TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 13,36
 • Değişim :-0,45 %
 • Hacim TL :64.366.601
 • Hacim Adet :4.805.370
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TAV Havalimanları Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TAVHL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.373.470.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.373.470.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.373.470.000
 • 1.1 Kasa 725.770.000
 • A. Hazır Değerler 725.770.000
 • Kasa 725.770.000
 • B. Menkul Kıymetler 409.993.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 409.993.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 409.993.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 478.960.000
 • Acenteler 478.960.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 478.960.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 58.083.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 58.083.000
 • İkrazlar 58.083.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 35.998.000
 • E. Stoklar 35.998.000
 • İŞTİRAKLER 35.998.000
 • 6. Diğer Stoklar 664.666.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 664.666.000
 • Menkuller 664.666.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.373.470.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.373.470.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.373.470.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.522.273.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.522.273.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.522.273.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 305.202.000
 • Devam Eden Yatırımlar 305.202.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 305.202.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.931.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.931.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.931.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 294.075.000
 • 15.3 Diğer 294.075.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 294.075.000
 • AKTİF TOPLAMI 724.203.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 724.203.000
 • Reasürörler Payı (-) 724.203.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.966.836.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.966.836.000
 • Ödenmiş Sermaye 5.966.836.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 435.256.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 435.256.000
 • Nominal Sermaye 435.256.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 143.110.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 143.110.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 143.110.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 83.916.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 83.916.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 83.916.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.895.743.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.895.743.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.895.743.000
 • 4.1 Bonolar 2.916.905.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.916.905.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.916.905.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.914.447.000
 • A. Finansal Borçlar 1.914.447.000
 • Özel Fonlar 1.914.447.000
 • B. Ticari Borçlar 158.280.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 158.280.000
 • P A S İ F T O P L A M I 158.280.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 648.749.000
 • 2. Borç Senetleri 648.749.000
 • Alınan Primler 648.749.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 60.611.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 60.611.000
 • XII. KARŞILIKLAR 60.611.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 26.074.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 26.074.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 26.074.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 108.744.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 108.744.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 108.744.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.916.905.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.916.905.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.916.905.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.685.524.000
 • Diğer Gelirler 4.685.524.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.685.524.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.365.983.000
 • A. Finansal Borçlar 2.365.983.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.365.983.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 199.310.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 199.310.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 199.310.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.880.168.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.880.168.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.880.168.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 64.101.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 64.101.000
 • GENEL GİDERLER (-) 64.101.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 38.974.000
 • PASİF TOPLAMI 38.974.000
 • Personel Giderleri (-) 38.974.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 136.988.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 136.988.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 136.988.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.293.314.000
 • Faiz Gelirleri 2.293.314.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.293.314.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.303.415.000
 • A. Sermaye 2.303.415.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.303.415.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 363.281.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 363.281.000
 • Satış Karları 363.281.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -647.468.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -647.468.000
 • Diğer Giderler (-) -647.468.000
 • F. Net Dönem Karı 647.468.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 647.468.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 647.468.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 335.463.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 335.463.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -10.101.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -10.101.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.895.743.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.895.743.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.506.721.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.506.721.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -916.480.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -916.480.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 590.241.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 590.241.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 590.241.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 590.241.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.518.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.518.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -270.430.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -270.430.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -275.948.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -275.948.000
 • 4.1.3 Diğer 314.293.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 314.293.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 226.705.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 226.705.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -156.743.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -156.743.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 69.962.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 69.962.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 69.962.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 69.962.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -32.766.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 102.728.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.