Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,23
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.372.484
 • Hacim Adet :1.095.628
* SG: 25.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • XIKIU,XKMYA,XKOBI,XSTKR,XTUMY,XUSIN,XUTUM : SANFM | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 30.364.309
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 30.364.309
 • NAKİT DEĞERLER 30.364.309
 • 1.1 Kasa 392.835
 • A. Hazır Değerler 392.835
 • Kasa 392.835
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 14.697.784
 • Acenteler 14.697.784
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 14.697.784
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.330.135
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.330.135
 • İkrazlar 1.330.135
 • 6.1 Kısa Vadeli 12.221.856
 • E. Stoklar 12.221.856
 • İŞTİRAKLER 12.221.856
 • 6. Diğer Stoklar 1.721.699
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.721.699
 • Menkuller 1.721.699
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 30.364.309
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 30.364.309
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 30.364.309
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 24.428.849
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 24.428.849
 • II. DURAN VARLIKLAR 24.428.849
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 600.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 600.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 600.000
 • AKTİF TOPLAMI 21.807.317
 • D. Maddi Duran Varlıklar 21.807.317
 • Reasürörler Payı (-) 21.807.317
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 24.212
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.212
 • Ödenmiş Sermaye 24.212
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.509.217
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.509.217
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.509.217
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 488.103
 • F. Diğer Duran Varlıklar 488.103
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 488.103
 • A K T İ F T O P L A M I 54.793.158
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 54.793.158
 • Yeniden Değerleme Fonu 54.793.158
 • 4.1 Bonolar 27.159.180
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 27.159.180
 • Maliyet Artış Fonu 27.159.180
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.932.463
 • A. Finansal Borçlar 3.932.463
 • Özel Fonlar 3.932.463
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5.107.429
 • KAR 5.107.429
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 5.107.429
 • B. Ticari Borçlar 14.959.792
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 14.959.792
 • P A S İ F T O P L A M I 14.959.792
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 711.003
 • 2. Borç Senetleri 711.003
 • Alınan Primler 711.003
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 843.893
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 843.893
 • Diğer Teknik Karşılıklar 843.893
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.343.411
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.343.411
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.343.411
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 27.159.180
 • 8. Borç Reeskontu (-) 27.159.180
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 27.159.180
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 13.324.867
 • Diğer Gelirler 13.324.867
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 13.324.867
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11.673.021
 • A. Finansal Borçlar 11.673.021
 • TEKNİK GİDERLER (-) 11.673.021
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 961.470
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 961.470
 • GENEL GİDERLER (-) 961.470
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 631.869
 • PASİF TOPLAMI 631.869
 • Personel Giderleri (-) 631.869
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 58.507
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 58.507
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 58.507
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 14.309.111
 • Faiz Gelirleri 14.309.111
 • III. ÖZ SERMAYE 14.309.111
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14.316.733
 • A. Sermaye 14.316.733
 • Kar Payı Gelirleri 14.316.733
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 13.202.124
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 13.202.124
 • Satış Karları 13.202.124
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -239.432
 • 5. Maliyet Artış Fonu -239.432
 • Diğer Giderler (-) -239.432
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 34.930
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 34.930
 • 2. ........... Yılı Zararı -7.622
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -7.622
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 54.793.158
 • P A S İ F T O P L A M I 54.793.158
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 24.550.472
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 24.550.472
 • 1. Satıştan İadeler (-) -20.651.055
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -20.651.055
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.899.417
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.899.417
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.899.417
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.899.417
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.802.142
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.802.142
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.226.389
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.226.389
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.028.531
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.028.531
 • 4.1.3 Diğer 870.886
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 870.886
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.724
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.724
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -362.533
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -362.533
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 373.257
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 373.257
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 373.257
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 373.257
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.638
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 374.895
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,23
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,04
  3. 0,00
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. 0,00

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,23
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,04
  3. 0,00
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. 0,00

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,02
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. 0,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,22
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.