Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 13,48
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :23.392.380
 • Hacim Adet :1.717.918
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
 • XHARZ,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : PGSUS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.616.635.896
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.616.635.896
 • NAKİT DEĞERLER 1.616.635.896
 • 1.1 Kasa 426.708.114
 • A. Hazır Değerler 426.708.114
 • Kasa 426.708.114
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 19.900.192
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 19.900.192
 • Sigortalılar 19.900.192
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 405.618.964
 • Acenteler 405.618.964
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 405.618.964
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 127.824.355
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 127.824.355
 • İkrazlar 127.824.355
 • 6.1 Kısa Vadeli 18.006.323
 • E. Stoklar 18.006.323
 • İŞTİRAKLER 18.006.323
 • 6. Diğer Stoklar 618.577.948
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 618.577.948
 • Menkuller 618.577.948
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.616.635.896
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.616.635.896
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.616.635.896
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.350.463.284
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.350.463.284
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.350.463.284
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 17.038.362
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 17.038.362
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 17.038.362
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 23.249.510
 • 15.3 Diğer 23.249.510
 • Muallak Hasar Karşılığı 23.249.510
 • AKTİF TOPLAMI 2.205.314.096
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.205.314.096
 • Reasürörler Payı (-) 2.205.314.096
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 14.779.153
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.779.153
 • Ödenmiş Sermaye 14.779.153
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.766.700
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 9.766.700
 • Kanuni Yedek Akçeler 9.766.700
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 80.315.463
 • F. Diğer Duran Varlıklar 80.315.463
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 80.315.463
 • A K T İ F T O P L A M I 3.967.099.180
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.967.099.180
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.967.099.180
 • 4.1 Bonolar 1.137.084.113
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.137.084.113
 • Maliyet Artış Fonu 1.137.084.113
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 206.707.353
 • A. Finansal Borçlar 206.707.353
 • Özel Fonlar 206.707.353
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 50.129.374
 • Net Dönem Karı 50.129.374
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 50.129.374
 • B. Ticari Borçlar 278.842.415
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 278.842.415
 • P A S İ F T O P L A M I 278.842.415
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 29.125.933
 • 2. Borç Senetleri 29.125.933
 • Alınan Primler 29.125.933
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 18.759.560
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 18.759.560
 • Diğer Teknik Karşılıklar 18.759.560
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 547.083.765
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 547.083.765
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 547.083.765
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.137.084.113
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.137.084.113
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.137.084.113
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.533.771.648
 • Diğer Gelirler 1.533.771.648
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.533.771.648
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.088.606.180
 • A. Finansal Borçlar 1.088.606.180
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.088.606.180
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 11.184.650
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 11.184.650
 • GENEL GİDERLER (-) 11.184.650
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 155.506.507
 • PASİF TOPLAMI 155.506.507
 • Personel Giderleri (-) 155.506.507
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.946.204
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.946.204
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.946.204
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.296.243.419
 • Faiz Gelirleri 1.296.243.419
 • III. ÖZ SERMAYE 1.296.243.419
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.298.183.532
 • A. Sermaye 1.298.183.532
 • Kar Payı Gelirleri 1.298.183.532
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 102.272.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 102.272.000
 • Satış Karları 102.272.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -417.338.826
 • 5. Maliyet Artış Fonu -417.338.826
 • Diğer Giderler (-) -417.338.826
 • F. Net Dönem Karı 417.338.826
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 417.338.826
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 417.338.826
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.016.306
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.016.306
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.940.113
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.940.113
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.967.099.180
 • P A S İ F T O P L A M I 3.967.099.180
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.488.781.057
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.488.781.057
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.604.870.009
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.604.870.009
 • 2. Satış İskontoları (-) -116.088.952
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -116.088.952
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -116.088.952
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -116.088.952
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -90.554.357
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -90.554.357
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -72.908.841
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -72.908.841
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -163.463.198
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -163.463.198
 • 4.1.3 Diğer -279.552.150
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -279.552.150
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -264.009.530
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -264.009.530
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -61.051.718
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -61.051.718
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -202.957.812
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -202.957.812
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -202.957.812
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -202.957.812
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 873.515
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -203.831.327
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.