Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sana

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,23
 • Değişim :-1,76 %
 • Hacim TL :432.245
 • Hacim Adet :192.308
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sana
 • : SAYAS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 133.082.075
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 133.082.075
 • NAKİT DEĞERLER 133.082.075
 • 1.1 Kasa 7.837.007
 • A. Hazır Değerler 7.837.007
 • Kasa 7.837.007
 • B. Menkul Kıymetler 4.808.204
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.808.204
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.808.204
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 28.667.371
 • Acenteler 28.667.371
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 28.667.371
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.350.438
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.350.438
 • İkrazlar 5.350.438
 • 6.1 Kısa Vadeli 70.600.840
 • E. Stoklar 70.600.840
 • İŞTİRAKLER 70.600.840
 • 6. Diğer Stoklar 13.040.260
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 13.040.260
 • Menkuller 13.040.260
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 130.304.120
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 130.304.120
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 130.304.120
 • 8.1.3 Diğer 2.777.955
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 2.777.955
 • Gayrimenkuller 2.777.955
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 44.684.054
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 44.684.054
 • II. DURAN VARLIKLAR 44.684.054
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 13.082
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 13.082
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 13.082
 • 15.2 Menkul Değerlerin 32.044
 • C. Finansal Duran Varlıklar 32.044
 • Reasürörler Payı (-) 32.044
 • AKTİF TOPLAMI 29.173.972
 • D. Maddi Duran Varlıklar 29.173.972
 • Reasürörler Payı (-) 29.173.972
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 14.736.280
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.736.280
 • Ödenmiş Sermaye 14.736.280
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.249.067
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.249.067
 • Nominal Sermaye 12.249.067
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 719.288
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 719.288
 • Kanuni Yedek Akçeler 719.288
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.388
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.388
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.388
 • A K T İ F T O P L A M I 177.766.129
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 177.766.129
 • Yeniden Değerleme Fonu 177.766.129
 • 4.1 Bonolar 87.746.907
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 87.746.907
 • Maliyet Artış Fonu 87.746.907
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 58.398.811
 • A. Finansal Borçlar 58.398.811
 • Özel Fonlar 58.398.811
 • B. Ticari Borçlar 18.976.395
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 18.976.395
 • P A S İ F T O P L A M I 18.976.395
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 60.506
 • 2. Borç Senetleri 60.506
 • Alınan Primler 60.506
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 60.204
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 60.204
 • XII. KARŞILIKLAR 60.204
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 858.284
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 858.284
 • Diğer Teknik Karşılıklar 858.284
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.572.400
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.572.400
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.572.400
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 87.746.907
 • 8. Borç Reeskontu (-) 87.746.907
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 87.746.907
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 37.368.431
 • Diğer Gelirler 37.368.431
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 37.368.431
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 33.530.701
 • A. Finansal Borçlar 33.530.701
 • TEKNİK GİDERLER (-) 33.530.701
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.256.772
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.256.772
 • GENEL GİDERLER (-) 3.256.772
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 580.958
 • PASİF TOPLAMI 580.958
 • Personel Giderleri (-) 580.958
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 52.650.791
 • Faiz Gelirleri 52.650.791
 • III. ÖZ SERMAYE 52.650.791
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 52.950.177
 • A. Sermaye 52.950.177
 • Kar Payı Gelirleri 52.950.177
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 25.750.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 25.750.000
 • Satış Karları 25.750.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -171.442
 • 5. Maliyet Artış Fonu -171.442
 • Diğer Giderler (-) -171.442
 • F. Net Dönem Karı 171.442
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 171.442
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 171.442
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 662.042
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 662.042
 • 2. ........... Yılı Zararı -299.386
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -299.386
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 177.766.129
 • P A S İ F T O P L A M I 177.766.129
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 65.309.037
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 65.309.037
 • 1. Satıştan İadeler (-) -50.167.336
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -50.167.336
 • 2. Satış İskontoları (-) 15.141.701
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 15.141.701
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.141.701
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 15.141.701
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.989.575
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.989.575
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.983.670
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.983.670
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -150.882
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -150.882
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -15.124.127
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -15.124.127
 • 4.1.3 Diğer 17.574
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 17.574
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.466.884
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.466.884
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -97.607
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -97.607
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.369.277
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.369.277
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.369.277
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.369.277
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 488.622
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 880.655
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.