Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,29
 • Değişim :1,57 %
 • Hacim TL :6.207.209
 • Hacim Adet :4.826.763
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • XSIST,XTRZM,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : NTTUR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 298.705.619
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 298.705.619
 • NAKİT DEĞERLER 298.705.619
 • 1.1 Kasa 152.828.596
 • A. Hazır Değerler 152.828.596
 • Kasa 152.828.596
 • B. Menkul Kıymetler 25.550.348
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 25.550.348
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 25.550.348
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.994.023
 • Acenteler 5.994.023
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.994.023
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 101.676.552
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 101.676.552
 • İkrazlar 101.676.552
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.901.339
 • E. Stoklar 2.901.339
 • İŞTİRAKLER 2.901.339
 • 6. Diğer Stoklar 9.754.761
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.754.761
 • Menkuller 9.754.761
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 298.705.619
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 298.705.619
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 298.705.619
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.305.054.893
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.305.054.893
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.305.054.893
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 155.411
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 155.411
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 155.411
 • 15.2 Menkul Değerlerin 184.267.021
 • C. Finansal Duran Varlıklar 184.267.021
 • Reasürörler Payı (-) 184.267.021
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 628.355.024
 • 15.3 Diğer 628.355.024
 • Muallak Hasar Karşılığı 628.355.024
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 176.287.481
 • Hayat Matematik Karşılığı 176.287.481
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 176.287.481
 • AKTİF TOPLAMI 308.109.672
 • D. Maddi Duran Varlıklar 308.109.672
 • Reasürörler Payı (-) 308.109.672
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 257.003
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 257.003
 • Ödenmiş Sermaye 257.003
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.708.368
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.708.368
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.708.368
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.914.913
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.914.913
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.914.913
 • A K T İ F T O P L A M I 1.603.760.512
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.603.760.512
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.603.760.512
 • 4.1 Bonolar 56.462.929
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 56.462.929
 • Maliyet Artış Fonu 56.462.929
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 38.339.908
 • A. Finansal Borçlar 38.339.908
 • Özel Fonlar 38.339.908
 • B. Ticari Borçlar 10.191.961
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 10.191.961
 • P A S İ F T O P L A M I 10.191.961
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.803.961
 • 2. Borç Senetleri 1.803.961
 • Alınan Primler 1.803.961
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.643.062
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.643.062
 • XII. KARŞILIKLAR 2.643.062
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 549.647
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 549.647
 • Diğer Teknik Karşılıklar 549.647
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.556.026
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.556.026
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.556.026
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 56.462.929
 • 8. Borç Reeskontu (-) 56.462.929
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 56.462.929
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 49.186.759
 • Diğer Gelirler 49.186.759
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 49.186.759
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 16.533.102
 • A. Finansal Borçlar 16.533.102
 • TEKNİK GİDERLER (-) 16.533.102
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 59.970
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 59.970
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 59.970
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 441.628
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 441.628
 • GENEL GİDERLER (-) 441.628
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 32.120.916
 • PASİF TOPLAMI 32.120.916
 • Personel Giderleri (-) 32.120.916
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 31.143
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 31.143
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 31.143
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.498.110.824
 • Faiz Gelirleri 1.498.110.824
 • III. ÖZ SERMAYE 1.498.110.824
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.276.481.353
 • A. Sermaye 1.276.481.353
 • Kar Payı Gelirleri 1.276.481.353
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 350.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 350.000.000
 • Satış Karları 350.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.692.974
 • C. Emisyon Primi -3.692.974
 • Kira Gelirleri -3.692.974
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 60.330.497
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 60.330.497
 • MALİ GİDERLER (-) 60.330.497
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.684.466
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.684.466
 • 2. ........... Yılı Zararı 221.629.471
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 221.629.471
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.603.760.512
 • P A S İ F T O P L A M I 1.603.760.512
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 32.996.159
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 32.996.159
 • 1. Satıştan İadeler (-) -28.232.019
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -28.232.019
 • 2. Satış İskontoları (-) 4.764.140
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 4.764.140
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.764.140
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.764.140
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.238.269
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.238.269
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -11.398.604
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -11.398.604
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -13.636.873
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -13.636.873
 • 4.1.3 Diğer -8.872.733
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -8.872.733
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -10.268.253
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -10.268.253
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.967.063
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.967.063
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -15.235.316
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -15.235.316
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -15.235.316
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -15.235.316
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.810.185
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -12.425.131
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.