Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,49
 • Değişim :-0,32 %
 • Hacim TL :143.330
 • Hacim Adet :15.064
* SG: 09.12.2016 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
 • XSKOC,XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : NUHCM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 546.510.497
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 546.510.497
 • NAKİT DEĞERLER 546.510.497
 • 1.1 Kasa 89.552.497
 • A. Hazır Değerler 89.552.497
 • Kasa 89.552.497
 • B. Menkul Kıymetler 1.486.676
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.486.676
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.486.676
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 336.029.184
 • Acenteler 336.029.184
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 336.029.184
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.851.480
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4.851.480
 • İkrazlar 4.851.480
 • 6.1 Kısa Vadeli 89.704.997
 • E. Stoklar 89.704.997
 • İŞTİRAKLER 89.704.997
 • 6. Diğer Stoklar 24.885.663
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 24.885.663
 • Menkuller 24.885.663
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 546.510.497
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 546.510.497
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 546.510.497
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 877.683.032
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 877.683.032
 • II. DURAN VARLIKLAR 877.683.032
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.957.298
 • Devam Eden Yatırımlar 4.957.298
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.957.298
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.373.914
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.373.914
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.373.914
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.805.947
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.805.947
 • Reasürörler Payı (-) 2.805.947
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 102.262.580
 • 15.3 Diğer 102.262.580
 • Muallak Hasar Karşılığı 102.262.580
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 180.013.734
 • Hayat Matematik Karşılığı 180.013.734
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 180.013.734
 • AKTİF TOPLAMI 519.116.423
 • D. Maddi Duran Varlıklar 519.116.423
 • Reasürörler Payı (-) 519.116.423
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 47.947.206
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.947.206
 • Ödenmiş Sermaye 47.947.206
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 19.067.067
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 19.067.067
 • Nominal Sermaye 19.067.067
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 12.023.941
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 12.023.941
 • Kanuni Yedek Akçeler 12.023.941
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 7.181.989
 • F. Diğer Duran Varlıklar 7.181.989
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 7.181.989
 • A K T İ F T O P L A M I 1.424.193.529
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.424.193.529
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.424.193.529
 • 4.1 Bonolar 226.816.069
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 226.816.069
 • Maliyet Artış Fonu 226.816.069
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 96.618.159
 • A. Finansal Borçlar 96.618.159
 • Özel Fonlar 96.618.159
 • B. Ticari Borçlar 57.076.265
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 57.076.265
 • P A S İ F T O P L A M I 57.076.265
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.598.321
 • 2. Borç Senetleri 10.598.321
 • Alınan Primler 10.598.321
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 17.666.986
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 17.666.986
 • XII. KARŞILIKLAR 17.666.986
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 35.697.059
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 35.697.059
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 35.697.059
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 226.816.069
 • 8. Borç Reeskontu (-) 226.816.069
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 226.816.069
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 145.651.246
 • Diğer Gelirler 145.651.246
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 145.651.246
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 98.076.990
 • A. Finansal Borçlar 98.076.990
 • TEKNİK GİDERLER (-) 98.076.990
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 29.219.390
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.219.390
 • GENEL GİDERLER (-) 29.219.390
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 12.458.925
 • PASİF TOPLAMI 12.458.925
 • Personel Giderleri (-) 12.458.925
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.051.726.214
 • Faiz Gelirleri 1.051.726.214
 • III. ÖZ SERMAYE 1.051.726.214
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.051.726.214
 • A. Sermaye 1.051.726.214
 • Kar Payı Gelirleri 1.051.726.214
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 150.213.600
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 150.213.600
 • Satış Karları 150.213.600
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 39.338.145
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 39.338.145
 • MALİ GİDERLER (-) 39.338.145
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.205.660
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.205.660
 • Diğer Giderler (-) -2.205.660
 • F. Net Dönem Karı 2.205.660
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.205.660
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.205.660
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 361.488.129
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 361.488.129
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.424.193.529
 • P A S İ F T O P L A M I 1.424.193.529
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 507.061.432
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 507.061.432
 • 1. Satıştan İadeler (-) -318.663.512
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -318.663.512
 • 2. Satış İskontoları (-) 188.397.920
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 188.397.920
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 188.397.920
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 188.397.920
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -14.978.004
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -14.978.004
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.183.731
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -32.183.731
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -59.715
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -59.715
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -47.221.450
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -47.221.450
 • 4.1.3 Diğer 141.176.470
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 141.176.470
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 146.758.300
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 146.758.300
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -29.681.772
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -29.681.772
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 117.076.528
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 117.076.528
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 117.076.528
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 117.076.528
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 117.076.528
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,89
  3. 12,66
  1. BAKAN BAKANLAR MEDYA A.S.
  2. 1,49
  3. 12,03
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,50
  3. 11,11
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 1,85
  3. 10,12
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,29
  3. 8,40

Azalan

  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 3,45
  3. -10,39
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,52
  3. -9,52
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 3,75
  3. -8,54
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,13
  3. -7,14
  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 2,17
  3. -5,65

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,48
  3. -0,40
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,78
  3. -1,24
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,00
  3. -2,91
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,29
  3. 0,70
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,10
  3. -2,82

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,48
  3. -0,40
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,78
  3. -1,24
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,09
  3. 0,66
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,58
  3. -0,79
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,29
  3. 0,70

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.