Soda Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,29
 • Değişim :0,47 %
 • Hacim TL :13.769.733
 • Hacim Adet :3.211.333
* SG: 26.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Soda Sanayii A.Ş.
 • XKMYA,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : SODA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.320.301.453
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.320.301.453
 • NAKİT DEĞERLER 1.320.301.453
 • 1.1 Kasa 596.556.278
 • A. Hazır Değerler 596.556.278
 • Kasa 596.556.278
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 358.292.881
 • Acenteler 358.292.881
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 358.292.881
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 63.405.065
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 63.405.065
 • İkrazlar 63.405.065
 • 6.1 Kısa Vadeli 187.535.838
 • E. Stoklar 187.535.838
 • İŞTİRAKLER 187.535.838
 • 6. Diğer Stoklar 114.511.391
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 114.511.391
 • Menkuller 114.511.391
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.320.301.453
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.320.301.453
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.320.301.453
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.379.678.418
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.379.678.418
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.379.678.418
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 198.679
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 198.679
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 198.679
 • 15.2 Menkul Değerlerin 42.914
 • C. Finansal Duran Varlıklar 42.914
 • Reasürörler Payı (-) 42.914
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 206.189.560
 • 15.3 Diğer 206.189.560
 • Muallak Hasar Karşılığı 206.189.560
 • AKTİF TOPLAMI 1.127.258.075
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.127.258.075
 • Reasürörler Payı (-) 1.127.258.075
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 12.084.450
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.084.450
 • Ödenmiş Sermaye 12.084.450
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.549.551
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.549.551
 • Nominal Sermaye 7.549.551
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.430.207
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.430.207
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.430.207
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 30.474.533
 • F. Diğer Duran Varlıklar 30.474.533
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 30.474.533
 • A K T İ F T O P L A M I 2.699.979.871
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.699.979.871
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.699.979.871
 • 4.1 Bonolar 320.613.539
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 320.613.539
 • Maliyet Artış Fonu 320.613.539
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 35.408.931
 • A. Finansal Borçlar 35.408.931
 • Özel Fonlar 35.408.931
 • B. Ticari Borçlar 188.584.134
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 188.584.134
 • P A S İ F T O P L A M I 188.584.134
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 42.465.620
 • 2. Borç Senetleri 42.465.620
 • Alınan Primler 42.465.620
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.834.616
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 14.834.616
 • XII. KARŞILIKLAR 14.834.616
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 21.843.865
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 21.843.865
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 21.843.865
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 320.613.539
 • 8. Borç Reeskontu (-) 320.613.539
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 320.613.539
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 243.049.164
 • Diğer Gelirler 243.049.164
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 243.049.164
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 218.460.297
 • A. Finansal Borçlar 218.460.297
 • TEKNİK GİDERLER (-) 218.460.297
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.054.419
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.054.419
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.054.419
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 189.418
 • PASİF TOPLAMI 189.418
 • Personel Giderleri (-) 189.418
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.136.317.168
 • Faiz Gelirleri 2.136.317.168
 • III. ÖZ SERMAYE 2.136.317.168
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.132.831.280
 • A. Sermaye 2.132.831.280
 • Kar Payı Gelirleri 2.132.831.280
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 750.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 750.000.000
 • Satış Karları 750.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -140.928.297
 • 5. Maliyet Artış Fonu -140.928.297
 • Diğer Giderler (-) -140.928.297
 • F. Net Dönem Karı 140.928.297
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 140.928.297
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 140.928.297
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 124.634.277
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 124.634.277
 • 2. ........... Yılı Zararı 3.485.888
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 3.485.888
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.699.979.871
 • P A S İ F T O P L A M I 2.699.979.871
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 964.213.398
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 964.213.398
 • 1. Satıştan İadeler (-) -688.381.747
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -688.381.747
 • 2. Satış İskontoları (-) 275.831.651
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 275.831.651
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 275.831.651
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 275.831.651
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -45.948.321
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -45.948.321
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -38.808.571
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -38.808.571
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.816.254
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.816.254
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -87.573.146
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -87.573.146
 • 4.1.3 Diğer 188.258.505
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 188.258.505
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 224.919.155
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 224.919.155
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -26.771.478
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -26.771.478
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 198.147.677
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 198.147.677
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 198.147.677
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 198.147.677
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 373.648
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 197.774.029
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,50
  3. 16,28
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,62
  3. 14,81
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,95
  3. 10,47
  1. RHEAG RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,17
  3. 10,38

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,80
  3. -8,87
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 42,00
  3. -7,12
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,82
  3. -6,19
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,23
  3. -6,11
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,23
  3. -5,91

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,01
  3. -4,14

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,33
  3. 0,36
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,59
  3. -0,53

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.