T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,37
 • Değişim :-0,72 %
 • Hacim TL :6.729.337
 • Hacim Adet :4.895.880
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTM25,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : TSKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 798.308
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 798.312
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 798.308
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 798.312
 • NAKİT DEĞERLER 798.308
 • NAKİT DEĞERLER 798.312
 • B. Menkul Kıymetler 194.567
 • B. Menkul Kıymetler 209.825
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 194.567
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 209.825
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 194.567
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 209.825
 • 1. Hisse Senetleri 20.664
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.664
 • ALACAKLAR 20.664
 • 2.2 Hisse Senetleri 23.627
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 23.627
 • Reeskont Karşılığı (-) 23.627
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2
 • Acenteler 2
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2
 • 1. Alıcılar 68.251
 • 1. Alıcılar 406.307
 • Acenteler 68.251
 • Acenteler 406.307
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 68.251
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 406.307
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.352.910
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.353.572
 • IV. PARA PİYASALARI 1.352.910
 • IV. PARA PİYASALARI 1.353.572
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.352.910
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.353.572
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.352.910
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.352.910
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.352.910
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 662
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 662
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 662
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.237.106
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.239.958
 • Diğer Alacaklar 3.237.106
 • Diğer Alacaklar 3.239.958
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.237.106
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.239.958
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 37.269
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 40.121
 • 5.1 Hisse Senetleri 37.269
 • 5.1 Hisse Senetleri 40.121
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 37.269
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 40.121
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 229.134
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 229.134
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 229.134
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 14.248.333
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 14.319.788
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 14.248.333
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 14.319.788
 • VI. KREDİLER 14.248.333
 • VI. KREDİLER 14.319.788
 • 6.1 Kısa Vadeli 14.248.333
 • 6.1 Kısa Vadeli 14.319.788
 • E. Stoklar 14.248.333
 • E. Stoklar 14.319.788
 • İŞTİRAKLER 14.248.333
 • İŞTİRAKLER 14.319.788
 • 2. Yarı Mamüller 47.865
 • 2. Yarı Mamüller 50.426
 • 6.3 Takipteki Krediler 47.865
 • 6.3 Takipteki Krediler 50.426
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 47.865
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 50.426
 • 3. Ara Mamüller -50.426
 • 3. Ara Mamüller -47.865
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -50.426
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -47.865
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -50.426
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -47.865
 • 5. Emtia 894.837
 • Menkuller 894.837
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 894.837
 • 6. Diğer Stoklar 894.837
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 894.837
 • Menkuller 894.837
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 207.115
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 305.707
 • Devam Eden Yatırımlar 207.115
 • Devam Eden Yatırımlar 305.707
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 207.115
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 305.707
 • 1. Alıcılar 20.556
 • 9.1 Mali İştirakler 20.556
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 20.556
 • 2. Alacak Senetleri 1.555
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.555
 • A K T İ F T O P L A M I 1.555
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 609
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 133.496
 • BORÇLAR 609
 • BORÇLAR 133.496
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 609
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 133.496
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 133.117
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 133.117
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 133.117
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 379
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 609
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 609
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 379
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 609
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 176
 • Borç Reeskontu (-) 176
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 176
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.085
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.085
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.085
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.214
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.214
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.214
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -129
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -129
 • Diğer Borçlar -129
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 20.579
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 48.129
 • Muallak Hasar Karşılığı 20.579
 • Muallak Hasar Karşılığı 48.129
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 20.579
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 48.129
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 816
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.047
 • Hayat Matematik Karşılığı 816
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.047
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 816
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.047
 • 17.1 Şerefiye 1.005
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 1.005
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.005
 • 17.2 Diğer 816
 • 17.2 Diğer 2.042
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 816
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 2.042
 • Reasürörler Payı (-) 816
 • Reasürörler Payı (-) 2.042
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 175.258
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 194.009
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 175.258
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 194.009
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 175.258
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 194.009
 • AKTİF TOPLAMI 21.791.334
 • AKTİF TOPLAMI 22.549.270
 • D. Maddi Duran Varlıklar 21.791.334
 • D. Maddi Duran Varlıklar 22.549.270
 • Reasürörler Payı (-) 21.791.334
 • Reasürörler Payı (-) 22.549.270
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.286.920
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.395.936
 • DİĞER PASİFLER 2.286.920
 • DİĞER PASİFLER 2.395.936
 • II. PARA PİYASALARI 2.286.920
 • II. PARA PİYASALARI 2.395.936
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 162
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 162
 • ÖZKAYNAKLAR 162
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 109.016
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.016
 • Ödenmiş Sermaye 109.016
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.124.920
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.124.920
 • Nominal Sermaye 2.124.920
 • 2. Haklar 13.000.669
 • 2. Haklar 13.402.532
 • III. ALINAN KREDİLER 13.000.669
 • III. ALINAN KREDİLER 13.402.532
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 13.000.669
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 13.402.532
 • A K T İ F T O P L A M I 2.943.421
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.943.421
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.943.421
 • 1. Banka Kredileri 2.943.421
 • 4.3 Tahviller 2.943.421
 • Zarar (-) 2.943.421
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 8.468
 • Dönem Zararı (-) 8.468
 • V. FONLAR 8.468
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 141.277
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 157.677
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 141.277
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 157.677
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 141.277
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 157.677
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 236.742
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 237.869
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 236.742
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 237.869
 • XII. KARŞILIKLAR 236.742
 • XII. KARŞILIKLAR 237.869
 • 12.1 Genel Karşılıklar 154.327
 • 12.1 Genel Karşılıklar 155.154
 • 4. Ödenecek Giderler 154.327
 • 4. Ödenecek Giderler 155.154
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 154.327
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 155.154
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.005
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 12.605
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.005
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 12.605
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.005
 • Diğer Teknik Karşılıklar 12.605
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 70.583
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 70.937
 • 8. Borç Reeskontu (-) 70.583
 • 8. Borç Reeskontu (-) 70.937
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 70.583
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 70.937
 • D. Alınan Sipariş Avansları 145.078
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 145.078
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 145.078
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.783.271
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.013.167
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.783.271
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.013.167
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.783.271
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.013.167
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.050.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.050.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.050.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 85.211
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 200.249
 • Diğer Gelirler 85.211
 • Diğer Gelirler 200.249
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 85.211
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 200.249
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 428
 • A. Finansal Borçlar 428
 • TEKNİK GİDERLER (-) 428
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.528
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 53.786
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.528
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 53.786
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.528
 • Ödenen Komisyonlar (-) 53.786
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 31.368
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 174.639
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 31.368
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 174.639
 • Ödenen Tazminatlar (-) 31.368
 • Ödenen Tazminatlar (-) 174.639
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -98
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 57
 • B. Ticari Borçlar -98
 • B. Ticari Borçlar 57
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -98
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 57
 • 15.3 Kâr Yedekleri 398.884
 • 15.3 Kâr Yedekleri 408.096
 • 2. Borç Senetleri 398.884
 • 2. Borç Senetleri 408.096
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 398.884
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 408.096
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 213.923
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 216.361
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 213.923
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 216.361
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 213.923
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 216.361
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 75.641
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 75.641
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 75.641
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.064
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 113.175
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.064
 • 5. Borç Reeskontu (-) 113.175
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.064
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 113.175
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 292
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.919
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 292
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.919
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 292
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.919
 • 1. Ortaklara Borçlar 249.176
 • 1. Ortaklara Borçlar 290.411
 • 15.4 Kâr veya Zarar 249.176
 • 15.4 Kâr veya Zarar 290.411
 • Diğer Giderler (-) 249.176
 • Diğer Giderler (-) 290.411
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 51.233
 • 2. İştiraklere Borçlar 51.233
 • TEKNİK KAR/ZARAR 51.233
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 249.176
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 249.176
 • GENEL GİDERLER (-) 249.176
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 21.791.334
 • PASİF TOPLAMI 21.791.334
 • Personel Giderleri (-) 21.791.334
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 239.178
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 646.461
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 239.178
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 646.461
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 239.178
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 646.461
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 379.926
 • 6. Borç Reeskontu (-) 379.926
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 379.926
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 64.411
 • Amortisman Giderleri (-) 64.411
 • D. Alınan Sipariş Avansları 64.411
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 660.731
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 660.731
 • Diğer Giderler (-) 660.731
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 385.677
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 385.677
 • MALİ GELİRLER 385.677
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.735
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.735
 • Kambiyo Karları 1.735
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 3.322
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.322
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 3.322
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 1.735
 • E. Yedekler 1.735
 • Faiz Giderleri (-) 1.735
 • 1. Yasal Yedekler 10.995
 • 1. Yasal Yedekler 89.838
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.995
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 89.838
 • Satış Zararları (-) 10.995
 • Satış Zararları (-) 89.838
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 171.226
 • 2. Statü Yedekleri 171.226
 • Kambiyo Zararları (-) 171.226
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.055
 • 3. Özel Yedekler 1.055
 • Karşılıklar (-) 1.055
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 130.769
 • 4. Olağanüstü Yedek 130.769
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 130.769
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 39.402
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 89.838
 • 5. Maliyet Artış Fonu 39.402
 • 5. Maliyet Artış Fonu 89.838
 • Diğer Giderler (-) 39.402
 • Diğer Giderler (-) 89.838
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 413
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 172.029
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 413
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 172.029
 • DÖNEM KAR/ZARARI 413
 • DÖNEM KAR/ZARARI 172.029
 • F. Net Dönem Karı -275.014
 • F. Net Dönem Karı 1.858
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -275.014
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.858
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -275.014
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.858
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 130.769
 • G. Dönem Zararı (-) 130.769
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 130.769
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 39.402
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 39.402
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 456
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 456
 • 1. ........... Yılı Zararı -299.661
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -299.661
 • 2. Yurtdışı Satışlar -114.756
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -114.756
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -101.986
 • 3. Diğer Satışlar -101.986
 • 2. Satış İskontoları (-) -1.289
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -1.289
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -112.489
 • 3. Diğer İndirimler (-) -112.489
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -58.189
 • C. Net Satışlar -58.189
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -83
 • D. Satışların Maliyeti (-) -83
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 371.447
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 371.447
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.611
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.611
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -58.189
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 6.127
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -58.189
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 6.127
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -83
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -83
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.604
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 36.107
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.604
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 36.107
 • 4.1.3 Diğer 523
 • 4.1.3 Diğer 12.903
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 523
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 12.903
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -3.516
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 18.819
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -3.516
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 18.819
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -39
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 5.604
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -39
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 5.604
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -3.477
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 13.215
 • 4.2.3 Diğer -3.477
 • 4.2.3 Diğer 13.215
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -5.916
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 30.102
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -5.916
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 30.102
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -515
 • H. Finansman Giderleri (-) -515
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -35.985
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -5.401
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -35.985
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -5.401
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.395
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.486
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.395
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.486
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 101.151
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 101.151
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -27.772
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 13.396
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -27.772
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 13.396
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.839
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 381.571
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.839
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 381.571
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -16.822
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 95.228
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -16.822
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 95.228
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -6.019
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6.019
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 18.546
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 304.559
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 18.546
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 304.559
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 376.233
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 376.233
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -23.525
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -23.525
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -81.026
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 304.559
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -81.026
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 304.559
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -55.383
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 271.682
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -55.383
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 271.682
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 20.943
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 20.943
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 292.625
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -54.525
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 249.176
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.