Net Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,11
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :55.599
 • Hacim Adet :17.910
* SG: 28.10.2016 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Net Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : NTHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 648.269.063
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 648.269.063
 • NAKİT DEĞERLER 648.269.063
 • 1.1 Kasa 349.943.323
 • A. Hazır Değerler 349.943.323
 • Kasa 349.943.323
 • B. Menkul Kıymetler 77.116.278
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 77.116.278
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 77.116.278
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 123.179.959
 • Acenteler 123.179.959
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 123.179.959
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 11.274.529
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 11.274.529
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 11.274.529
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 19.464.985
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 19.464.985
 • İkrazlar 19.464.985
 • 6.1 Kısa Vadeli 26.320.351
 • E. Stoklar 26.320.351
 • İŞTİRAKLER 26.320.351
 • 6. Diğer Stoklar 40.969.638
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 40.969.638
 • Menkuller 40.969.638
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 648.269.063
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 648.269.063
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 648.269.063
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.215.911.537
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.215.911.537
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.215.911.537
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.317.166
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.317.166
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.317.166
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.336.986
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.336.986
 • Reasürörler Payı (-) 2.336.986
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 65.732.513
 • 15.3 Diğer 65.732.513
 • Muallak Hasar Karşılığı 65.732.513
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 403.375.229
 • Hayat Matematik Karşılığı 403.375.229
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 403.375.229
 • AKTİF TOPLAMI 1.646.078.624
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.646.078.624
 • Reasürörler Payı (-) 1.646.078.624
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.157.778
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.157.778
 • Ödenmiş Sermaye 3.157.778
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 44.093.884
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 44.093.884
 • Kanuni Yedek Akçeler 44.093.884
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 46.819.357
 • F. Diğer Duran Varlıklar 46.819.357
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 46.819.357
 • A K T İ F T O P L A M I 2.864.180.600
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.864.180.600
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.864.180.600
 • 4.1 Bonolar 442.522.499
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 442.522.499
 • Maliyet Artış Fonu 442.522.499
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 353.255.148
 • A. Finansal Borçlar 353.255.148
 • Özel Fonlar 353.255.148
 • B. Ticari Borçlar 58.213.822
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 58.213.822
 • P A S İ F T O P L A M I 58.213.822
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.785.340
 • 2. Borç Senetleri 10.785.340
 • Alınan Primler 10.785.340
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 3.277.752
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.277.752
 • Alınan Komisyonlar 3.277.752
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.829.248
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.829.248
 • XII. KARŞILIKLAR 2.829.248
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.234.502
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.234.502
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.234.502
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.087.842
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.087.842
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.087.842
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 442.522.499
 • 8. Borç Reeskontu (-) 442.522.499
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 442.522.499
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 367.740.573
 • Diğer Gelirler 367.740.573
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 367.740.573
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 107.503.049
 • A. Finansal Borçlar 107.503.049
 • TEKNİK GİDERLER (-) 107.503.049
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.505.539
 • B. Ticari Borçlar 1.505.539
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.505.539
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 254.833
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 254.833
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 254.833
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.029.718
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.029.718
 • GENEL GİDERLER (-) 2.029.718
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 256.057.096
 • PASİF TOPLAMI 256.057.096
 • Personel Giderleri (-) 256.057.096
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 390.338
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 390.338
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 390.338
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.053.917.528
 • Faiz Gelirleri 2.053.917.528
 • III. ÖZ SERMAYE 2.053.917.528
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.562.447.694
 • A. Sermaye 1.562.447.694
 • Kar Payı Gelirleri 1.562.447.694
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 365.750.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 365.750.000
 • Satış Karları 365.750.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -70.465.400
 • C. Emisyon Primi -70.465.400
 • Kira Gelirleri -70.465.400
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 56.808.615
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 56.808.615
 • MALİ GİDERLER (-) 56.808.615
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -29.664.477
 • 5. Maliyet Artış Fonu -29.664.477
 • Diğer Giderler (-) -29.664.477
 • F. Net Dönem Karı 29.664.477
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.664.477
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.664.477
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 110.744.279
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 110.744.279
 • 2. ........... Yılı Zararı 491.469.834
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 491.469.834
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.864.180.600
 • P A S İ F T O P L A M I 2.864.180.600
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 184.391.882
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 184.391.882
 • 1. Satıştan İadeler (-) -131.438.997
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -131.438.997
 • 2. Satış İskontoları (-) 52.952.885
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 52.952.885
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 303.287
 • 3. Diğer İndirimler (-) 303.287
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 53.256.172
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 53.256.172
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -10.094.486
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -10.094.486
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -48.731.886
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -48.731.886
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -58.826.372
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -58.826.372
 • 4.1.3 Diğer -5.570.200
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.570.200
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -14.424.126
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -14.424.126
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.006.178
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.006.178
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -10.417.948
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -10.417.948
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -10.417.948
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -10.417.948
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.803.034
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -15.220.982
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SKTAS SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI
  2. 2,34
  3. 15,84
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,58
  3. 13,73
  1. SILVR SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS
  2. 1,45
  3. 13,28
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 2,08
  3. 8,90
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,27
  3. 8,00

Azalan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,47
  3. -10,37
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,59
  3. -7,71
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,05
  3. -6,49
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,50
  3. -5,50

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. -0,79
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,06
  3. -3,64
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,40
  3. 0,51
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,22
  3. -0,97
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,64
  3. -0,30

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.