TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 62,40
 • Değişim :-0,24 %
 • Hacim TL :106.454.248
 • Hacim Adet :1.703.390
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSKOC,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : TUPRS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 10.411.743.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 10.411.743.000
 • NAKİT DEĞERLER 10.411.743.000
 • 1.1 Kasa 4.600.346.000
 • A. Hazır Değerler 4.600.346.000
 • Kasa 4.600.346.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 19.047.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 19.047.000
 • Sigortalılar 19.047.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.594.691.000
 • Acenteler 2.594.691.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.594.691.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 52.601.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 52.601.000
 • İkrazlar 52.601.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.581.944.000
 • E. Stoklar 2.581.944.000
 • İŞTİRAKLER 2.581.944.000
 • 6. Diğer Stoklar 563.114.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 563.114.000
 • Menkuller 563.114.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 10.411.743.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 10.411.743.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 10.411.743.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 16.867.593.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 16.867.593.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 16.867.593.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.000.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.000.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 788.858.000
 • 15.3 Diğer 788.858.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 788.858.000
 • 16.1 Defter Değeri 201.003.000
 • 3. İştirakler 201.003.000
 • Reasürörler Payı (-) 201.003.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 4.621.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 4.621.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4.621.000
 • AKTİF TOPLAMI 11.522.682.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.522.682.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.522.682.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 53.577.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.577.000
 • Ödenmiş Sermaye 53.577.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.099.091.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.099.091.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.099.091.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.193.761.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.193.761.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.193.761.000
 • A K T İ F T O P L A M I 27.279.336.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 27.279.336.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 27.279.336.000
 • 4.1 Bonolar 11.674.382.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 11.674.382.000
 • Maliyet Artış Fonu 11.674.382.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.479.484.000
 • A. Finansal Borçlar 3.479.484.000
 • Özel Fonlar 3.479.484.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 212.589.000
 • Net Dönem Karı 212.589.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 212.589.000
 • B. Ticari Borçlar 4.837.108.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.837.108.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.837.108.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.607.000
 • 2. Borç Senetleri 9.607.000
 • Alınan Primler 9.607.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 98.025.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 98.025.000
 • XII. KARŞILIKLAR 98.025.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 38.303.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 38.303.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 38.303.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.931.230.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.931.230.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.931.230.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 11.674.382.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 11.674.382.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 11.674.382.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 8.299.870.000
 • Diğer Gelirler 8.299.870.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 8.299.870.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 8.038.997.000
 • A. Finansal Borçlar 8.038.997.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 8.038.997.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 55.113.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 55.113.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 55.113.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 201.565.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 201.565.000
 • GENEL GİDERLER (-) 201.565.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.195.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.195.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.195.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 7.305.084.000
 • Faiz Gelirleri 7.305.084.000
 • III. ÖZ SERMAYE 7.305.084.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 7.233.300.000
 • A. Sermaye 7.233.300.000
 • Kar Payı Gelirleri 7.233.300.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.419.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.419.000
 • Satış Karları 250.419.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.344.243.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.344.243.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.344.243.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -17.526.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -17.526.000
 • Diğer Giderler (-) -17.526.000
 • F. Net Dönem Karı 17.526.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 17.526.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 17.526.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 331.337.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 331.337.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 71.784.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 71.784.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 27.279.336.000
 • P A S İ F T O P L A M I 27.279.336.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 14.644.570.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 14.644.570.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -13.512.197.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -13.512.197.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.132.373.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.132.373.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.132.373.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.132.373.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -95.794.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -95.794.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -345.601.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -345.601.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.464.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.464.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -454.859.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -454.859.000
 • 4.1.3 Diğer 677.514.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 677.514.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 494.553.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 494.553.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -76.428.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -76.428.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 418.125.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 418.125.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 418.125.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 418.125.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 8.696.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 409.429.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.