Şekerbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,19
 • Değişim :0,85 %
 • Hacim TL :1.371.700
 • Hacim Adet :1.153.112
* SG: 20.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : SKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.056.979
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.056.979
 • NAKİT DEĞERLER 2.056.979
 • B. Menkul Kıymetler 107.281
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 107.281
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 107.281
 • 1. Hisse Senetleri 10.044
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.044
 • ALACAKLAR 10.044
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.236
 • Acenteler 2.236
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.236
 • 1. Alıcılar 131.075
 • Acenteler 131.075
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 131.075
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.412.067
 • Diğer Alacaklar 1.412.067
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.412.067
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 9.639
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 9.639
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 9.639
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 16.260.658
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 16.260.658
 • VI. KREDİLER 16.260.658
 • 6.1 Kısa Vadeli 15.690.244
 • E. Stoklar 15.690.244
 • İŞTİRAKLER 15.690.244
 • 2. Yarı Mamüller 1.044.392
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.044.392
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.044.392
 • 3. Ara Mamüller -473.978
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -473.978
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -473.978
 • 5. Emtia 1.059.788
 • Menkuller 1.059.788
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.059.788
 • 6. Diğer Stoklar 1.059.788
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.059.788
 • Menkuller 1.059.788
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 414
 • Devam Eden Yatırımlar 414
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 414
 • 2. Alacak Senetleri 414
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 414
 • A K T İ F T O P L A M I 414
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 145.052
 • BORÇLAR 145.052
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 145.052
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 145.052
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 145.052
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 145.052
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 929.661
 • Muallak Hasar Karşılığı 929.661
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 929.661
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 9.506
 • Hayat Matematik Karşılığı 9.506
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9.506
 • 17.2 Diğer 9.506
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 9.506
 • Reasürörler Payı (-) 9.506
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 556.728
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 556.728
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 556.728
 • AKTİF TOPLAMI 22.846.053
 • D. Maddi Duran Varlıklar 22.846.053
 • Reasürörler Payı (-) 22.846.053
 • 1. Arazi ve Arsalar 14.842.666
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 14.842.666
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 14.842.666
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 254.857
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 254.857
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 254.857
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.432.909
 • DİĞER PASİFLER 1.432.909
 • II. PARA PİYASALARI 1.432.909
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 340.078
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 340.078
 • ÖZKAYNAKLAR 340.078
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.092.831
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.092.831
 • Nominal Sermaye 1.092.831
 • 2. Haklar 2.149.378
 • III. ALINAN KREDİLER 2.149.378
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.149.378
 • A K T İ F T O P L A M I 751.403
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 751.403
 • Yeniden Değerleme Fonu 751.403
 • 4.1 Bonolar 66.814
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 66.814
 • Maliyet Artış Fonu 66.814
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 684.589
 • A. Finansal Borçlar 684.589
 • Özel Fonlar 684.589
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 21
 • Dönem Zararı (-) 21
 • V. FONLAR 21
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 288.693
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 288.693
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 288.693
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 276.591
 • KAR 276.591
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 276.591
 • 1. Satıcılar 7.994
 • TEKNİK GELİRLER 7.994
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 7.994
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.364
 • 2. Borç Senetleri 9.364
 • Alınan Primler 9.364
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -137
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -137
 • Alınan Komisyonlar -137
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 370.596
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 370.596
 • XII. KARŞILIKLAR 370.596
 • 12.1 Genel Karşılıklar 149.648
 • 4. Ödenecek Giderler 149.648
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 149.648
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 6.604
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 6.604
 • Diğer Teknik Karşılıklar 6.604
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 154.908
 • 8. Borç Reeskontu (-) 154.908
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 154.908
 • D. Alınan Sipariş Avansları 128.638
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 128.638
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 128.638
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.444.877
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.444.877
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.444.877
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.158.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.158.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.158.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.951
 • Diğer Gelirler -1.951
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.951
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.278
 • A. Finansal Borçlar 1.278
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.278
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -37.708
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -37.708
 • Ödenen Komisyonlar (-) -37.708
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 149.255
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 149.255
 • Ödenen Tazminatlar (-) 149.255
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -174.239
 • B. Ticari Borçlar -174.239
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -174.239
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.197.572
 • 2. Borç Senetleri 1.197.572
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.197.572
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 273.984
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 273.984
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 273.984
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 890.402
 • 5. Borç Reeskontu (-) 890.402
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 890.402
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 33.186
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 33.186
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 33.186
 • 1. Ortaklara Borçlar 91.256
 • 15.4 Kâr veya Zarar 91.256
 • Diğer Giderler (-) 91.256
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 37.321
 • 2. İştiraklere Borçlar 37.321
 • TEKNİK KAR/ZARAR 37.321
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 53.935
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 53.935
 • GENEL GİDERLER (-) 53.935
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 22.846.053
 • PASİF TOPLAMI 22.846.053
 • Personel Giderleri (-) 22.846.053
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.888.246
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.888.246
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.888.246
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1.663.654
 • 6. Borç Reeskontu (-) 1.663.654
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 1.663.654
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.441
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 18.441
 • Kambiyo Karları 18.441
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2.086
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.086
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 2.086
 • 1. Yasal Yedekler 30
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 30
 • Satış Zararları (-) 30
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 197.187
 • 2. Statü Yedekleri 197.187
 • Kambiyo Zararları (-) 197.187
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 456
 • 3. Özel Yedekler 456
 • Karşılıklar (-) 456
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 107.911
 • 4. Olağanüstü Yedek 107.911
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 107.911
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 8.882
 • 5. Maliyet Artış Fonu 8.882
 • Diğer Giderler (-) 8.882
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 6.848
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 6.848
 • DÖNEM KAR/ZARARI 6.848
 • F. Net Dönem Karı -1.076.288
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.076.288
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.076.288
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -773.801
 • G. Dönem Zararı (-) -773.801
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -773.801
 • 2. Yurtdışı Satışlar -12.114
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -12.114
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -6.784
 • 3. Diğer Satışlar -6.784
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -84.755
 • C. Net Satışlar -84.755
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -28.752
 • D. Satışların Maliyeti (-) -28.752
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 811.958
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 811.958
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 210.025
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 210.025
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 258.727
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 258.727
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 47.706
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 47.706
 • 4.1.3 Diğer 211.021
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 211.021
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -48.702
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -48.702
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -48.702
 • 4.2.3 Diğer -48.702
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 5.001
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 5.001
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -96.722
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -96.722
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 28.276
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 28.276
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.195
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.195
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 196.281
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 196.281
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.126.543
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.126.543
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -395.659
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -395.659
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -662.524
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -662.524
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 6.836
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 6.836
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 6.836
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 6.836
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -14.425
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -14.425
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 53.935
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
  2. 9,70
  3. 19,90
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,01
  3. 10,65
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 7,09
  3. 9,41
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 120,30
  3. 9,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,69
  3. 8,33

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,82
  3. -15,46
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. -13,40
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 46,00
  3. -8,00
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 7,10
  3. -7,55
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,24
  3. -7,46

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,52
  3. 1,15
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,71
  3. 2,84

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,05
  3. 6,50
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 1,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.