Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,07
 • Değişim :-0,79 %
 • Hacim TL :34.720.798
 • Hacim Adet :3.432.584
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • XILTM,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TCELL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 9.951.882.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9.951.882.000
 • NAKİT DEĞERLER 9.951.882.000
 • 1.1 Kasa 3.769.416.000
 • A. Hazır Değerler 3.769.416.000
 • Kasa 3.769.416.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 645.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 645.000
 • Sigortalılar 645.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.017.647.000
 • Acenteler 4.017.647.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.017.647.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 565.879.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 565.879.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 565.879.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 195.125.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 195.125.000
 • İkrazlar 195.125.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 112.175.000
 • E. Stoklar 112.175.000
 • İŞTİRAKLER 112.175.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.290.995.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.290.995.000
 • Menkuller 1.290.995.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9.951.882.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 9.951.882.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.951.882.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 18.621.024.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.621.024.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 18.621.024.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 504.856.000
 • Devam Eden Yatırımlar 504.856.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 504.856.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 437.104.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 437.104.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 437.104.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 97.060.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 97.060.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 97.060.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 982.351.000
 • 15.3 Diğer 982.351.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 982.351.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 44.728.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 44.728.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 44.728.000
 • AKTİF TOPLAMI 7.530.624.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.530.624.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.530.624.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.060.384.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.060.384.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.060.384.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 55.754.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 55.754.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 55.754.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 908.163.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 908.163.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 908.163.000
 • A K T İ F T O P L A M I 28.572.906.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 28.572.906.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 28.572.906.000
 • 4.1 Bonolar 6.103.184.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.103.184.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.103.184.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.098.084.000
 • A. Finansal Borçlar 1.098.084.000
 • Özel Fonlar 1.098.084.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 38.610.000
 • Net Dönem Karı 38.610.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 38.610.000
 • B. Ticari Borçlar 4.110.455.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.110.455.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.110.455.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 506.047.000
 • 2. Borç Senetleri 506.047.000
 • Alınan Primler 506.047.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 46.721.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 46.721.000
 • XII. KARŞILIKLAR 46.721.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 92.004.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 92.004.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 92.004.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 202.081.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 202.081.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 202.081.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.103.184.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.103.184.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.103.184.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.139.024.000
 • Diğer Gelirler 7.139.024.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.139.024.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 6.209.149.000
 • A. Finansal Borçlar 6.209.149.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 6.209.149.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 49.064.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 49.064.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 49.064.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 131.776.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 131.776.000
 • GENEL GİDERLER (-) 131.776.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 278.937.000
 • PASİF TOPLAMI 278.937.000
 • Personel Giderleri (-) 278.937.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 337.849.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 337.849.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 337.849.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 15.330.698.000
 • Faiz Gelirleri 15.330.698.000
 • III. ÖZ SERMAYE 15.330.698.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 15.288.823.000
 • A. Sermaye 15.288.823.000
 • Kar Payı Gelirleri 15.288.823.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.200.000.000
 • Satış Karları 2.200.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -120.648.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -120.648.000
 • Diğer Giderler (-) -120.648.000
 • F. Net Dönem Karı 120.648.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 120.648.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 120.648.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.193.433.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.193.433.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 41.875.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 41.875.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 28.572.906.000
 • P A S İ F T O P L A M I 28.572.906.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.551.595.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.551.595.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.249.312.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.249.312.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.302.283.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.302.283.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 31.877.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 31.877.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.329.070.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.329.070.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -964.412.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -964.412.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -354.475.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -354.475.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.318.887.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.318.887.000
 • 4.1.3 Diğer 1.010.183.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.010.183.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.207.664.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.207.664.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -205.864.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -205.864.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.001.800.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.001.800.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.001.800.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.001.800.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 22.456.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 979.344.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.