TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,42
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :6.852.110
 • Hacim Adet :4.841.116
* SG: 16.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTM25,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : TSKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 869.415
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 869.422
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 869.415
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 869.422
 • NAKİT DEĞERLER 869.415
 • NAKİT DEĞERLER 869.422
 • B. Menkul Kıymetler 183.001
 • B. Menkul Kıymetler 196.109
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 183.001
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 196.109
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 183.001
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 196.109
 • 1. Hisse Senetleri 5.432
 • 1. Hisse Senetleri 8.411
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.432
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.411
 • ALACAKLAR 5.432
 • ALACAKLAR 8.411
 • 2.2 Hisse Senetleri 1.938
 • 2.2 Hisse Senetleri 1.951
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 1.938
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 1.951
 • Reeskont Karşılığı (-) 1.938
 • Reeskont Karşılığı (-) 1.951
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 909
 • Acenteler 909
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 909
 • 1. Alıcılar 434.242
 • 1. Alıcılar 870.624
 • Acenteler 434.242
 • Acenteler 870.624
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 434.242
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 870.624
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.224.085
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.224.088
 • IV. PARA PİYASALARI 1.224.085
 • IV. PARA PİYASALARI 1.224.088
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.224.085
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.224.088
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.224.085
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.224.085
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.224.085
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.249.923
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.251.486
 • Diğer Alacaklar 3.249.923
 • Diğer Alacaklar 3.251.486
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.249.923
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.251.486
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 41.569
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 43.132
 • 5.1 Hisse Senetleri 41.569
 • 5.1 Hisse Senetleri 43.132
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 41.569
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 43.132
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 259.908
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 259.908
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 259.908
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 15.351.980
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 15.422.143
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 15.351.980
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 15.422.143
 • VI. KREDİLER 15.351.980
 • VI. KREDİLER 15.422.143
 • 6.1 Kısa Vadeli 15.351.980
 • 6.1 Kısa Vadeli 15.422.143
 • E. Stoklar 15.351.980
 • E. Stoklar 15.422.143
 • İŞTİRAKLER 15.351.980
 • İŞTİRAKLER 15.422.143
 • 2. Yarı Mamüller 48.339
 • 2. Yarı Mamüller 51.533
 • 6.3 Takipteki Krediler 48.339
 • 6.3 Takipteki Krediler 51.533
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 48.339
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 51.533
 • 3. Ara Mamüller -51.533
 • 3. Ara Mamüller -48.339
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -51.533
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -48.339
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -51.533
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -48.339
 • 5. Emtia 908.091
 • Menkuller 908.091
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 908.091
 • 6. Diğer Stoklar 908.091
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 908.091
 • Menkuller 908.091
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 206.334
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 313.786
 • Devam Eden Yatırımlar 206.334
 • Devam Eden Yatırımlar 313.786
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 206.334
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 313.786
 • 1. Alıcılar 204.779
 • 9.1 Mali İştirakler 204.779
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 204.779
 • 2. Alacak Senetleri 1.555
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.555
 • A K T İ F T O P L A M I 1.555
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.609
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 128.213
 • BORÇLAR 1.609
 • BORÇLAR 128.213
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.609
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 128.213
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 126.834
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 126.834
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 126.834
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.379
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.609
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.609
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.379
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.609
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 176
 • Borç Reeskontu (-) 176
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 176
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.417
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.417
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.417
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.549
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.549
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.549
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -132
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -132
 • Diğer Borçlar -132
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 47.715
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 205.116
 • Muallak Hasar Karşılığı 47.715
 • Muallak Hasar Karşılığı 205.116
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 47.715
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 205.116
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 888
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.043
 • Hayat Matematik Karşılığı 888
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.043
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 888
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.043
 • 17.1 Şerefiye 1.005
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 1.005
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.005
 • 17.2 Diğer 888
 • 17.2 Diğer 2.038
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 888
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 2.038
 • Reasürörler Payı (-) 888
 • Reasürörler Payı (-) 2.038
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 199.871
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 217.209
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 199.871
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 217.209
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 199.871
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 217.209
 • AKTİF TOPLAMI 22.870.278
 • AKTİF TOPLAMI 23.797.986
 • D. Maddi Duran Varlıklar 22.870.278
 • D. Maddi Duran Varlıklar 23.797.986
 • Reasürörler Payı (-) 22.870.278
 • Reasürörler Payı (-) 23.797.986
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.144.004
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.523.488
 • DİĞER PASİFLER 2.144.004
 • DİĞER PASİFLER 2.523.488
 • II. PARA PİYASALARI 2.144.004
 • II. PARA PİYASALARI 2.523.488
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 162
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 162
 • ÖZKAYNAKLAR 162
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 380.005
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 380.005
 • Ödenmiş Sermaye 380.005
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.981.483
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.982.004
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.981.483
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.982.004
 • Nominal Sermaye 1.981.483
 • Nominal Sermaye 1.982.004
 • 2. Haklar 14.053.886
 • 2. Haklar 14.349.190
 • III. ALINAN KREDİLER 14.053.886
 • III. ALINAN KREDİLER 14.349.190
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 14.053.886
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 14.349.190
 • A K T İ F T O P L A M I 3.058.562
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.058.562
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.058.562
 • 1. Banka Kredileri 3.058.562
 • 4.3 Tahviller 3.058.562
 • Zarar (-) 3.058.562
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 5.196
 • Dönem Zararı (-) 5.196
 • V. FONLAR 5.196
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 128.395
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 146.405
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 128.395
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 146.405
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 128.395
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 146.405
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 246.247
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 247.299
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 246.247
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 247.299
 • XII. KARŞILIKLAR 246.247
 • XII. KARŞILIKLAR 247.299
 • 12.1 Genel Karşılıklar 158.994
 • 12.1 Genel Karşılıklar 159.758
 • 4. Ödenecek Giderler 158.994
 • 4. Ödenecek Giderler 159.758
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 158.994
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 159.758
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.254
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.254
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.254
 • 12.3 Vergi Karşılığı 10.906
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 10.906
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 10.906
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 75.583
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 75.765
 • 8. Borç Reeskontu (-) 75.583
 • 8. Borç Reeskontu (-) 75.765
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 75.583
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 75.765
 • D. Alınan Sipariş Avansları 151.709
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 151.709
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 151.709
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.869.629
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.101.578
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.869.629
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.101.578
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.869.629
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.101.578
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.050.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.050.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.050.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 53.887
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 176.849
 • Diğer Gelirler 53.887
 • Diğer Gelirler 176.849
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 53.887
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 176.849
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 428
 • A. Finansal Borçlar 428
 • TEKNİK GİDERLER (-) 428
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.869
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 22.462
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.869
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 22.462
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.869
 • Ödenen Komisyonlar (-) 22.462
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 31.368
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 174.639
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 31.368
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 174.639
 • Ödenen Tazminatlar (-) 31.368
 • Ödenen Tazminatlar (-) 174.639
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -87
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 57
 • B. Ticari Borçlar -87
 • B. Ticari Borçlar 57
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -87
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 57
 • 15.3 Kâr Yedekleri 398.884
 • 15.3 Kâr Yedekleri 408.096
 • 2. Borç Senetleri 398.884
 • 2. Borç Senetleri 408.096
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 398.884
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 408.096
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 213.923
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 216.361
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 213.923
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 216.361
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 213.923
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 216.361
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 75.641
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 75.641
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 75.641
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.064
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 113.175
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.064
 • 5. Borç Reeskontu (-) 113.175
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.064
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 113.175
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 292
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.919
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 292
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.919
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 292
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.919
 • 1. Ortaklara Borçlar 366.858
 • 1. Ortaklara Borçlar 405.927
 • 15.4 Kâr veya Zarar 366.858
 • 15.4 Kâr veya Zarar 405.927
 • Diğer Giderler (-) 366.858
 • Diğer Giderler (-) 405.927
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 51.233
 • 2. İştiraklere Borçlar 51.233
 • TEKNİK KAR/ZARAR 51.233
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 366.858
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 366.858
 • GENEL GİDERLER (-) 366.858
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 22.870.278
 • PASİF TOPLAMI 22.870.278
 • Personel Giderleri (-) 22.870.278
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 354.694
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.002.047
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 354.694
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.002.047
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 354.694
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.002.047
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 592.832
 • 6. Borç Reeskontu (-) 592.832
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 592.832
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 60.706
 • Amortisman Giderleri (-) 60.706
 • D. Alınan Sipariş Avansları 60.706
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 23.797.986
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 23.797.986
 • Karşılıklar (-) 23.797.986
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.024.982
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.024.982
 • Diğer Giderler (-) 1.024.982
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 60.147
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 60.147
 • MALİ GELİRLER 60.147
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 254
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 254
 • Kambiyo Karları 254
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6.844
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.844
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 6.844
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 254
 • E. Yedekler 254
 • Faiz Giderleri (-) 254
 • 1. Yasal Yedekler 20.103
 • 1. Yasal Yedekler 136.365
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 20.103
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 136.365
 • Satış Zararları (-) 20.103
 • Satış Zararları (-) 136.365
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 262.929
 • 2. Statü Yedekleri 262.929
 • Kambiyo Zararları (-) 262.929
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.272
 • 3. Özel Yedekler 1.272
 • Karşılıklar (-) 1.272
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 198.522
 • 4. Olağanüstü Yedek 198.522
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 198.522
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 13.615
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 63.135
 • 5. Maliyet Artış Fonu 13.615
 • 5. Maliyet Artış Fonu 63.135
 • Diğer Giderler (-) 13.615
 • Diğer Giderler (-) 63.135
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 527
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 264.101
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 527
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 264.101
 • DÖNEM KAR/ZARARI 527
 • DÖNEM KAR/ZARARI 264.101
 • F. Net Dönem Karı -422.466
 • F. Net Dönem Karı 2.444
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -422.466
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.444
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -422.466
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.444
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 198.522
 • G. Dönem Zararı (-) 198.522
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 198.522
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 63.135
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 63.135
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 608
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 608
 • 1. ........... Yılı Zararı -463.096
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -463.096
 • 2. Yurtdışı Satışlar -159.371
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -159.371
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -163.241
 • 3. Diğer Satışlar -163.241
 • 2. Satış İskontoları (-) -180.657
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -180.657
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -182.585
 • 3. Diğer İndirimler (-) -182.585
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -99.722
 • C. Net Satışlar -99.722
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -132
 • D. Satışların Maliyeti (-) -132
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 579.581
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 579.581
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.571
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.571
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -99.722
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 8.941
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -99.722
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 8.941
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -132
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -132
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.305
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 561.886
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.305
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 561.886
 • 4.1.3 Diğer 636
 • 4.1.3 Diğer 17.586
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 636
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 17.586
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -537
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 26.324
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -537
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 26.324
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -171
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 8.192
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -171
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 8.192
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -5.199
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 18.132
 • 4.2.3 Diğer -5.199
 • 4.2.3 Diğer 18.132
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -8.738
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 30.102
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -8.738
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 30.102
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -944
 • H. Finansman Giderleri (-) -944
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -59.887
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.794
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -59.887
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -7.794
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.738
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.486
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.738
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.486
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 72.151
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 72.151
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -55.637
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 14.511
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -55.637
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 14.511
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.092
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 567.878
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.092
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 567.878
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -28.328
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 68.157
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -28.328
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 68.157
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -87.307
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -87.307
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 21.677
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 452.243
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 21.677
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 452.243
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 556.998
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 556.998
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -35.737
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -35.737
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -116.525
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 452.243
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -116.525
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 452.243
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -85.385
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 404.736
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -85.385
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 404.736
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.946
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.946
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 434.196
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -84.275
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 366.858
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,93
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,74
  3. 0,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,42
  3. 0,00

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,93
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,74
  3. 0,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,42
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,10
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,20
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,73
  3. 0,00
  1. VKGYO VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 2,55
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,79
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,73
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,10
  3. 0,00
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,67
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,35
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.