Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,68
 • Değişim :-0,81 %
 • Hacim TL :46.682.415
 • Hacim Adet :12.649.839
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 28.179.128
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 28.655.929
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 28.179.128
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 28.655.929
 • NAKİT DEĞERLER 28.179.128
 • NAKİT DEĞERLER 28.655.929
 • B. Menkul Kıymetler 1.679.210
 • B. Menkul Kıymetler 1.804.847
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.679.210
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.804.847
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.679.210
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.804.847
 • 1. Hisse Senetleri 684
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 684
 • ALACAKLAR 684
 • 2.2 Hisse Senetleri 60.325
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 60.325
 • Reeskont Karşılığı (-) 60.325
 • 1. Alıcılar 1.947.323
 • 1. Alıcılar 4.139.104
 • Acenteler 1.947.323
 • Acenteler 4.139.104
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.947.323
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4.139.104
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 18
 • IV. PARA PİYASALARI 18
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 18
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 18
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 18
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 18
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 20.907.429
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 21.078.894
 • Diğer Alacaklar 20.907.429
 • Diğer Alacaklar 21.078.894
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 20.907.429
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 21.078.894
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 55.136
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 93.244
 • 5.1 Hisse Senetleri 55.136
 • 5.1 Hisse Senetleri 93.244
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 55.136
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 93.244
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.053.254
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.124.139
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.053.254
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.124.139
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.053.254
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.124.139
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 157.307.422
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 162.986.401
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 157.307.422
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 162.986.401
 • VI. KREDİLER 157.307.422
 • VI. KREDİLER 162.986.401
 • 6.1 Kısa Vadeli 155.642.426
 • 6.1 Kısa Vadeli 161.284.629
 • E. Stoklar 155.642.426
 • E. Stoklar 161.284.629
 • İŞTİRAKLER 155.642.426
 • İŞTİRAKLER 161.284.629
 • 2. Yarı Mamüller 7.148.576
 • 2. Yarı Mamüller 7.235.890
 • 6.3 Takipteki Krediler 7.148.576
 • 6.3 Takipteki Krediler 7.235.890
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.148.576
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.235.890
 • 3. Ara Mamüller -5.534.118
 • 3. Ara Mamüller -5.483.580
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -5.534.118
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -5.483.580
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -5.534.118
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -5.483.580
 • 4. Mamüller 2.244.277
 • SABİT DEĞERLER 2.244.277
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.244.277
 • 5. Emtia 6.698.263
 • 5. Emtia 7.504.509
 • Menkuller 6.698.263
 • Menkuller 7.504.509
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 6.698.263
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 7.504.509
 • 6. Diğer Stoklar 6.698.263
 • 6. Diğer Stoklar 6.902.758
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.698.263
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.902.758
 • Menkuller 6.698.263
 • Menkuller 6.902.758
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 601.751
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 601.751
 • II. DURAN VARLIKLAR 601.751
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 356.264
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 559.578
 • Devam Eden Yatırımlar 356.264
 • Devam Eden Yatırımlar 559.578
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 356.264
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 559.578
 • 1. Alıcılar 351.761
 • 9.1 Mali İştirakler 351.761
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 351.761
 • 2. Alacak Senetleri 4.503
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.503
 • A K T İ F T O P L A M I 4.503
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 73
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 3.762.414
 • BORÇLAR 73
 • BORÇLAR 3.762.414
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 73
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.762.414
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 3.755.114
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.755.114
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 3.755.114
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 73
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 73
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 73
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 18.892
 • Borç Reeskontu (-) 18.892
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 18.892
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 6.929.885
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 6.929.885
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 6.929.885
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 8.264.381
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 8.264.381
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 8.264.381
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -1.334.496
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -1.334.496
 • Diğer Borçlar -1.334.496
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.691.336
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.748.374
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.691.336
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.748.374
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.691.336
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.748.374
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.493.343
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.527.936
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.493.343
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.527.936
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.493.343
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.527.936
 • 17.1 Şerefiye 979.493
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 979.493
 • Hayat Matematik Karşılığı 979.493
 • 17.2 Diğer 51.385
 • 17.2 Diğer 548.443
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 51.385
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 548.443
 • Reasürörler Payı (-) 51.385
 • Reasürörler Payı (-) 548.443
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.001.007
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.929.129
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.001.007
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.929.129
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.001.007
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.929.129
 • AKTİF TOPLAMI 229.653.203
 • AKTİF TOPLAMI 245.820.366
 • D. Maddi Duran Varlıklar 229.653.203
 • D. Maddi Duran Varlıklar 245.820.366
 • Reasürörler Payı (-) 229.653.203
 • Reasürörler Payı (-) 245.820.366
 • 1. Arazi ve Arsalar 134.369.417
 • 1. Arazi ve Arsalar 137.708.001
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 134.369.417
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 137.708.001
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 134.369.417
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 137.708.001
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 17.059.901
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 18.629.106
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 17.059.901
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 18.629.106
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 17.059.901
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 18.629.106
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 10.189.257
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 13.171.254
 • DİĞER PASİFLER 10.189.257
 • DİĞER PASİFLER 13.171.254
 • II. PARA PİYASALARI 10.189.257
 • II. PARA PİYASALARI 13.171.254
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.887.472
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.887.472
 • ÖZKAYNAKLAR 1.887.472
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.201
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.643.845
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.201
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.643.845
 • Ödenmiş Sermaye 2.201
 • Ödenmiş Sermaye 2.643.845
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 8.299.584
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 8.639.937
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 8.299.584
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 8.639.937
 • Nominal Sermaye 8.299.584
 • Nominal Sermaye 8.639.937
 • 2. Haklar 24.913.705
 • 2. Haklar 26.243.669
 • III. ALINAN KREDİLER 24.913.705
 • III. ALINAN KREDİLER 26.243.669
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 24.913.705
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 26.243.669
 • A K T İ F T O P L A M I 8.482.584
 • A K T İ F T O P L A M I 16.157.324
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.482.584
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 16.157.324
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.482.584
 • Yeniden Değerleme Fonu 16.157.324
 • 4.1 Bonolar 1.733.111
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.733.111
 • Maliyet Artış Fonu 1.733.111
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.753.498
 • A. Finansal Borçlar 5.753.498
 • Özel Fonlar 5.753.498
 • 1. Banka Kredileri 6.749.473
 • 1. Banka Kredileri 8.670.715
 • 4.3 Tahviller 6.749.473
 • 4.3 Tahviller 8.670.715
 • Zarar (-) 6.749.473
 • Zarar (-) 8.670.715
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.695.994
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.242.703
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.695.994
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.242.703
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.695.994
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.242.703
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.277.187
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.371.835
 • KAR 3.277.187
 • KAR 3.371.835
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.277.187
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.371.835
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.191.520
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.320.986
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.191.520
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.320.986
 • XII. KARŞILIKLAR 4.191.520
 • XII. KARŞILIKLAR 4.320.986
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.829.033
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.885.711
 • 4. Ödenecek Giderler 2.829.033
 • 4. Ödenecek Giderler 2.885.711
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.829.033
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.885.711
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 296.057
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 330.092
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 296.057
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 330.092
 • Diğer Teknik Karşılıklar 296.057
 • Diğer Teknik Karşılıklar 330.092
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.066.430
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.105.183
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.066.430
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.105.183
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.066.430
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.105.183
 • D. Alınan Sipariş Avansları 7.455.587
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 7.455.587
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 7.455.587
 • 1. Vergi Karşılıkları 24.307.768
 • 1. Vergi Karşılıkları 24.310.164
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 24.307.768
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 24.310.164
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 24.307.768
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 24.310.164
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.347.051
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.347.051
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.347.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.523.652
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.649.440
 • Diğer Gelirler 2.523.652
 • Diğer Gelirler 4.649.440
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.523.652
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.649.440
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 543.881
 • A. Finansal Borçlar 543.881
 • TEKNİK GİDERLER (-) 543.881
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 52.338
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.926.865
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 52.338
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.926.865
 • Ödenen Komisyonlar (-) 52.338
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.926.865
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.449.056
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.468.216
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.449.056
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.468.216
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.449.056
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.468.216
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.193.049
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.195.566
 • B. Ticari Borçlar 1.193.049
 • B. Ticari Borçlar 1.195.566
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.193.049
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.195.566
 • 15.3 Kâr Yedekleri 13.759.139
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.243.702
 • 2. Borç Senetleri 13.759.139
 • 2. Borç Senetleri 14.243.702
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 13.759.139
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.243.702
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 844.539
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 844.539
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 844.539
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.913.149
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.913.149
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.913.149
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.451
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 486.014
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.451
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 486.014
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.451
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 486.014
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.552.138
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.195.286
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.552.138
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.195.286
 • Diğer Giderler (-) 1.552.138
 • Diğer Giderler (-) 3.195.286
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.643.148
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.643.148
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.643.148
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.552.138
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.552.138
 • GENEL GİDERLER (-) 1.552.138
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 229.653.203
 • PASİF TOPLAMI 229.653.203
 • Personel Giderleri (-) 229.653.203
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.552.138
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 8.683.750
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.552.138
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 8.683.750
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.552.138
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 8.683.750
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 7.411.925
 • 6. Borç Reeskontu (-) 7.411.925
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 7.411.925
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 473
 • Amortisman Giderleri (-) 473
 • D. Alınan Sipariş Avansları 473
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 245.820.366
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 245.820.366
 • Karşılıklar (-) 245.820.366
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 9.281.153
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.281.153
 • Diğer Giderler (-) 9.281.153
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 7.609.194
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 7.609.194
 • MALİ GELİRLER 7.609.194
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 58.891
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 58.891
 • Kambiyo Karları 58.891
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 18.424
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.424
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 18.424
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 58.894
 • E. Yedekler 58.894
 • Faiz Giderleri (-) 58.894
 • 1. Yasal Yedekler 4.272
 • 1. Yasal Yedekler 69.407
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.272
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 69.407
 • Satış Zararları (-) 4.272
 • Satış Zararları (-) 69.407
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.188.282
 • 2. Statü Yedekleri 1.188.282
 • Kambiyo Zararları (-) 1.188.282
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 3.484
 • 3. Özel Yedekler 3.484
 • Karşılıklar (-) 3.484
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 936.146
 • 4. Olağanüstü Yedek 936.146
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 936.146
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 4.273
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 248.652
 • 5. Maliyet Artış Fonu 4.273
 • 5. Maliyet Artış Fonu 248.652
 • Diğer Giderler (-) 4.273
 • Diğer Giderler (-) 248.652
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.956
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.199.294
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.956
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.199.294
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.956
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.199.294
 • F. Net Dönem Karı -5.090.060
 • F. Net Dönem Karı 3.484
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -5.090.060
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.484
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -5.090.060
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.484
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -3.927.837
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 93.927
 • G. Dönem Zararı (-) -3.927.837
 • G. Dönem Zararı (-) 93.927
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -3.927.837
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 93.927
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 25.654
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 25.654
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 92.253
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 92.253
 • 1. ........... Yılı Zararı -5.418.408
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -5.418.408
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.915.854
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.915.854
 • 2. Yurtdışı Satışlar -398.978
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -398.978
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -455.816
 • 3. Diğer Satışlar -455.816
 • 2. Satış İskontoları (-) -537.679
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -537.679
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -484.732
 • 3. Diğer İndirimler (-) -484.732
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -300.195
 • C. Net Satışlar -300.195
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -7.234
 • D. Satışların Maliyeti (-) -7.234
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.593.690
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.593.690
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.459.705
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.459.705
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -472.676
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.816.770
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -472.676
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.816.770
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -7.467
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -7.467
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 234.731
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.862.745
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 234.731
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.862.745
 • 4.1.3 Diğer 1.530.175
 • 4.1.3 Diğer 1.582.039
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.530.175
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.582.039
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -357.065
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.883.913
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -357.065
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.883.913
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -75
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 238.498
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -75
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 238.498
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -35.699
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.645.415
 • 4.2.3 Diğer -35.699
 • 4.2.3 Diğer 1.645.415
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -353.738
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 1
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -353.738
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -4.796
 • H. Finansman Giderleri (-) -4.796
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -348.942
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 42.467
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -348.942
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 42.467
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.054
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 52.495
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.054
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 52.495
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 888.951
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 888.951
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 100.189
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 438.586
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 100.189
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 438.586
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 42.179
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.534.449
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 42.179
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.534.449
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.368.354
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 948.306
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.368.354
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 948.306
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.457.451
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.457.451
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 442.613
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.708.644
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 442.613
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.708.644
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 220.577
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 5.941.776
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 220.577
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 5.941.776
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.409.105
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.409.105
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.587.478
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.929.221
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.587.478
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.929.221
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -377.083
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.945.193
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -377.083
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.945.193
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 33.262
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 33.262
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.978.455
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -426.281
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.552.138
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.