Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,29
 • Değişim :0,47 %
 • Hacim TL :48.079.313
 • Hacim Adet :11.219.949
* SG: 07.12.2016 - 11:51 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKBN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 21.636.174
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 21.640.869
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 21.636.174
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 21.640.869
 • NAKİT DEĞERLER 21.636.174
 • NAKİT DEĞERLER 21.640.869
 • B. Menkul Kıymetler 86.229
 • B. Menkul Kıymetler 990.739
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 86.229
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 990.739
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 86.229
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 990.739
 • 1. Hisse Senetleri 9.929
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.929
 • ALACAKLAR 9.929
 • 2.2 Hisse Senetleri 5.225
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 5.225
 • Reeskont Karşılığı (-) 5.225
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 112.596
 • Acenteler 112.596
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 112.596
 • 1. Alıcılar 4.529.924
 • 1. Alıcılar 5.884.133
 • Acenteler 4.529.924
 • Acenteler 5.884.133
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4.529.924
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 5.884.133
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 6.561
 • IV. PARA PİYASALARI 6.561
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6.561
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 4.217
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.217
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 4.217
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.344
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.344
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.344
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.238.758
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.886.310
 • Diğer Alacaklar 17.238.758
 • Diğer Alacaklar 17.886.310
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.238.758
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.886.310
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 23.322
 • 5.1 Hisse Senetleri 23.322
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 23.322
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 168.008
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 168.008
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 168.008
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 137.969.747
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 139.627.734
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 137.969.747
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 139.627.734
 • VI. KREDİLER 137.969.747
 • VI. KREDİLER 139.627.734
 • 6.1 Kısa Vadeli 136.936.007
 • 6.1 Kısa Vadeli 138.521.739
 • E. Stoklar 136.936.007
 • E. Stoklar 138.521.739
 • İŞTİRAKLER 136.936.007
 • İŞTİRAKLER 138.521.739
 • 2. Yarı Mamüller 5.791.443
 • 2. Yarı Mamüller 6.053.739
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.791.443
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.053.739
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.791.443
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.053.739
 • 3. Ara Mamüller -4.947.744
 • 3. Ara Mamüller -4.757.703
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.947.744
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.757.703
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.947.744
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.757.703
 • 4. Mamüller 909.284
 • SABİT DEĞERLER 909.284
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 909.284
 • 5. Emtia 8.087.474
 • Menkuller 8.087.474
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 8.087.474
 • 6. Diğer Stoklar 7.982.632
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.982.632
 • Menkuller 7.982.632
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 104.842
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 104.842
 • II. DURAN VARLIKLAR 104.842
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 32.251
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 285.224
 • Devam Eden Yatırımlar 32.251
 • Devam Eden Yatırımlar 285.224
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 32.251
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 285.224
 • 1. Alıcılar 37.434
 • 1. Alıcılar 273.824
 • 9.1 Mali İştirakler 37.434
 • 9.1 Mali İştirakler 273.824
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 37.434
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 273.824
 • 2. Alacak Senetleri 114
 • 2. Alacak Senetleri 12.358
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 114
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 12.358
 • A K T İ F T O P L A M I 114
 • A K T İ F T O P L A M I 12.358
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 286.696
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.664.023
 • BORÇLAR 286.696
 • BORÇLAR 1.664.023
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 286.696
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.664.023
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 1.395.127
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.395.127
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.395.127
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 268.896
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 286.696
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 268.896
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 286.696
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 268.896
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 286.696
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.400.277
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.400.277
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.400.277
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.610.425
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.610.425
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.610.425
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -210.148
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -210.148
 • Diğer Borçlar -210.148
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.414.537
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.689.571
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.414.537
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.689.571
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.414.537
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.689.571
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 192.775
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 226.061
 • Hayat Matematik Karşılığı 192.775
 • Hayat Matematik Karşılığı 226.061
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 192.775
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 226.061
 • 17.2 Diğer 192.775
 • 17.2 Diğer 226.061
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 192.775
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 226.061
 • Reasürörler Payı (-) 192.775
 • Reasürörler Payı (-) 226.061
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.543.394
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.856.306
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.543.394
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.856.306
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.543.394
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.856.306
 • AKTİF TOPLAMI 197.611.819
 • AKTİF TOPLAMI 204.398.905
 • D. Maddi Duran Varlıklar 197.611.819
 • D. Maddi Duran Varlıklar 204.398.905
 • Reasürörler Payı (-) 197.611.819
 • Reasürörler Payı (-) 204.398.905
 • 1. Arazi ve Arsalar 119.986.347
 • 1. Arazi ve Arsalar 121.869.923
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 119.986.347
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 121.869.923
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 119.986.347
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 121.869.923
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.871.220
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.516.447
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.871.220
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.516.447
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.871.220
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.516.447
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 13.935.199
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 14.215.927
 • DİĞER PASİFLER 13.935.199
 • DİĞER PASİFLER 14.215.927
 • II. PARA PİYASALARI 13.935.199
 • II. PARA PİYASALARI 14.215.927
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.600.367
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.600.367
 • ÖZKAYNAKLAR 1.600.367
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 196.718
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 196.718
 • Ödenmiş Sermaye 196.718
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.334.832
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.418.842
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.334.832
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.418.842
 • Nominal Sermaye 12.334.832
 • Nominal Sermaye 12.418.842
 • 2. Haklar 17.859.586
 • 2. Haklar 19.502.736
 • III. ALINAN KREDİLER 17.859.586
 • III. ALINAN KREDİLER 19.502.736
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 17.859.586
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 19.502.736
 • A K T İ F T O P L A M I 12.011.380
 • A K T İ F T O P L A M I 12.120.275
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.011.380
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.120.275
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.011.380
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.120.275
 • 4.1 Bonolar 3.223.089
 • 4.1 Bonolar 3.398.296
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.223.089
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.398.296
 • Maliyet Artış Fonu 3.223.089
 • Maliyet Artış Fonu 3.398.296
 • 1. Banka Kredileri 8.721.979
 • 1. Banka Kredileri 8.788.291
 • 4.3 Tahviller 8.721.979
 • 4.3 Tahviller 8.788.291
 • Zarar (-) 8.721.979
 • Zarar (-) 8.788.291
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 3.638
 • Dönem Zararı (-) 3.638
 • V. FONLAR 3.638
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4.417.525
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 4.700.594
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 4.417.525
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 4.700.594
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 4.417.525
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 4.700.594
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.262.864
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.335.266
 • KAR 2.262.864
 • KAR 2.335.266
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.262.864
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.335.266
 • B. Ticari Borçlar 385
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 385
 • P A S İ F T O P L A M I 385
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.155.242
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.346.236
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.155.242
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.346.236
 • XII. KARŞILIKLAR 3.155.242
 • XII. KARŞILIKLAR 5.346.236
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.142.798
 • 4. Ödenecek Giderler 2.142.798
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.142.798
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7.078
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 679.425
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 7.078
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 679.425
 • Diğer Teknik Karşılıklar 7.078
 • Diğer Teknik Karşılıklar 679.425
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.139.609
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.139.609
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.139.609
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 333.019
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 356.029
 • 8. Borç Reeskontu (-) 333.019
 • 8. Borç Reeskontu (-) 356.029
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 333.019
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 356.029
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.287.138
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.302.271
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.287.138
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.302.271
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.287.138
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.302.271
 • 1. Vergi Karşılıkları 18.782.842
 • 1. Vergi Karşılıkları 19.079.145
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 18.782.842
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 19.079.145
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 18.782.842
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 19.079.145
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.882.684
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.599.420
 • Diğer Gelirler 1.882.684
 • Diğer Gelirler 2.599.420
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.882.684
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.599.420
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 72.778
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 723.918
 • A. Finansal Borçlar 72.778
 • A. Finansal Borçlar 723.918
 • TEKNİK GİDERLER (-) 72.778
 • TEKNİK GİDERLER (-) 723.918
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 241.717
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.024.967
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 241.717
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.024.967
 • Ödenen Komisyonlar (-) 241.717
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.024.967
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 831.574
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 964.089
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 831.574
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 964.089
 • Ödenen Tazminatlar (-) 831.574
 • Ödenen Tazminatlar (-) 964.089
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -54.585
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -50.261
 • B. Ticari Borçlar -54.585
 • B. Ticari Borçlar -50.261
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -54.585
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -50.261
 • 15.3 Kâr Yedekleri 11.762.447
 • 15.3 Kâr Yedekleri 12.213.531
 • 2. Borç Senetleri 11.762.447
 • 2. Borç Senetleri 12.213.531
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 11.762.447
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 12.213.531
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.367.022
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.433.717
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.367.022
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.433.717
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.367.022
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.433.717
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 6.337
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 6.337
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 6.337
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 9.964.966
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 10.154.969
 • 5. Borç Reeskontu (-) 9.964.966
 • 5. Borç Reeskontu (-) 10.154.969
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 9.964.966
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 10.154.969
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 430.459
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 618.508
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 430.459
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 618.508
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 430.459
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 618.508
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.920.975
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.968.503
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.920.975
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.968.503
 • Diğer Giderler (-) 1.920.975
 • Diğer Giderler (-) 1.968.503
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -5.238
 • 2. İştiraklere Borçlar -5.238
 • TEKNİK KAR/ZARAR -5.238
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.920.975
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.920.975
 • GENEL GİDERLER (-) 1.920.975
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 197.611.819
 • PASİF TOPLAMI 197.611.819
 • Personel Giderleri (-) 197.611.819
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.973.741
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 12.111.223
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.973.741
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 12.111.223
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.973.741
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 12.111.223
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 10.323.261
 • 6. Borç Reeskontu (-) 10.323.261
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 10.323.261
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 514.427
 • Amortisman Giderleri (-) 514.427
 • D. Alınan Sipariş Avansları 514.427
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 204.398.905
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 204.398.905
 • Karşılıklar (-) 204.398.905
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 12.409.059
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 12.409.059
 • Diğer Giderler (-) 12.409.059
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 10.367.772
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 10.367.772
 • MALİ GELİRLER 10.367.772
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 81.523
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 81.523
 • Kambiyo Karları 81.523
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 17.672
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 17.672
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 17.672
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 81.523
 • E. Yedekler 81.523
 • Faiz Giderleri (-) 81.523
 • 1. Yasal Yedekler 8.629
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.629
 • Satış Zararları (-) 8.629
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.685.678
 • 2. Statü Yedekleri 1.685.678
 • Kambiyo Zararları (-) 1.685.678
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.144.453
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.144.453
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.144.453
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 461
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 541.225
 • 5. Maliyet Artış Fonu 461
 • 5. Maliyet Artış Fonu 541.225
 • Diğer Giderler (-) 461
 • Diğer Giderler (-) 541.225
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3.089
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.703.003
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 3.089
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.703.003
 • DÖNEM KAR/ZARARI 3.089
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.703.003
 • F. Net Dönem Karı -7.093.240
 • F. Net Dönem Karı 5.778
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -7.093.240
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.778
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -7.093.240
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.778
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -5.391.531
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.156.000
 • G. Dönem Zararı (-) -5.391.531
 • G. Dönem Zararı (-) 1.156.000
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -5.391.531
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.156.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 541.225
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 541.225
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 87.812
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 87.812
 • 1. ........... Yılı Zararı -7.189.427
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -7.189.427
 • 2. ........... Yılı Zararı -5.376.104
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -5.376.104
 • 2. Yurtdışı Satışlar -744.811
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -744.811
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -249.362
 • 3. Diğer Satışlar -249.362
 • 2. Satış İskontoları (-) -752.749
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -752.749
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -339.385
 • 3. Diğer İndirimler (-) -339.385
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -478.745
 • C. Net Satışlar -478.745
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -228.791
 • D. Satışların Maliyeti (-) -228.791
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.017.983
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.017.983
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 702.715
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 702.715
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -486.885
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.099.862
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -486.885
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.099.862
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -234.304
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -234.304
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 166.252
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.219.632
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 166.252
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.219.632
 • 4.1.3 Diğer 93.361
 • 4.1.3 Diğer 658.184
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 93.361
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 658.184
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -397.147
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.052.107
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -397.147
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.052.107
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -28
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 16.582
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -28
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 16.582
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -397.119
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 886.287
 • 4.2.3 Diğer -397.119
 • 4.2.3 Diğer 886.287
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -393.923
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 91.722
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -393.923
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 91.722
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.138
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.138
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -392.785
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 218.525
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -392.785
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 218.525
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 48.179
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 61.142
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 48.179
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 61.142
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 84.488
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 84.488
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 22.502
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 802.232
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 22.502
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 802.232
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 49.522
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.833.177
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 49.522
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.833.177
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.537.036
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 88.628
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.537.036
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 88.628
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.872.845
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.872.845
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.549.637
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.423.296
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.549.637
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.423.296
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 7.713.615
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 7.713.615
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.570.866
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.570.866
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -3.668.078
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.423.296
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -3.668.078
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.423.296
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -502.321
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.474.671
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -502.321
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.474.671
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.026
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.026
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.504.931
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -526.571
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.920.975
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 1,58
  3. 19,70
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,22
  3. 19,61
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 2,78
  3. 19,31
  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 2,37
  3. 17,33
  1. BANVT BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
  2. 6,18
  3. 11,96

Azalan

  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,63
  3. -19,23
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 4,00
  3. -7,41
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,41
  3. -6,82
  1. BRKO BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR
  2. 0,42
  3. -6,67
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,06
  3. -5,58

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,58
  3. 0,66
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,88
  3. 1,04
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,08
  3. 0,93
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,97
  3. 0,22
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,34
  3. 1,83

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,58
  3. 0,66
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 8,97
  3. 0,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 4,88
  3. 1,04
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,65
  3. 0,92
  1. BANVT BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
  2. 6,18
  3. 11,96

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.