Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,83
 • Değişim :-1,19 %
 • Hacim TL :339.808
 • Hacim Adet :409.243
* SG: 26.10.2016 - 14:02 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.
 • XSIST,XTUMY,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : RYSAS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 190.363.665
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 190.363.665
 • NAKİT DEĞERLER 190.363.665
 • 1.1 Kasa 50.875.336
 • A. Hazır Değerler 50.875.336
 • Kasa 50.875.336
 • B. Menkul Kıymetler 19.610
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 19.610
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 19.610
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 95.774.936
 • Acenteler 95.774.936
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 95.774.936
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 13.430.159
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 13.430.159
 • İkrazlar 13.430.159
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.477.497
 • E. Stoklar 2.477.497
 • İŞTİRAKLER 2.477.497
 • 6. Diğer Stoklar 27.786.127
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 27.786.127
 • Menkuller 27.786.127
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 190.363.665
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 190.363.665
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 190.363.665
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 821.703.743
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 821.703.743
 • II. DURAN VARLIKLAR 821.703.743
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 81.825
 • Devam Eden Yatırımlar 81.825
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 81.825
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 893.641
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 893.641
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 893.641
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 24.168.338
 • 15.3 Diğer 24.168.338
 • Muallak Hasar Karşılığı 24.168.338
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 164.215.309
 • Hayat Matematik Karşılığı 164.215.309
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 164.215.309
 • AKTİF TOPLAMI 601.273.222
 • D. Maddi Duran Varlıklar 601.273.222
 • Reasürörler Payı (-) 601.273.222
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 16.965
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.965
 • Ödenmiş Sermaye 16.965
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.412.482
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.412.482
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.412.482
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 28.641.961
 • F. Diğer Duran Varlıklar 28.641.961
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 28.641.961
 • A K T İ F T O P L A M I 1.012.067.408
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.012.067.408
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.012.067.408
 • 4.1 Bonolar 211.237.062
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 211.237.062
 • Maliyet Artış Fonu 211.237.062
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 111.815.495
 • A. Finansal Borçlar 111.815.495
 • Özel Fonlar 111.815.495
 • B. Ticari Borçlar 82.332.333
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 82.332.333
 • P A S İ F T O P L A M I 82.332.333
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 13.205.024
 • 2. Borç Senetleri 13.205.024
 • Alınan Primler 13.205.024
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.088.791
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.088.791
 • XII. KARŞILIKLAR 1.088.791
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 351.190
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 351.190
 • Diğer Teknik Karşılıklar 351.190
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.444.229
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.444.229
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.444.229
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 211.237.062
 • 8. Borç Reeskontu (-) 211.237.062
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 211.237.062
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 554.012.827
 • Diğer Gelirler 554.012.827
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 554.012.827
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 539.787.153
 • A. Finansal Borçlar 539.787.153
 • TEKNİK GİDERLER (-) 539.787.153
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 122.549
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 122.549
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 122.549
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.273.808
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.273.808
 • GENEL GİDERLER (-) 3.273.808
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.314.978
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.314.978
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.314.978
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 246.817.519
 • Faiz Gelirleri 246.817.519
 • III. ÖZ SERMAYE 246.817.519
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 156.975.990
 • A. Sermaye 156.975.990
 • Kar Payı Gelirleri 156.975.990
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 119.350.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 119.350.000
 • Satış Karları 119.350.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 40.859
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 40.859
 • MALİ GİDERLER (-) 40.859
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.177.230
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.177.230
 • Diğer Giderler (-) -2.177.230
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 45.068.039
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 45.068.039
 • 2. ........... Yılı Zararı 89.841.529
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 89.841.529
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.012.067.408
 • P A S İ F T O P L A M I 1.012.067.408
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 173.585.941
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 173.585.941
 • 1. Satıştan İadeler (-) -136.581.251
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -136.581.251
 • 2. Satış İskontoları (-) 37.004.690
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 37.004.690
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 37.004.690
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 37.004.690
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -634.106
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -634.106
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.601.287
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.601.287
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.235.393
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.235.393
 • 4.1.3 Diğer 33.769.297
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 33.769.297
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.010.431
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.010.431
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -771.814
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -771.814
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 238.617
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 238.617
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 238.617
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 238.617
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 89.483
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 149.134
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,17
  3. 14,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,61
  3. 12,96
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,47
  3. 9,30
  1. VKFYO VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI
  2. 1,10
  3. 6,80

Azalan

  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,81
  3. -6,70
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,98
  3. -6,67
  1. DYOBY DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS
  2. 3,08
  3. -5,23
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 43,00
  3. -4,91
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -4,76

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,17
  3. 14,71
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,36
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,26
  3. 3,82
  1. PRKME PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN
  2. 2,41
  3. 3,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,36
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,17
  3. 14,71
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,28
  3. -0,24
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,39
  3. -0,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,60
  3. -0,36

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.