Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,18
 • Değişim :-0,84 %
 • Hacim TL :390.261
 • Hacim Adet :330.314
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKFN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 51.559.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 51.559.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 51.559.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.961.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.961.000
 • Sigortalılar 4.961.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.330.679.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.330.679.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.330.679.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.277.029.000
 • Diğer Alacaklar 1.277.029.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.277.029.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1.480.163.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 1.480.163.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1.480.163.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -203.134.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) -203.134.000
 • VI. KREDİLER -203.134.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 26.307.000
 • E. Stoklar 26.307.000
 • İŞTİRAKLER 26.307.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 27.343.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 27.343.000
 • İştirakler 27.343.000
 • 3. Ara Mamüller 6.287.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 6.287.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 6.287.000
 • 6. Diğer Stoklar 163.673.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 163.673.000
 • Menkuller 163.673.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -100.803.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -100.803.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -100.803.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.866.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.866.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.866.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 800.000
 • Borç Reeskontu (-) 800.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 800.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 800.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 800.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 800.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 18.761.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 18.761.000
 • Diğer Borçlar 18.761.000
 • 15.1 Kredilerin 308.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 308.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 308.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.500.364.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.500.364.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.500.364.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 742.000
 • 15.3 Diğer 742.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 742.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.289.073.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.289.073.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.289.073.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 22.137.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 22.137.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 22.137.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.546.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.546.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.546.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.559.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.559.000
 • Nominal Sermaye 3.559.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.559.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.559.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.559.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 2.365.000
 • 5. Verilen Avanslar 2.365.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 2.365.000
 • 1. Banka Kredileri 153.857.000
 • 4.3 Tahviller 153.857.000
 • Zarar (-) 153.857.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 87.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 87.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 87.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 353.000
 • KAR 353.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 353.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 353.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 353.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 353.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.851.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 3.851.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 3.851.000
 • 11.4 Diğer 511.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 511.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 511.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 334.000
 • 4. Ödenecek Giderler 334.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 334.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 10.167.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 10.167.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 10.167.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 10.167.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 10.167.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 10.167.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.500.364.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.500.364.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.500.364.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 55.396.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 55.396.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 55.396.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 55.396.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 55.396.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 55.396.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 54.328.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 54.328.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 54.328.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.068.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.068.000
 • Diğer Giderler (-) 1.068.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -7.844.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -7.844.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -7.844.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -4.638.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -4.638.000
 • GENEL GİDERLER (-) -4.638.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -367.000
 • PASİF TOPLAMI -367.000
 • Personel Giderleri (-) -367.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -2.839.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -2.839.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -2.839.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.135.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.135.000
 • Karşılıklar (-) 1.135.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 8.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.000
 • Diğer Giderler (-) 8.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 311.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 311.000
 • Diğer Gelirler 311.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 311.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 311.000
 • MALİ GİDERLER (-) 311.000
 • 1. Yasal Yedekler 920.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 920.000
 • Satış Zararları (-) 920.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.312.000
 • 2. Statü Yedekleri 7.312.000
 • Kambiyo Zararları (-) 7.312.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -38.823.000
 • 3. Özel Yedekler -38.823.000
 • Karşılıklar (-) -38.823.000
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -37.934.000
 • 4. Olağanüstü Yedek -37.934.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri -37.934.000
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -67.000
 • G. Dönem Zararı (-) -67.000
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -67.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına -822.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı -822.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -862.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -862.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -862.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -862.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 12.884.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 12.884.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 12.884.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 12.884.000
 • 4.1.3 Diğer -2.724.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.724.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -2.724.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -2.724.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.016.000
 • 4.2.3 Diğer 1.016.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.016.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.016.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.