Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,23
 • Değişim :2,5 %
 • Hacim TL :80.072
 • Hacim Adet :64.425
* SG: 28.10.2016 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : SEKFK | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 496.000
 • A. Hazır Değerler 496.000
 • Kasa 496.000
 • 1.4 Diğer 496.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 496.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 496.000
 • B. Menkul Kıymetler 4.922.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.922.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.922.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 362.568.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 362.568.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 362.568.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 354.151.000
 • Diğer Alacaklar 354.151.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 354.151.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 418.933.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 418.933.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 418.933.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 591.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 591.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 591.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -65.373.000
 • E. Stoklar -65.373.000
 • İŞTİRAKLER -65.373.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 1.857.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 1.857.000
 • İştirakler 1.857.000
 • 2. Yarı Mamüller 656.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 656.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 656.000
 • 3. Ara Mamüller 19.255.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 19.255.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 19.255.000
 • 6. Diğer Stoklar 60.388.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 60.388.000
 • Menkuller 60.388.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -41.133.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -41.133.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -41.133.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 220.000
 • BORÇLAR 220.000
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 220.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 3.264.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.264.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 3.264.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.000
 • Borç Reeskontu (-) 1.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 13.707.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 13.707.000
 • Diğer Borçlar 13.707.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 11.887.000
 • KARŞILIKLAR 11.887.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 11.887.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 11.887.000
 • A-Teknik Karşılıklar 11.887.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 11.887.000
 • 15.1 Kredilerin 762.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 762.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 762.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 453.276.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 453.276.000
 • Reasürörler Payı (-) 453.276.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 245.677.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 245.677.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 245.677.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 13.804.000
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 13.804.000
 • Deprem Hasar Karşılığı 13.804.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 20.971.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 20.971.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 20.971.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -7.167.000
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -7.167.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -7.167.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 114.705.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 114.705.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 114.705.000
 • AKTİF TOPLAMI 80.499.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 80.499.000
 • Reasürörler Payı (-) 80.499.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 34.206.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 34.206.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 34.206.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 4.376.000
 • 3. Binalar 4.376.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.376.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 9.754.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 9.754.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 9.754.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 585.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 585.000
 • Ödenmiş Sermaye 585.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.415.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.415.000
 • Nominal Sermaye 1.415.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 876.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 876.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 876.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 539.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 539.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 539.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 935.000
 • 5. Verilen Avanslar 935.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 935.000
 • 1. Banka Kredileri 61.934.000
 • 4.3 Tahviller 61.934.000
 • Zarar (-) 61.934.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 45.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 45.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 45.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 16.862.000
 • KAR 16.862.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 16.862.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.129.000
 • Net Dönem Karı 1.129.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.129.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 15.733.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 15.733.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 15.733.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 7.757.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 7.757.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 7.757.000
 • 11.4 Diğer 3.333.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.333.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.333.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 4.424.000
 • 4. Ödenecek Giderler 4.424.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 4.424.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı -7.901.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. -7.901.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı -7.901.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) -9.157.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar -9.157.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı -9.157.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.256.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.256.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.256.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 65.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 65.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 65.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 453.276.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 453.276.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 453.276.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 9.628.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 9.628.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 9.628.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 9.628.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 9.628.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 9.628.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 7.911.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 7.911.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 7.911.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.717.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.717.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.717.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -5.039.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -5.039.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -5.039.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -1.258.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -1.258.000
 • GENEL GİDERLER (-) -1.258.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -19.000
 • PASİF TOPLAMI -19.000
 • Personel Giderleri (-) -19.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -3.762.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -3.762.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -3.762.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 26.959.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 26.959.000
 • Karşılıklar (-) 26.959.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 65.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 65.000
 • Diğer Giderler (-) 65.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 496.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 496.000
 • Diğer Gelirler 496.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 496.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 496.000
 • MALİ GİDERLER (-) 496.000
 • 1. Yasal Yedekler 2.269.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.269.000
 • Satış Zararları (-) 2.269.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.708.000
 • 2. Statü Yedekleri 3.708.000
 • Kambiyo Zararları (-) 3.708.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -849.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -849.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -19.995.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -19.995.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -19.968.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -19.968.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -27.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -27.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.416.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.416.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.416.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.416.000
 • 4.1.3 Diğer -875.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -875.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -21.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -21.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -854.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -854.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 2.541.000
 • 4.2.3 Diğer 2.541.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.541.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.541.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SKTAS SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI
  2. 2,34
  3. 15,84
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,58
  3. 13,73
  1. SILVR SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS
  2. 1,45
  3. 13,28
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 2,08
  3. 8,90
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,27
  3. 8,00

Azalan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,47
  3. -10,37
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,59
  3. -7,71
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,05
  3. -6,49
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,50
  3. -5,50

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. -0,79
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,06
  3. -3,64
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,40
  3. 0,51
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,22
  3. -0,97
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,64
  3. -0,30

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.