SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,08
 • Değişim :-0,32 %
 • Hacim TL :334.501
 • Hacim Adet :108.464
* SG: 25.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş
 • XMANA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : SARKY | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 699.987.420
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 699.987.420
 • NAKİT DEĞERLER 699.987.420
 • 1.1 Kasa 20.877.382
 • A. Hazır Değerler 20.877.382
 • Kasa 20.877.382
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 889.683
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 889.683
 • Sigortalılar 889.683
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 344.690.589
 • Acenteler 344.690.589
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 344.690.589
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 48.941.026
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 48.941.026
 • İkrazlar 48.941.026
 • 6.1 Kısa Vadeli 263.062.955
 • E. Stoklar 263.062.955
 • İŞTİRAKLER 263.062.955
 • 6. Diğer Stoklar 21.525.785
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.525.785
 • Menkuller 21.525.785
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 699.987.420
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 699.987.420
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 699.987.420
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 303.650.722
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 303.650.722
 • II. DURAN VARLIKLAR 303.650.722
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 127.830
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 127.830
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 127.830
 • 15.2 Menkul Değerlerin 24.558
 • C. Finansal Duran Varlıklar 24.558
 • Reasürörler Payı (-) 24.558
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 31.801.494
 • 15.3 Diğer 31.801.494
 • Muallak Hasar Karşılığı 31.801.494
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 46.147.755
 • Hayat Matematik Karşılığı 46.147.755
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 46.147.755
 • AKTİF TOPLAMI 211.745.954
 • D. Maddi Duran Varlıklar 211.745.954
 • Reasürörler Payı (-) 211.745.954
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.987.145
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.987.145
 • Ödenmiş Sermaye 3.987.145
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.566.472
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 9.566.472
 • Kanuni Yedek Akçeler 9.566.472
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 249.514
 • F. Diğer Duran Varlıklar 249.514
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 249.514
 • A K T İ F T O P L A M I 1.003.638.142
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.003.638.142
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.003.638.142
 • 4.1 Bonolar 525.433.485
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 525.433.485
 • Maliyet Artış Fonu 525.433.485
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 425.829.034
 • A. Finansal Borçlar 425.829.034
 • Özel Fonlar 425.829.034
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 852.110
 • Net Dönem Karı 852.110
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 852.110
 • B. Ticari Borçlar 54.073.762
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 54.073.762
 • P A S İ F T O P L A M I 54.073.762
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.217.228
 • 2. Borç Senetleri 5.217.228
 • Alınan Primler 5.217.228
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.511.598
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.511.598
 • XII. KARŞILIKLAR 2.511.598
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.979.068
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.979.068
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.979.068
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 32.211.708
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 32.211.708
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 32.211.708
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 525.433.485
 • 8. Borç Reeskontu (-) 525.433.485
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 525.433.485
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 121.320.760
 • Diğer Gelirler 121.320.760
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 121.320.760
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 92.662.820
 • A. Finansal Borçlar 92.662.820
 • TEKNİK GİDERLER (-) 92.662.820
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 27.059.938
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 27.059.938
 • GENEL GİDERLER (-) 27.059.938
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.598.002
 • PASİF TOPLAMI 1.598.002
 • Personel Giderleri (-) 1.598.002
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 356.883.897
 • Faiz Gelirleri 356.883.897
 • III. ÖZ SERMAYE 356.883.897
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 356.673.061
 • A. Sermaye 356.673.061
 • Kar Payı Gelirleri 356.673.061
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 125.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 125.000.000
 • Satış Karları 125.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 51.466.039
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 51.466.039
 • MALİ GİDERLER (-) 51.466.039
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -14.089.634
 • 5. Maliyet Artış Fonu -14.089.634
 • Diğer Giderler (-) -14.089.634
 • F. Net Dönem Karı 14.089.634
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 14.089.634
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 14.089.634
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 30.719.894
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 30.719.894
 • 2. ........... Yılı Zararı 210.836
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 210.836
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.003.638.142
 • P A S İ F T O P L A M I 1.003.638.142
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.385.296.464
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.385.296.464
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.321.173.819
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.321.173.819
 • 2. Satış İskontoları (-) 64.122.645
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 64.122.645
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 64.122.645
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 64.122.645
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.123.845
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.123.845
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.704.078
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.704.078
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -733.540
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -733.540
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -27.561.463
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -27.561.463
 • 4.1.3 Diğer 36.561.182
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 36.561.182
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 20.022.850
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 20.022.850
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.403.907
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.403.907
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.618.943
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.618.943
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.618.943
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.618.943
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 19.532
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 15.599.411
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,02
  3. 20,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,14
  3. 15,87
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,84
  3. 15,07
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,22
  3. 14,02

Azalan

  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,34
  3. -8,11
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. -7,69
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,99
  3. -7,28
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,65
  3. -6,36

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,02
  3. 20,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. -1,58
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,14
  3. 15,87
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. -1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. -0,36
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,22
  3. 14,02
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. -1,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. -1,66
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. -0,42

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.