Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,68
 • Değişim :-7,18 %
 • Hacim TL :11.797.129
 • Hacim Adet :6.871.938
* SG: 23.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKFN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 62.208.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 62.208.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 62.208.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 5.793.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 5.793.000
 • Sigortalılar 5.793.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.403.050.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.403.050.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.403.050.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.346.088.000
 • Diğer Alacaklar 1.346.088.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.346.088.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1.556.392.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 1.556.392.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1.556.392.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -210.304.000
 • E. Stoklar -210.304.000
 • İŞTİRAKLER -210.304.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 20.435.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 20.435.000
 • İştirakler 20.435.000
 • 2. Yarı Mamüller 36.527.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 36.527.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 36.527.000
 • 3. Ara Mamüller 6.433.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 6.433.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 6.433.000
 • 6. Diğer Stoklar 168.202.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 168.202.000
 • Menkuller 168.202.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -103.872.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -103.872.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -103.872.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.868.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.868.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.868.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 709.000
 • Borç Reeskontu (-) 709.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 709.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 709.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 709.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 709.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 17.326.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 17.326.000
 • Diğer Borçlar 17.326.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 208.000
 • KARŞILIKLAR 208.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 208.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 208.000
 • A-Teknik Karşılıklar 208.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 208.000
 • 15.1 Kredilerin 159.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 159.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 159.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.583.885.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.583.885.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.583.885.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.371.487.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.371.487.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.371.487.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 23.067.000
 • 3. Binalar 23.067.000
 • Reasürörler Payı (-) 23.067.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 21.897.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 21.897.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 21.897.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.418.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.418.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.418.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.094.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.094.000
 • Nominal Sermaye 3.094.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.094.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.094.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.094.000
 • 1. Banka Kredileri 160.383.000
 • 4.3 Tahviller 160.383.000
 • Zarar (-) 160.383.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 87.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 87.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 87.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 353.000
 • KAR 353.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 353.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 353.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 353.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 353.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.851.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 3.851.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 3.851.000
 • 11.4 Diğer 511.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 511.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 511.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 334.000
 • 4. Ödenecek Giderler 334.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 334.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 15.894.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 15.894.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 15.894.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 15.894.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 15.894.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 15.894.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 72.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 72.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 72.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.583.885.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.583.885.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.583.885.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 83.943.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 83.943.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 83.943.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 83.943.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 83.943.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 83.943.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 82.335.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 82.335.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 82.335.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.608.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.608.000
 • Diğer Giderler (-) 1.608.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -11.558.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -11.558.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -11.558.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -7.071.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -7.071.000
 • GENEL GİDERLER (-) -7.071.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -345.000
 • PASİF TOPLAMI -345.000
 • Personel Giderleri (-) -345.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -4.142.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -4.142.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -4.142.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 16.176.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 16.176.000
 • Karşılıklar (-) 16.176.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 14.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14.000
 • Diğer Giderler (-) 14.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 1.012.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 1.012.000
 • Diğer Gelirler 1.012.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.012.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.012.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.012.000
 • 1. Yasal Yedekler 6.088.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.088.000
 • Satış Zararları (-) 6.088.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.062.000
 • 2. Statü Yedekleri 9.062.000
 • Kambiyo Zararları (-) 9.062.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -9.675.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -9.675.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -677.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -677.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -677.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -677.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 20.009.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 20.009.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 20.009.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 20.009.000
 • 4.1.3 Diğer -4.116.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.116.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -4.116.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -4.116.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 15.893.000
 • 4.2.3 Diğer 15.893.000
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 15.893.000
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 15.893.000
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.894.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.894.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 5,28
  3. 20,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,02
  3. 19,53
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,48
  3. 19,35
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 13,08
  3. 18,80
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,28
  3. 16,67

Azalan

  1. SERVE SERVE KIRTASIYE
  2. 0,52
  3. -10,34
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 0,97
  3. -10,19
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 6,47
  3. -8,87
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,73
  3. -8,75
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 1,68
  3. -7,18

TL

  1. MNDRS MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S.
  2. 0,71
  3. 10,94
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,81
  3. -1,14
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,33
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,21
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,20
  3. 0,19

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,81
  3. -1,14
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,58
  3. -1,03
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,20
  3. 0,19
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,00
  3. -0,31
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,84
  3. -1,01

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.