Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,57
 • Değişim :-0,77 %
 • Hacim TL :2.448.469
 • Hacim Adet :953.952
* SG: 28.10.2016 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Trakya Cam Sanayii A.Ş.
 • XSIST,XTAST,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : TRKCM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.661.936.075
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.661.936.075
 • NAKİT DEĞERLER 2.661.936.075
 • 1.1 Kasa 1.250.796.887
 • A. Hazır Değerler 1.250.796.887
 • Kasa 1.250.796.887
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 679.641.041
 • Acenteler 679.641.041
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 679.641.041
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 146.642.235
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 146.642.235
 • İkrazlar 146.642.235
 • 6.1 Kısa Vadeli 497.135.766
 • E. Stoklar 497.135.766
 • İŞTİRAKLER 497.135.766
 • 6. Diğer Stoklar 87.720.146
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 87.720.146
 • Menkuller 87.720.146
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.661.936.075
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.661.936.075
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.661.936.075
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.290.367.141
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.290.367.141
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.290.367.141
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.299.811
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.299.811
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.299.811
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 389.097.230
 • 15.3 Diğer 389.097.230
 • Muallak Hasar Karşılığı 389.097.230
 • AKTİF TOPLAMI 2.736.248.440
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.736.248.440
 • Reasürörler Payı (-) 2.736.248.440
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 40.870.086
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.870.086
 • Ödenmiş Sermaye 40.870.086
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 22.814.770
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 22.814.770
 • Nominal Sermaye 22.814.770
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 98.529.377
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 98.529.377
 • Kanuni Yedek Akçeler 98.529.377
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 24.322.197
 • F. Diğer Duran Varlıklar 24.322.197
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 24.322.197
 • A K T İ F T O P L A M I 5.952.303.216
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.952.303.216
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.952.303.216
 • 4.1 Bonolar 1.177.604.348
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.177.604.348
 • Maliyet Artış Fonu 1.177.604.348
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 514.997.092
 • A. Finansal Borçlar 514.997.092
 • Özel Fonlar 514.997.092
 • B. Ticari Borçlar 328.565.629
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 328.565.629
 • P A S İ F T O P L A M I 328.565.629
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 183.890.658
 • 2. Borç Senetleri 183.890.658
 • Alınan Primler 183.890.658
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 17.718.321
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 17.718.321
 • XII. KARŞILIKLAR 17.718.321
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 74.445.704
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 74.445.704
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 74.445.704
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.177.604.348
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.177.604.348
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.177.604.348
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.559.488.309
 • Diğer Gelirler 1.559.488.309
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.559.488.309
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.350.251.779
 • A. Finansal Borçlar 1.350.251.779
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.350.251.779
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 244.273
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 244.273
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 244.273
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 97.562.395
 • PASİF TOPLAMI 97.562.395
 • Personel Giderleri (-) 97.562.395
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 47.689.749
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 47.689.749
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 47.689.749
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.215.210.559
 • Faiz Gelirleri 3.215.210.559
 • III. ÖZ SERMAYE 3.215.210.559
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.968.911.486
 • A. Sermaye 2.968.911.486
 • Kar Payı Gelirleri 2.968.911.486
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 930.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 930.000.000
 • Satış Karları 930.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 5.576.528
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 5.576.528
 • MALİ GİDERLER (-) 5.576.528
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -80.101.804
 • 5. Maliyet Artış Fonu -80.101.804
 • Diğer Giderler (-) -80.101.804
 • F. Net Dönem Karı 80.101.804
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 80.101.804
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 80.101.804
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 137.116.142
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 137.116.142
 • 2. ........... Yılı Zararı 246.299.073
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 246.299.073
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.952.303.216
 • P A S İ F T O P L A M I 5.952.303.216
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.349.749.091
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.349.749.091
 • 1. Satıştan İadeler (-) -951.829.238
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -951.829.238
 • 2. Satış İskontoları (-) 397.919.853
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 397.919.853
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 397.919.853
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 397.919.853
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -150.370.003
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -150.370.003
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -127.339.241
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -127.339.241
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -18.060.431
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -18.060.431
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -295.769.675
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -295.769.675
 • 4.1.3 Diğer 102.150.178
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 102.150.178
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 421.294.868
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 421.294.868
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -27.971.273
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -27.971.273
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 393.323.595
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 393.323.595
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 393.323.595
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 393.323.595
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 7.248.904
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 386.074.691
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SKTAS SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI
  2. 2,34
  3. 15,84
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,58
  3. 13,73
  1. SILVR SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS
  2. 1,45
  3. 13,28
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 2,08
  3. 8,90
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,27
  3. 8,00

Azalan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,47
  3. -10,37
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,59
  3. -7,71
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,05
  3. -6,49
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,50
  3. -5,50

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. -0,79
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,06
  3. -3,64
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,40
  3. 0,51
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,22
  3. -0,97
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,64
  3. -0,30

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.