Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,93
 • Değişim :-0,3 %
 • Hacim TL :8.879.678
 • Hacim Adet :890.079
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
 • XBLSM,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM,XYUZO : NETAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.036.224.407
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.036.224.407
 • NAKİT DEĞERLER 1.036.224.407
 • 1.1 Kasa 166.257.735
 • A. Hazır Değerler 166.257.735
 • Kasa 166.257.735
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 545.945.207
 • Acenteler 545.945.207
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 545.945.207
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 583.182
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 583.182
 • İkrazlar 583.182
 • 6.1 Kısa Vadeli 100.593.016
 • E. Stoklar 100.593.016
 • İŞTİRAKLER 100.593.016
 • 6. Diğer Stoklar 72.491.132
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 72.491.132
 • Menkuller 72.491.132
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.036.224.407
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.036.224.407
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.036.224.407
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 251.071.629
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 251.071.629
 • II. DURAN VARLIKLAR 251.071.629
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 110.261.278
 • Devam Eden Yatırımlar 110.261.278
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 110.261.278
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.147.265
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.147.265
 • Reasürörler Payı (-) 1.147.265
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 3.417.261
 • 15.3 Diğer 3.417.261
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.417.261
 • AKTİF TOPLAMI 37.188.407
 • D. Maddi Duran Varlıklar 37.188.407
 • Reasürörler Payı (-) 37.188.407
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 87.328.431
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.328.431
 • Ödenmiş Sermaye 87.328.431
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 53.034.213
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 53.034.213
 • Nominal Sermaye 53.034.213
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.293.098
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.293.098
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.293.098
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 7.435.889
 • F. Diğer Duran Varlıklar 7.435.889
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 7.435.889
 • A K T İ F T O P L A M I 1.287.296.036
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.287.296.036
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.287.296.036
 • 4.1 Bonolar 811.834.487
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 811.834.487
 • Maliyet Artış Fonu 811.834.487
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 344.800.989
 • A. Finansal Borçlar 344.800.989
 • Özel Fonlar 344.800.989
 • B. Ticari Borçlar 316.244.996
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 316.244.996
 • P A S İ F T O P L A M I 316.244.996
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.105.486
 • 2. Borç Senetleri 9.105.486
 • Alınan Primler 9.105.486
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.056.500
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.056.500
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.056.500
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 126.051.271
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 126.051.271
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 126.051.271
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 811.834.487
 • 8. Borç Reeskontu (-) 811.834.487
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 811.834.487
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 36.364.424
 • Diğer Gelirler 36.364.424
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 36.364.424
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 12.336.513
 • B. Ticari Borçlar 12.336.513
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 12.336.513
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 21.140.877
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 21.140.877
 • GENEL GİDERLER (-) 21.140.877
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.887.034
 • PASİF TOPLAMI 2.887.034
 • Personel Giderleri (-) 2.887.034
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 439.097.125
 • Faiz Gelirleri 439.097.125
 • III. ÖZ SERMAYE 439.097.125
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 439.097.125
 • A. Sermaye 439.097.125
 • Kar Payı Gelirleri 439.097.125
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 64.864.800
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 64.864.800
 • Satış Karları 64.864.800
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.612.160
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.612.160
 • MALİ GİDERLER (-) 41.612.160
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -122.267.441
 • 5. Maliyet Artış Fonu -122.267.441
 • Diğer Giderler (-) -122.267.441
 • F. Net Dönem Karı 122.267.441
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 122.267.441
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 122.267.441
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.182.076
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.182.076
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.287.296.036
 • P A S İ F T O P L A M I 1.287.296.036
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 453.053.613
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 453.053.613
 • 1. Satıştan İadeler (-) -401.159.424
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -401.159.424
 • 2. Satış İskontoları (-) 51.894.189
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 51.894.189
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 51.894.189
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 51.894.189
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -24.791.527
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -24.791.527
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.443.247
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -10.443.247
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -35.234.774
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -35.234.774
 • 4.1.3 Diğer 16.659.415
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 16.659.415
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -6.174.514
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -6.174.514
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -9.836.739
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -9.836.739
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.662.225
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.662.225
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.662.225
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.662.225
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.662.225
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.