Türk Hava Yolları A.O.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,58
 • Değişim :-1,06 %
 • Hacim TL :174.573.358
 • Hacim Adet :31.156.233
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türk Hava Yolları A.O.
 • XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : THYAO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 9.429.000.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9.429.000.000
 • NAKİT DEĞERLER 9.429.000.000
 • 1.1 Kasa 3.014.000.000
 • A. Hazır Değerler 3.014.000.000
 • Kasa 3.014.000.000
 • B. Menkul Kıymetler 191.000.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 191.000.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 191.000.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 407.000.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 407.000.000
 • Sigortalılar 407.000.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.626.000.000
 • Acenteler 1.626.000.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.626.000.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.091.000.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.091.000.000
 • İkrazlar 3.091.000.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 669.000.000
 • E. Stoklar 669.000.000
 • İŞTİRAKLER 669.000.000
 • 6. Diğer Stoklar 431.000.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 431.000.000
 • Menkuller 431.000.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9.429.000.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 9.429.000.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.429.000.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 42.987.000.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 42.987.000.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 42.987.000.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.748.000.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.748.000.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.748.000.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 91.000.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 91.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 91.000.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 659.000.000
 • 15.3 Diğer 659.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 659.000.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 2.000.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 2.000.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.000.000
 • AKTİF TOPLAMI 38.745.000.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 38.745.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 38.745.000.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 272.000.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 272.000.000
 • Ödenmiş Sermaye 272.000.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 36.000.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 36.000.000
 • Nominal Sermaye 36.000.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.470.000.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.470.000.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.470.000.000
 • A K T İ F T O P L A M I 52.416.000.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 52.416.000.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 52.416.000.000
 • 4.1 Bonolar 12.201.000.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 12.201.000.000
 • Maliyet Artış Fonu 12.201.000.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.491.000.000
 • A. Finansal Borçlar 3.491.000.000
 • Özel Fonlar 3.491.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 18.000.000
 • KAR 18.000.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 18.000.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 753.000.000
 • Net Dönem Karı 753.000.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 753.000.000
 • B. Ticari Borçlar 2.098.000.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.098.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.098.000.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 219.000.000
 • 2. Borç Senetleri 219.000.000
 • Alınan Primler 219.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.000.000
 • XII. KARŞILIKLAR 13.000.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 186.000.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 186.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 186.000.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.384.000.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.384.000.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.384.000.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 12.201.000.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 12.201.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 12.201.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 27.363.000.000
 • Diğer Gelirler 27.363.000.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 27.363.000.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.716.000.000
 • A. Finansal Borçlar 24.716.000.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 24.716.000.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 32.000.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 32.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 32.000.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 381.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 381.000.000
 • GENEL GİDERLER (-) 381.000.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.203.000.000
 • PASİF TOPLAMI 2.203.000.000
 • Personel Giderleri (-) 2.203.000.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 31.000.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 31.000.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 31.000.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 12.852.000.000
 • Faiz Gelirleri 12.852.000.000
 • III. ÖZ SERMAYE 12.852.000.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 12.852.000.000
 • A. Sermaye 12.852.000.000
 • Kar Payı Gelirleri 12.852.000.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.380.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.380.000.000
 • Satış Karları 1.380.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.124.000.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.124.000.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.124.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.783.000.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.783.000.000
 • Diğer Giderler (-) -4.783.000.000
 • F. Net Dönem Karı 4.783.000.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.783.000.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.783.000.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 59.000.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 59.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 52.416.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 52.416.000.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 13.508.000.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 13.508.000.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.518.000.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.518.000.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 990.000.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 990.000.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 990.000.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 990.000.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.933.000.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.933.000.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -481.000.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -481.000.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.414.000.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.414.000.000
 • 4.1.3 Diğer -1.424.000.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.424.000.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.391.000.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -2.391.000.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -497.000.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -497.000.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -1.894.000.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -1.894.000.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -1.894.000.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -1.894.000.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -1.894.000.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.