Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,34
 • Değişim :0,23 %
 • Hacim TL :38.272.373
 • Hacim Adet :8.810.898
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIZM,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : PETKM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.760.545.856
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.760.545.856
 • NAKİT DEĞERLER 1.760.545.856
 • 1.1 Kasa 705.645.802
 • A. Hazır Değerler 705.645.802
 • Kasa 705.645.802
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 8.914.324
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 8.914.324
 • Sigortalılar 8.914.324
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 574.313.924
 • Acenteler 574.313.924
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 574.313.924
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 18.957.537
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 18.957.537
 • İkrazlar 18.957.537
 • 6.1 Kısa Vadeli 386.991.944
 • E. Stoklar 386.991.944
 • İŞTİRAKLER 386.991.944
 • 6. Diğer Stoklar 65.722.325
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 65.722.325
 • Menkuller 65.722.325
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.760.545.856
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.760.545.856
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.760.545.856
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.223.283.222
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.223.283.222
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.223.283.222
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 357.661.994
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 357.661.994
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 357.661.994
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.910.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.910.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.910.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.469.935
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.469.935
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.469.935
 • AKTİF TOPLAMI 2.457.367.512
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.457.367.512
 • Reasürörler Payı (-) 2.457.367.512
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 19.248.013
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.248.013
 • Ödenmiş Sermaye 19.248.013
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 157.746.969
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 157.746.969
 • Kanuni Yedek Akçeler 157.746.969
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 220.878.799
 • F. Diğer Duran Varlıklar 220.878.799
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 220.878.799
 • A K T İ F T O P L A M I 4.983.829.078
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.983.829.078
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.983.829.078
 • 4.1 Bonolar 1.205.694.187
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.205.694.187
 • Maliyet Artış Fonu 1.205.694.187
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 315.248.085
 • A. Finansal Borçlar 315.248.085
 • Özel Fonlar 315.248.085
 • B. Ticari Borçlar 706.252.338
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 706.252.338
 • P A S İ F T O P L A M I 706.252.338
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.394.575
 • 2. Borç Senetleri 8.394.575
 • Alınan Primler 8.394.575
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 47.635.856
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 47.635.856
 • XII. KARŞILIKLAR 47.635.856
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 6.136.294
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 6.136.294
 • Diğer Teknik Karşılıklar 6.136.294
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 121.071.099
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 121.071.099
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 121.071.099
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.205.694.187
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.205.694.187
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.205.694.187
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.080.073.912
 • Diğer Gelirler 1.080.073.912
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.080.073.912
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 893.976.189
 • A. Finansal Borçlar 893.976.189
 • TEKNİK GİDERLER (-) 893.976.189
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 29.801.574
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 29.801.574
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 29.801.574
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 91.904.315
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 91.904.315
 • GENEL GİDERLER (-) 91.904.315
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 64.391.834
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 64.391.834
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 64.391.834
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.698.060.979
 • Faiz Gelirleri 2.698.060.979
 • III. ÖZ SERMAYE 2.698.060.979
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.637.318.911
 • A. Sermaye 2.637.318.911
 • Kar Payı Gelirleri 2.637.318.911
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.500.000.000
 • Satış Karları 1.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 238.988.496
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 238.988.496
 • MALİ GİDERLER (-) 238.988.496
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 104.957.638
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 104.957.638
 • 2. ........... Yılı Zararı 60.742.068
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 60.742.068
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.983.829.078
 • P A S İ F T O P L A M I 4.983.829.078
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.284.625.494
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.284.625.494
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.808.863.818
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.808.863.818
 • 2. Satış İskontoları (-) 475.761.676
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 475.761.676
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 475.761.676
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 475.761.676
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -20.960.655
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -20.960.655
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -72.642.821
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -72.642.821
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -6.379.732
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -6.379.732
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -99.983.208
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -99.983.208
 • 4.1.3 Diğer 375.778.468
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 375.778.468
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 436.380.544
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 436.380.544
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -59.100.350
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -59.100.350
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 377.280.194
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 377.280.194
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 377.280.194
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 377.280.194
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.899.063
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 373.381.131
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.