Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,70
 • Değişim :2,62 %
 • Hacim TL :113.139.677
 • Hacim Adet :24.236.749
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKBN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 25.804.910
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 25.804.910
 • NAKİT DEĞERLER 25.804.910
 • B. Menkul Kıymetler 1.077.658
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.077.658
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.077.658
 • 1. Hisse Senetleri 10.152
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.152
 • ALACAKLAR 10.152
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 79.431
 • Acenteler 79.431
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 79.431
 • 1. Alıcılar 5.498.510
 • Acenteler 5.498.510
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 5.498.510
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.808
 • IV. PARA PİYASALARI 5.808
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 5.808
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.415
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 3.415
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 3.415
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.393
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.393
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.393
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.844.254
 • Diğer Alacaklar 17.844.254
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.844.254
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 17.712.832
 • 5.1 Hisse Senetleri 17.712.832
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 17.712.832
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 108.995
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 108.995
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 108.995
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 132.029.487
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 132.029.487
 • VI. KREDİLER 132.029.487
 • 6.1 Kısa Vadeli 130.978.633
 • E. Stoklar 130.978.633
 • İŞTİRAKLER 130.978.633
 • 2. Yarı Mamüller 5.723.942
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.723.942
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.723.942
 • 3. Ara Mamüller -4.673.088
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.673.088
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.673.088
 • 4. Mamüller 883.752
 • SABİT DEĞERLER 883.752
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 883.752
 • 5. Emtia 7.746.195
 • Menkuller 7.746.195
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 7.746.195
 • 6. Diğer Stoklar 7.587.748
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.587.748
 • Menkuller 7.587.748
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 158.447
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 158.447
 • II. DURAN VARLIKLAR 158.447
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 315
 • Devam Eden Yatırımlar 315
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 315
 • 1. Alıcılar 37.433
 • 9.1 Mali İştirakler 37.433
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 37.433
 • 2. Alacak Senetleri 12.356
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 12.356
 • A K T İ F T O P L A M I 12.356
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.329.487
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.329.487
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.329.487
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.532.563
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.532.563
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.532.563
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -203.076
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -203.076
 • Diğer Borçlar -203.076
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.676.397
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.676.397
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.676.397
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 218.663
 • Hayat Matematik Karşılığı 218.663
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 218.663
 • 17.2 Diğer 218.663
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 218.663
 • Reasürörler Payı (-) 218.663
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.896.978
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.896.978
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.896.978
 • AKTİF TOPLAMI 200.195.396
 • D. Maddi Duran Varlıklar 200.195.396
 • Reasürörler Payı (-) 200.195.396
 • 1. Arazi ve Arsalar 115.963.498
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 115.963.498
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 115.963.498
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.866.679
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.866.679
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.866.679
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 15.865.739
 • DİĞER PASİFLER 15.865.739
 • II. PARA PİYASALARI 15.865.739
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.300.325
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.300.325
 • ÖZKAYNAKLAR 1.300.325
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.483
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.483
 • Ödenmiş Sermaye 10.483
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 14.460.584
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 14.460.584
 • Nominal Sermaye 14.460.584
 • 2. Haklar 20.112.677
 • III. ALINAN KREDİLER 20.112.677
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 20.112.677
 • A K T İ F T O P L A M I 11.914.623
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.914.623
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.914.623
 • 4.1 Bonolar 3.059.296
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.059.296
 • Maliyet Artış Fonu 3.059.296
 • 1. Banka Kredileri 8.855.327
 • 4.3 Tahviller 8.855.327
 • Zarar (-) 8.855.327
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 3.729
 • Dönem Zararı (-) 3.729
 • V. FONLAR 3.729
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4.680.971
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 4.680.971
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 4.680.971
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.613.489
 • KAR 2.613.489
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.613.489
 • B. Ticari Borçlar 506
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 506
 • P A S İ F T O P L A M I 506
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.242.130
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.242.130
 • XII. KARŞILIKLAR 5.242.130
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.086.384
 • 4. Ödenecek Giderler 2.086.384
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.086.384
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 657.728
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 657.728
 • Diğer Teknik Karşılıklar 657.728
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.168.739
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.168.739
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.168.739
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 329.279
 • 8. Borç Reeskontu (-) 329.279
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 329.279
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.109.154
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.109.154
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.109.154
 • 1. Vergi Karşılıkları 18.304.186
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 18.304.186
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 18.304.186
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.997.268
 • Diğer Gelirler 1.997.268
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.997.268
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 72.778
 • A. Finansal Borçlar 72.778
 • TEKNİK GİDERLER (-) 72.778
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 356.229
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 356.229
 • Ödenen Komisyonlar (-) 356.229
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 964.089
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 964.089
 • Ödenen Tazminatlar (-) 964.089
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -54.513
 • B. Ticari Borçlar -54.513
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -54.513
 • 15.3 Kâr Yedekleri 12.213.902
 • 2. Borç Senetleri 12.213.902
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 12.213.902
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.433.308
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.433.308
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.433.308
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 6.337
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 6.337
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 6.337
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 10.163.969
 • 5. Borç Reeskontu (-) 10.163.969
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 10.163.969
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 610.288
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 610.288
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 610.288
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.106.636
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.106.636
 • Diğer Giderler (-) 1.106.636
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -16.839
 • 2. İştiraklere Borçlar -16.839
 • TEKNİK KAR/ZARAR -16.839
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.123.475
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.123.475
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.123.475
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 48.638
 • Amortisman Giderleri (-) 48.638
 • D. Alınan Sipariş Avansları 48.638
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 200.195.396
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 200.195.396
 • Karşılıklar (-) 200.195.396
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 8.036.310
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.036.310
 • Diğer Giderler (-) 8.036.310
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 6.704.268
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 6.704.268
 • MALİ GELİRLER 6.704.268
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 54.942
 • E. Yedekler 54.942
 • Faiz Giderleri (-) 54.942
 • 1. Yasal Yedekler 57.785
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 57.785
 • Satış Zararları (-) 57.785
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 316
 • 5. Maliyet Artış Fonu 316
 • Diğer Giderler (-) 316
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.106.906
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.106.906
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.106.906
 • F. Net Dönem Karı 3.885
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.885
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.885
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 760.604
 • G. Dönem Zararı (-) 760.604
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 760.604
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 342.417
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 342.417
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 5.787
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 5.787
 • 1. ........... Yılı Zararı -4.802.288
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -4.802.288
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.612.320
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.612.320
 • 2. Satış İskontoları (-) -489.117
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -489.117
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -217.789
 • 3. Diğer İndirimler (-) -217.789
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -318.983
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -318.983
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -164.079
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -164.079
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.234.022
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.234.022
 • 4.1.3 Diğer 407.056
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 407.056
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 672.624
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 672.624
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 109.082
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 109.082
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 563.542
 • 4.2.3 Diğer 563.542
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -265.568
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -265.568
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -745
 • H. Finansman Giderleri (-) -745
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -264.823
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -264.823
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 61.139
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 61.139
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 70.829
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 70.829
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 41.014
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 41.014
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 51.821
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 51.821
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.076.189
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.076.189
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 4.849.235
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 4.849.235
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.011.430
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.011.430
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.458.410
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.458.410
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,91
  3. 16,67
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,37
  3. 15,62
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 15,19
  3. 15,08
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,83
  3. 11,42

Azalan

  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,62
  3. -8,07
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. UZERB UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS
  2. 0,84
  3. -5,62
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,37
  3. -4,86
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,25
  3. -3,85

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 1,58
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 2,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 2,72
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 2,25

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 1,58
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 2,27
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,84

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.