Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,57
 • Değişim :-0,62 %
 • Hacim TL :11.128.369
 • Hacim Adet :1.159.376
* SG: 27.10.2016 - 13:43 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SAHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 136.753.001.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 136.753.001.000
 • NAKİT DEĞERLER 136.753.001.000
 • 1.1 Kasa 8.251.695.000
 • A. Hazır Değerler 8.251.695.000
 • Kasa 8.251.695.000
 • B. Menkul Kıymetler 1.516.629.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.516.629.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.516.629.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.696.493.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.696.493.000
 • Sigortalılar 4.696.493.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.368.674.000
 • Acenteler 1.368.674.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.368.674.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 82.553.687.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 82.553.687.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 82.553.687.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.231.154.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.231.154.000
 • İkrazlar 1.231.154.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.143.951.000
 • E. Stoklar 2.143.951.000
 • İŞTİRAKLER 2.143.951.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.460.680.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.460.680.000
 • Menkuller 1.460.680.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 136.659.677.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 136.659.677.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 136.659.677.000
 • 8.1.3 Diğer 93.324.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 93.324.000
 • Gayrimenkuller 93.324.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 142.086.846.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 142.086.846.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 142.086.846.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 203.204.000
 • Devam Eden Yatırımlar 203.204.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 203.204.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 78.536.326.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 78.536.326.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 78.536.326.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 595.042.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 595.042.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 595.042.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 49.474.009.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 49.474.009.000
 • Reasürörler Payı (-) 49.474.009.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.993.502.000
 • 15.3 Diğer 5.993.502.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.993.502.000
 • 16.1 Defter Değeri 181.242.000
 • 3. İştirakler 181.242.000
 • Reasürörler Payı (-) 181.242.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 269.774.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 269.774.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 269.774.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.533.488.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.533.488.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.533.488.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.544.046.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.544.046.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.544.046.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.014.815.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.014.815.000
 • Nominal Sermaye 1.014.815.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 625.745.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 625.745.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 625.745.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 130.468.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 130.468.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 130.468.000
 • A K T İ F T O P L A M I 278.839.847.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 278.839.847.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 278.839.847.000
 • 4.1 Bonolar 194.454.916.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 194.454.916.000
 • Maliyet Artış Fonu 194.454.916.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 22.269.114.000
 • A. Finansal Borçlar 22.269.114.000
 • Özel Fonlar 22.269.114.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.491.826.000
 • Net Dönem Karı 2.491.826.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.491.826.000
 • B. Ticari Borçlar 2.344.555.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.344.555.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.344.555.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.683.118.000
 • 2. Borç Senetleri 4.683.118.000
 • Alınan Primler 4.683.118.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 159.371.986.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 159.371.986.000
 • Alınan Komisyonlar 159.371.986.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 423.348.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 423.348.000
 • XII. KARŞILIKLAR 423.348.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 238.315.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 238.315.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 238.315.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.186.486.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.186.486.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.186.486.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 194.409.020.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 194.409.020.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 194.409.020.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 45.896.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 45.896.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 45.896.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 41.928.854.000
 • Diğer Gelirler 41.928.854.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 41.928.854.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 23.038.514.000
 • A. Finansal Borçlar 23.038.514.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 23.038.514.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 449.198.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 449.198.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 449.198.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 216.000
 • B. Ticari Borçlar 216.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 216.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 632.635.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 632.635.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 632.635.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 17.277.205.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 17.277.205.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 17.277.205.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 294.171.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 294.171.000
 • GENEL GİDERLER (-) 294.171.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 116.296.000
 • PASİF TOPLAMI 116.296.000
 • Personel Giderleri (-) 116.296.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 115.538.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 115.538.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 115.538.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 42.456.077.000
 • Faiz Gelirleri 42.456.077.000
 • III. ÖZ SERMAYE 42.456.077.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 22.041.911.000
 • A. Sermaye 22.041.911.000
 • Kar Payı Gelirleri 22.041.911.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.040.404.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.040.404.000
 • Satış Karları 2.040.404.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -190.470.000
 • C. Emisyon Primi -190.470.000
 • Kira Gelirleri -190.470.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.426.761.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.426.761.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.426.761.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -285.922.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -285.922.000
 • Diğer Giderler (-) -285.922.000
 • F. Net Dönem Karı 285.922.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 285.922.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 285.922.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 930.286.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 930.286.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 20.414.166.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 20.414.166.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 278.839.847.000
 • P A S İ F T O P L A M I 278.839.847.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.310.832.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.310.832.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.973.977.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.973.977.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.336.855.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.336.855.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 10.855.012.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 10.855.012.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.341.109.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.341.109.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -904.913.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -904.913.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.503.030.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.503.030.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.032.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.032.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.410.975.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.410.975.000
 • 4.1.3 Diğer 2.930.134.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.930.134.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.467.305.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 3.467.305.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -615.826.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -615.826.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.851.479.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.851.479.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.839.653.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.839.653.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.487.008.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.352.645.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,41
  3. 17,14
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,56
  3. 13,87
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 6,95
  3. 10,32
  1. OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS
  2. 4,48
  3. 10,07

Azalan

  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -7,41
  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,31
  3. -7,16
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,34
  3. -5,56
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 8,30
  3. -5,14
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -4,76

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,85
  3. 8,97
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,38
  3. 6,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,39
  3. -0,36
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,39
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -0,18
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 40,26
  3. -4,14
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,38
  3. 6,73
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,34
  3. 0,12

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.