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 19.889.364
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 19.889.364
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 19.889.364
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 19.889.364
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -289.059
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 20.178.423
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,02
  3. 20,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,14
  3. 15,87
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,84
  3. 15,07
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,22
  3. 14,02

Azalan

  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,34
  3. -8,11
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. -7,69
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,99
  3. -7,28
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,65
  3. -6,36

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,02
  3. 20,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. -1,58
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,14
  3. 15,87
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. -1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. -0,36
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,22
  3. 14,02
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. -1,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. -1,66
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. -0,42

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.