Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,65
 • Değişim :-0,6 %
 • Hacim TL :12.537.625
 • Hacim Adet :1.882.762
* SG: 26.10.2016 - 16:01 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : VESTL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.966.055.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.966.055.000
 • NAKİT DEĞERLER 5.966.055.000
 • 1.1 Kasa 776.641.000
 • A. Hazır Değerler 776.641.000
 • Kasa 776.641.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 117.731.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 117.731.000
 • Sigortalılar 117.731.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.866.853.000
 • Acenteler 2.866.853.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.866.853.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 262.644.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 262.644.000
 • İkrazlar 262.644.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.833.275.000
 • E. Stoklar 1.833.275.000
 • İŞTİRAKLER 1.833.275.000
 • 6. Diğer Stoklar 108.911.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 108.911.000
 • Menkuller 108.911.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.966.055.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.966.055.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.966.055.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.348.832.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.348.832.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.348.832.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 213.763.000
 • Devam Eden Yatırımlar 213.763.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 213.763.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 961.681.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 961.681.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 961.681.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 10.679.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 10.679.000
 • Reasürörler Payı (-) 10.679.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.515.536.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.515.536.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.515.536.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 567.343.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 567.343.000
 • Ödenmiş Sermaye 567.343.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 197.793.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 197.793.000
 • Nominal Sermaye 197.793.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 52.985.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 52.985.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 52.985.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 26.845.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 26.845.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 26.845.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.314.887.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.314.887.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.314.887.000
 • 4.1 Bonolar 6.782.855.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.782.855.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.782.855.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.577.280.000
 • A. Finansal Borçlar 2.577.280.000
 • Özel Fonlar 2.577.280.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 64.639.000
 • Net Dönem Karı 64.639.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 64.639.000
 • B. Ticari Borçlar 3.483.536.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.483.536.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.483.536.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.047.000
 • 2. Borç Senetleri 6.047.000
 • Alınan Primler 6.047.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.235.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.235.000
 • XII. KARŞILIKLAR 7.235.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 424.198.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 424.198.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 424.198.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.782.855.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.782.855.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.782.855.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 761.709.000
 • Diğer Gelirler 761.709.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 761.709.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 578.004.000
 • A. Finansal Borçlar 578.004.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 578.004.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 70.181.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 70.181.000
 • GENEL GİDERLER (-) 70.181.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 73.282.000
 • PASİF TOPLAMI 73.282.000
 • Personel Giderleri (-) 73.282.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.770.323.000
 • Faiz Gelirleri 1.770.323.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.770.323.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.717.182.000
 • A. Sermaye 1.717.182.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.717.182.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 335.456.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 335.456.000
 • Satış Karları 335.456.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 688.315.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 688.315.000
 • MALİ GİDERLER (-) 688.315.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 36.472.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 36.472.000
 • Diğer Giderler (-) 36.472.000
 • F. Net Dönem Karı -36.472.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -36.472.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -36.472.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 28.314.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 28.314.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 53.141.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 53.141.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.314.887.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.314.887.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.647.720.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.647.720.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.614.504.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.614.504.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.033.216.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.033.216.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.033.216.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.033.216.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -573.348.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -573.348.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -101.525.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -101.525.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -69.048.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -69.048.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -743.921.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -743.921.000
 • 4.1.3 Diğer 289.295.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 289.295.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 191.465.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 191.465.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.466.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.466.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 186.999.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 186.999.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 186.999.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 186.999.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 10.610.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 176.389.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,16
  3. 13,73
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,61
  3. 12,96
  1. RHEAG RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,17
  3. 10,38
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,47
  3. 9,30

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,94
  3. -10,48
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,81
  3. -6,70
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,80
  3. -5,88
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,25
  3. -5,06
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -4,76

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,16
  3. 13,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,41
  3. 1,08
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,16
  3. 0,64
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,21
  3. 2,23

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,41
  3. 1,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,32
  3. 0,24
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,42
  3. 0,11
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. 0,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,16
  3. 13,73

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.