Şekerbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,17
 • Değişim :-0,85 %
 • Hacim TL :524.237
 • Hacim Adet :445.801
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : SKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.113.022
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.169.935.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.113.022
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.169.935.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.113.022
 • NAKİT DEĞERLER 2.169.935.000
 • B. Menkul Kıymetler 86.584
 • B. Menkul Kıymetler 97.756.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 86.584
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 97.756.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 86.584
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 97.756.000
 • 1. Hisse Senetleri 8.507
 • 1. Hisse Senetleri 19.448.000
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.507
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.448.000
 • ALACAKLAR 8.507
 • ALACAKLAR 19.448.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.202
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 8.154.000
 • Acenteler 2.202
 • Acenteler 8.154.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.202
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 8.154.000
 • 1. Alıcılar 366.591
 • 1. Alıcılar 386.348.000
 • Acenteler 366.591
 • Acenteler 386.348.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 366.591
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 386.348.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 105
 • IV. PARA PİYASALARI 105
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 105
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 105
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 105
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 105
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.409.902
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.411.186.000
 • Diğer Alacaklar 1.409.902
 • Diğer Alacaklar 1.411.186.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.409.902
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.411.186.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1.400.263
 • 5.1 Hisse Senetleri 1.400.263
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1.400.263
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 9.639
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 9.799.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 9.639
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 9.799.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 9.639
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 9.799.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 16.135.532
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 16.320.785.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 16.135.532
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 16.320.785.000
 • VI. KREDİLER 16.135.532
 • VI. KREDİLER 16.320.785.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 15.618.212
 • 6.1 Kısa Vadeli 15.792.061.000
 • E. Stoklar 15.618.212
 • E. Stoklar 15.792.061.000
 • İŞTİRAKLER 15.618.212
 • İŞTİRAKLER 15.792.061.000
 • 2. Yarı Mamüller 1.029.695
 • 2. Yarı Mamüller 1.057.708.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.029.695
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.057.708.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.029.695
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.057.708.000
 • 3. Ara Mamüller -528.984.000
 • 3. Ara Mamüller -512.375
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -528.984.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -512.375
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -528.984.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -512.375
 • 4. Mamüller 300.227.000
 • SABİT DEĞERLER 300.227.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 300.227.000
 • 5. Emtia 1.178.597
 • 5. Emtia 1.182.327.000
 • Menkuller 1.178.597
 • Menkuller 1.182.327.000
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.178.597
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.182.327.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.178.597
 • 6. Diğer Stoklar 1.178.597.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.178.597
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.178.597.000
 • Menkuller 1.178.597
 • Menkuller 1.178.597.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 373.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 373.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 373.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 414
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.236.000
 • Devam Eden Yatırımlar 414
 • Devam Eden Yatırımlar 4.236.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 414
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.236.000
 • 2. Alacak Senetleri 414
 • 2. Alacak Senetleri 4.236.000
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 414
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.236.000
 • A K T İ F T O P L A M I 414
 • A K T İ F T O P L A M I 4.236.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 115.052
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 621.000
 • BORÇLAR 115.052
 • BORÇLAR 621.000
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 115.052
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 621.000
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 115.052
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 115.052
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 115.052
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 621.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 621.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 621.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 374.472.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 374.472.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 374.472.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 438.577.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 438.577.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 438.577.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -64.105.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -64.105.000
 • Diğer Borçlar -64.105.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 889.419
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 9.535.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 889.419
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.535.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 889.419
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 9.535.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 95.536
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 97.583.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 95.536
 • Hayat Matematik Karşılığı 97.583.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 95.536
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 97.583.000
 • 17.2 Diğer 95.536
 • 17.2 Diğer 97.583.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 95.536
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 97.583.000
 • Reasürörler Payı (-) 95.536
 • Reasürörler Payı (-) 97.583.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 662.535
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 679.449.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 662.535
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 679.449.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 662.535
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 679.449.000
 • AKTİF TOPLAMI 23.150.359
 • AKTİF TOPLAMI 24.464.880.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 23.150.359
 • D. Maddi Duran Varlıklar 24.464.880.000
 • Reasürörler Payı (-) 23.150.359
 • Reasürörler Payı (-) 24.464.880.000
 • 1. Arazi ve Arsalar 15.038.387
 • 1. Arazi ve Arsalar 15.094.670.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 15.038.387
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 15.094.670.000
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 15.038.387
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 15.094.670.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 173.504
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 52.889.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 173.504
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 52.889.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 173.504
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 52.889.000
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.821.375
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.882.908.000
 • DİĞER PASİFLER 1.821.375
 • DİĞER PASİFLER 1.882.908.000
 • II. PARA PİYASALARI 1.821.375
 • II. PARA PİYASALARI 1.882.908.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 98.025
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 135.039.000
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 98.025
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 135.039.000
 • ÖZKAYNAKLAR 98.025
 • ÖZKAYNAKLAR 135.039.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.723.350
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.747.869.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.723.350
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.747.869.000
 • Nominal Sermaye 1.723.350
 • Nominal Sermaye 1.747.869.000
 • 2. Haklar 1.673.336
 • 2. Haklar 2.645.988.000
 • III. ALINAN KREDİLER 1.673.336
 • III. ALINAN KREDİLER 2.645.988.000
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 1.673.336
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.645.988.000
 • A K T İ F T O P L A M I 831.224
 • A K T İ F T O P L A M I 977.383.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 831.224
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 977.383.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 831.224
 • Yeniden Değerleme Fonu 977.383.000
 • 4.1 Bonolar 75.565
 • 4.1 Bonolar 205.688.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 75.565
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 205.688.000
 • Maliyet Artış Fonu 75.565
 • Maliyet Artış Fonu 205.688.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 755.659
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 755.659.000
 • A. Finansal Borçlar 755.659
 • A. Finansal Borçlar 755.659.000
 • Özel Fonlar 755.659
 • Özel Fonlar 755.659.000
 • 1. Banka Kredileri 16.036.000
 • 4.3 Tahviller 16.036.000
 • Zarar (-) 16.036.000
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 46
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 46.000
 • Dönem Zararı (-) 46
 • Dönem Zararı (-) 46.000
 • V. FONLAR 46
 • V. FONLAR 46.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 261.452
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 270.913.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 261.452
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 270.913.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 261.452
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 270.913.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 211.641
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 222.773.000
 • KAR 211.641
 • KAR 222.773.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 211.641
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 222.773.000
 • B. Ticari Borçlar 112.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 112.000
 • P A S İ F T O P L A M I 112.000
 • 1. Satıcılar 9.251
 • 1. Satıcılar 22.832.000
 • TEKNİK GELİRLER 9.251
 • TEKNİK GELİRLER 22.832.000
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 9.251
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 22.832.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.987
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 31.729.000
 • 2. Borç Senetleri 10.987
 • 2. Borç Senetleri 31.729.000
 • Alınan Primler 10.987
 • Alınan Primler 31.729.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -8.897.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1.736
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -8.897.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1.736
 • Alınan Komisyonlar -8.897.000
 • Alınan Komisyonlar -1.736
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 36.943
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 377.195.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 36.943
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 377.195.000
 • XII. KARŞILIKLAR 36.943
 • XII. KARŞILIKLAR 377.195.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 180.223
 • 12.1 Genel Karşılıklar 181.806.000
 • 4. Ödenecek Giderler 180.223
 • 4. Ödenecek Giderler 181.806.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 180.223
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 181.806.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 64.495
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 68.818.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 64.495
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 68.818.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 64.495
 • Diğer Teknik Karşılıklar 68.818.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 124.712
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 126.571.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 124.712
 • 8. Borç Reeskontu (-) 126.571.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 124.712
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 126.571.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 122.596
 • D. Alınan Sipariş Avansları 122.596.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 122.596
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 122.596.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 122.596
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 122.596.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.594.471
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.683.903.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.594.471
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.683.903.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.594.471
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.683.903.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.158.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.158.000.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.158.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.158.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.158.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.158.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 180.768
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 188.275.000
 • Diğer Gelirler 180.768
 • Diğer Gelirler 188.275.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 180.768
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 188.275.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.278
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.852.000
 • A. Finansal Borçlar 1.278
 • A. Finansal Borçlar 1.852.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.278
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.852.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -31.033.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -30.985
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -31.033.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -30.985
 • Ödenen Komisyonlar (-) -31.033.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) -30.985
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 156.226.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 156.226.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 156.226.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.757
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.767.000
 • B. Ticari Borçlar 1.757
 • B. Ticari Borçlar 1.767.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.757
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.767.000
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.197.572
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.230.439.000
 • 2. Borç Senetleri 1.197.572
 • 2. Borç Senetleri 1.230.439.000
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.197.572
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.230.439.000
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 97.988
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 107.016.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 97.988
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 107.016.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 97.988
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 107.016.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.066.398
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.085.826.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.066.398
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.085.826.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.066.398
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.085.826.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 33.186
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 37.597.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 33.186
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 37.597.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 33.186
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 37.597.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 58.131
 • 1. Ortaklara Borçlar 61.696.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 58.131
 • 15.4 Kâr veya Zarar 61.696.000
 • Diğer Giderler (-) 58.131
 • Diğer Giderler (-) 61.696.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 37.321
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 39.952.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 37.321
 • 2. İştiraklere Borçlar 39.952.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR 37.321
 • TEKNİK KAR/ZARAR 39.952.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.081
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.081
 • GENEL GİDERLER (-) 2.081
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 23.150.359
 • PASİF TOPLAMI 23.150.359
 • Personel Giderleri (-) 23.150.359
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.271.646
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 21.744.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.271.646
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 21.744.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.271.646
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 21.744.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1.119.405
 • 6. Borç Reeskontu (-) 1.119.405
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 1.119.405
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 45.493.000
 • Amortisman Giderleri (-) 45.493.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 45.493.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 24.464.880.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 24.464.880.000
 • Karşılıklar (-) 24.464.880.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 608.965.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 608.965.000
 • Diğer Giderler (-) 608.965.000
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 513.593.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 513.593.000
 • MALİ GELİRLER 513.593.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.606
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 10.606
 • Kambiyo Karları 10.606
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1.518
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.518
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 1.518
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 2.332.000
 • E. Yedekler 2.332.000
 • Faiz Giderleri (-) 2.332.000
 • 1. Yasal Yedekler 7
 • 1. Yasal Yedekler 851.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 7
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 851.000
 • Satış Zararları (-) 7
 • Satış Zararları (-) 851.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 132.901
 • 2. Statü Yedekleri 132.901
 • Kambiyo Zararları (-) 132.901
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 278
 • 3. Özel Yedekler 278
 • Karşılıklar (-) 278
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 72.409
 • 4. Olağanüstü Yedek 72.409
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 72.409
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 60.214
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 253.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 60.214
 • 5. Maliyet Artış Fonu 253.000
 • Diğer Giderler (-) 60.214
 • Diğer Giderler (-) 253.000
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 7.209
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 8.293.000
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 7.209
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 8.293.000
 • DÖNEM KAR/ZARARI 7.209
 • DÖNEM KAR/ZARARI 8.293.000
 • F. Net Dönem Karı -733.527
 • F. Net Dönem Karı 162.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -733.527
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 162.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -733.527
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 162.000
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -512.414
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 41.446.000
 • G. Dönem Zararı (-) -512.414
 • G. Dönem Zararı (-) 41.446.000
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -512.414
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 41.446.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.322.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.322.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 1.737.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.737.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -307.519.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -307.519.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -220.435.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -220.435.000
 • 2. Yurtdışı Satışlar -90.791
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -90.791
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -4.645
 • 3. Diğer Satışlar -4.645
 • 2. Satış İskontoları (-) -33.903.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -33.903.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -2.742.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) -2.742.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -60.234
 • C. Net Satışlar -60.234
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -23.638
 • D. Satışların Maliyeti (-) -23.638
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 538.119
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 538.119
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 145.763
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 145.763
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.194.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 178.478
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -22.194.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 178.478
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.567.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.567.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 31.851
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 301.446.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 31.851
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 301.446.000
 • 4.1.3 Diğer 146.627
 • 4.1.3 Diğer 75.718.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 146.627
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 75.718.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -32.715
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 90.325.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -32.715
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 90.325.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 159.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 159.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -32.715
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 74.425.000
 • 4.2.3 Diğer -32.715
 • 4.2.3 Diğer 74.425.000
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -14.607.000
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 1
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -14.607.000
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -80.000
 • H. Finansman Giderleri (-) -80.000
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -14.527.000
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -82.535
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -14.527.000
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -82.535
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 18.931
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.751.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 18.931
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.751.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 3.747
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 3.747
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -61.245.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 137.347
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -61.245.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 137.347
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 74.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 738.695
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 74.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 738.695
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -123.827.000
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -262.039
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -123.827.000
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -262.039
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -438.837
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -438.837
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 37.819
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 54.758.000
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 37.819
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 54.758.000
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 372.428.000
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 372.428.000
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -113.007.000
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -113.007.000
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -224.002.000
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 37.819
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -224.002.000
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 37.819
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -17.009
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 35.419.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -17.009
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 35.419.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 35.419.000
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -58.000
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.081
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.