Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,53
 • Değişim :2,92 %
 • Hacim TL :206.767.438
 • Hacim Adet :59.594.833
* SG: 17.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 28.847.212
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 29.320.959
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 28.847.212
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 29.320.959
 • NAKİT DEĞERLER 28.847.212
 • NAKİT DEĞERLER 29.320.959
 • B. Menkul Kıymetler 1.393.279
 • B. Menkul Kıymetler 1.426.281
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.393.279
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.426.281
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.393.279
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.426.281
 • 1. Hisse Senetleri 41.926
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 41.926
 • ALACAKLAR 41.926
 • 2.2 Hisse Senetleri 20.658
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 20.658
 • Reeskont Karşılığı (-) 20.658
 • 1. Alıcılar 1.527.481
 • 1. Alıcılar 3.639.027
 • Acenteler 1.527.481
 • Acenteler 3.639.027
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.527.481
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 3.639.027
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.089.535
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.089.841
 • IV. PARA PİYASALARI 3.089.535
 • IV. PARA PİYASALARI 3.089.841
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 3.089.535
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 3.089.841
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 88.858
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 88.858
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 88.858
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.000.677
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.000.983
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.000.677
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.000.983
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.000.677
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.000.983
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 16.725.015
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 16.869.754
 • Diğer Alacaklar 16.725.015
 • Diğer Alacaklar 16.869.754
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 16.725.015
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 16.869.754
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 62.542
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 100.651
 • 5.1 Hisse Senetleri 62.542
 • 5.1 Hisse Senetleri 100.651
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 62.542
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 100.651
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.969.813
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.014.718
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.969.813
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.014.718
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.969.813
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.014.718
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 157.443.097
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 163.486.650
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 157.443.097
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 163.486.650
 • VI. KREDİLER 157.443.097
 • VI. KREDİLER 163.486.650
 • 6.1 Kısa Vadeli 155.633.493
 • 6.1 Kısa Vadeli 161.620.379
 • E. Stoklar 155.633.493
 • E. Stoklar 161.620.379
 • İŞTİRAKLER 155.633.493
 • İŞTİRAKLER 161.620.379
 • 2. Yarı Mamüller 7.838.242
 • 2. Yarı Mamüller 7.956.272
 • 6.3 Takipteki Krediler 7.838.242
 • 6.3 Takipteki Krediler 7.956.272
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.838.242
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.956.272
 • 3. Ara Mamüller -6.090.001
 • 3. Ara Mamüller -6.028.638
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.090.001
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.028.638
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.090.001
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.028.638
 • 4. Mamüller 2.437.117
 • SABİT DEĞERLER 2.437.117
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.437.117
 • 5. Emtia 8.824.382
 • 5. Emtia 9.598.691
 • Menkuller 8.824.382
 • Menkuller 9.598.691
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 8.824.382
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 9.598.691
 • 6. Diğer Stoklar 8.824.382
 • 6. Diğer Stoklar 8.968.612
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.824.382
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.968.612
 • Menkuller 8.824.382
 • Menkuller 8.968.612
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 630.079
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 630.079
 • II. DURAN VARLIKLAR 630.079
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 384.794
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 598.541
 • Devam Eden Yatırımlar 384.794
 • Devam Eden Yatırımlar 598.541
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 384.794
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 598.541
 • 1. Alıcılar 380.291
 • 9.1 Mali İştirakler 380.291
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 380.291
 • 2. Alacak Senetleri 4.503
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.503
 • A K T İ F T O P L A M I 4.503
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 73
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 3.942.325
 • BORÇLAR 73
 • BORÇLAR 3.942.325
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 73
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.942.325
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 3.935.025
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.935.025
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 3.935.025
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 73
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 73
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 73
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 18.328
 • Borç Reeskontu (-) 18.328
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 18.328
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 7.381.258
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.381.258
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 7.381.258
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 8.765.896
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 8.765.896
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 8.765.896
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -1.384.638
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -1.384.638
 • Diğer Borçlar -1.384.638
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.656.321
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.711.187
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.656.321
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.711.187
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.656.321
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.711.187
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.491.265
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.525.963
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.491.265
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.525.963
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.491.265
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.525.963
 • 17.1 Şerefiye 979.493
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 979.493
 • Hayat Matematik Karşılığı 979.493
 • 17.2 Diğer 54.647
 • 17.2 Diğer 511.772
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 54.647
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 511.772
 • Reasürörler Payı (-) 54.647
 • Reasürörler Payı (-) 511.772
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.101.516
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.198.246
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.101.516
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.198.246
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.101.516
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.198.246
 • AKTİF TOPLAMI 231.166.786
 • AKTİF TOPLAMI 248.108.572
 • D. Maddi Duran Varlıklar 231.166.786
 • D. Maddi Duran Varlıklar 248.108.572
 • Reasürörler Payı (-) 231.166.786
 • Reasürörler Payı (-) 248.108.572
 • 1. Arazi ve Arsalar 135.634.248
 • 1. Arazi ve Arsalar 138.597.334
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 135.634.248
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 138.597.334
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 135.634.248
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 138.597.334
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 18.719.007
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 20.688.848
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 18.719.007
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 20.688.848
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 18.719.007
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.688.848
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.200.928
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 12.522.059
 • DİĞER PASİFLER 9.200.928
 • DİĞER PASİFLER 12.522.059
 • II. PARA PİYASALARI 9.200.928
 • II. PARA PİYASALARI 12.522.059
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.951.544
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.951.544
 • Ödenmiş Sermaye 2.951.544
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 9.200.928
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 9.570.515
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 9.200.928
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 9.570.515
 • Nominal Sermaye 9.200.928
 • Nominal Sermaye 9.570.515
 • 2. Haklar 24.786.297
 • 2. Haklar 26.806.093
 • III. ALINAN KREDİLER 24.786.297
 • III. ALINAN KREDİLER 26.806.093
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 24.786.297
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 26.806.093
 • A K T İ F T O P L A M I 8.870.204
 • A K T İ F T O P L A M I 16.536.303
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.870.204
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 16.536.303
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.870.204
 • Yeniden Değerleme Fonu 16.536.303
 • 4.1 Bonolar 1.979.678
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.979.678
 • Maliyet Artış Fonu 1.979.678
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.716.061
 • A. Finansal Borçlar 5.716.061
 • Özel Fonlar 5.716.061
 • 1. Banka Kredileri 6.890.526
 • 1. Banka Kredileri 8.840.564
 • 4.3 Tahviller 6.890.526
 • 4.3 Tahviller 8.840.564
 • Zarar (-) 6.890.526
 • Zarar (-) 8.840.564
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.306.066
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 11.007.533
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.306.066
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 11.007.533
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.306.066
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 11.007.533
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.032.141
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.140.118
 • KAR 3.032.141
 • KAR 3.140.118
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.032.141
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.140.118
 • 1. Satıcılar 143
 • TEKNİK GELİRLER 143
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 143
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.462
 • 2. Borç Senetleri 1.462
 • Alınan Primler 1.462
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -32
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -32
 • Alınan Komisyonlar -32
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.263.942
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.382.469
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.263.942
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.382.469
 • XII. KARŞILIKLAR 4.263.942
 • XII. KARŞILIKLAR 4.382.469
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.868.816
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.929.078
 • 4. Ödenecek Giderler 2.868.816
 • 4. Ödenecek Giderler 2.929.078
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.868.816
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.929.078
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 272.234
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 285.101
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 272.234
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 285.101
 • Diğer Teknik Karşılıklar 272.234
 • Diğer Teknik Karşılıklar 285.101
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.122.892
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.168.290
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.122.892
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.168.290
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.122.892
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.168.290
 • D. Alınan Sipariş Avansları 7.728.089
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 7.728.089
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 7.728.089
 • 1. Vergi Karşılıkları 25.021.299
 • 1. Vergi Karşılıkları 25.023.710
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 25.021.299
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 25.023.710
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 25.021.299
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 25.023.710
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.347.051
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.347.051
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.347.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.352.960
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.552.290
 • Diğer Gelirler 2.352.960
 • Diğer Gelirler 4.552.290
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.352.960
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.552.290
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 543.881
 • A. Finansal Borçlar 543.881
 • TEKNİK GİDERLER (-) 543.881
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -84.896
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.869.079
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -84.896
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.869.079
 • Ödenen Komisyonlar (-) -84.896
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.869.079
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.449.056
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.468.469
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.449.056
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.468.469
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.449.056
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.468.469
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.195.566
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.198.702
 • B. Ticari Borçlar 1.195.566
 • B. Ticari Borçlar 1.198.702
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.195.566
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.198.702
 • 15.3 Kâr Yedekleri 13.759.139
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.320.143
 • 2. Borç Senetleri 13.759.139
 • 2. Borç Senetleri 14.320.143
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 13.759.139
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.320.143
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 844.539
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 844.539
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 844.539
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.913.149
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.913.149
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.913.149
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.451
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 562.455
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.451
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 562.455
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.451
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 562.455
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.362.819
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.003.073
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.362.819
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.003.073
 • Diğer Giderler (-) 2.362.819
 • Diğer Giderler (-) 4.003.073
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.640.254
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.640.254
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.640.254
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.362.819
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.362.819
 • GENEL GİDERLER (-) 2.362.819
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 231.166.786
 • PASİF TOPLAMI 231.166.786
 • Personel Giderleri (-) 231.166.786
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.362.819
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 13.217.462
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.362.819
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 13.217.462
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.362.819
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 13.217.462
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 11.262.280
 • 6. Borç Reeskontu (-) 11.262.280
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 11.262.280
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 483
 • Amortisman Giderleri (-) 483
 • D. Alınan Sipariş Avansları 483
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 248.108.572
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 248.108.572
 • Karşılıklar (-) 248.108.572
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 14.139.384
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14.139.384
 • Diğer Giderler (-) 14.139.384
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 11.563.972
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 11.563.972
 • MALİ GELİRLER 11.563.972
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 85.936
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 85.936
 • Kambiyo Karları 85.936
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 34.506
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 34.506
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 34.506
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 85.939
 • E. Yedekler 85.939
 • Faiz Giderleri (-) 85.939
 • 1. Yasal Yedekler 10.139
 • 1. Yasal Yedekler 126.095
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.139
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 126.095
 • Satış Zararları (-) 10.139
 • Satış Zararları (-) 126.095
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.822.487
 • 2. Statü Yedekleri 1.822.487
 • Kambiyo Zararları (-) 1.822.487
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 4.595
 • 3. Özel Yedekler 4.595
 • Karşılıklar (-) 4.595
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.296.202
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.296.202
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.296.202
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10.142
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 52.169
 • 5. Maliyet Artış Fonu 10.142
 • 5. Maliyet Artış Fonu 52.169
 • Diğer Giderler (-) 10.142
 • Diğer Giderler (-) 52.169
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.114
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.839.049
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.114
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.839.049
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.114
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.839.049
 • F. Net Dönem Karı -7.558.602
 • F. Net Dönem Karı 4.595
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -7.558.602
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.595
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -7.558.602
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.595
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -5.847.192
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.301.076
 • G. Dönem Zararı (-) -5.847.192
 • G. Dönem Zararı (-) 1.301.076
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -5.847.192
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.301.076
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 533.378
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 533.378
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 139.764
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 139.764
 • 1. ........... Yılı Zararı -8.059.993
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -8.059.993
 • 2. ........... Yılı Zararı -5.827.598
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -5.827.598
 • 2. Yurtdışı Satışlar -559.213
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -559.213
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -70.097
 • 3. Diğer Satışlar -70.097
 • 2. Satış İskontoları (-) -771.972
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -771.972
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -745.628
 • 3. Diğer İndirimler (-) -745.628
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -441.744
 • C. Net Satışlar -441.744
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -9.483
 • D. Satışların Maliyeti (-) -9.483
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.658.860
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.658.860
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.130.335
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.130.335
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -70.479
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.689.235
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -70.479
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.689.235
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -10.005
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -10.005
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 352.126
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 6.079.391
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 352.126
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 6.079.391
 • 4.1.3 Diğer 2.235.712
 • 4.1.3 Diğer 2.337.109
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.235.712
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.337.109
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -5.589
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 2.789.924
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -5.589
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.789.924
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -102
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 357.752
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -102
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 357.752
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -558.798
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 2.432.172
 • 4.2.3 Diğer -558.798
 • 4.2.3 Diğer 2.432.172
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -554.212
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 1
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -554.212
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -8.103
 • H. Finansman Giderleri (-) -8.103
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -546.109
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 72.505
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -546.109
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 72.505
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.059
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 46.548
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.059
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 46.548
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 858.148
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 858.148
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 150.711
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 478.092
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 150.711
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 478.092
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 28.922
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8.339.793
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 28.922
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 8.339.793
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.994.254
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 899.695
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.994.254
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 899.695
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -3.767.624
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.767.624
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 485.363
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.577.915
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 485.363
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.577.915
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 34.812
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 8.957.236
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 34.812
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 8.957.236
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.066.947
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.066.947
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -3.939.837
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.926.035
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -3.939.837
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.926.035
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -563.216
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.950.452
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -563.216
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.950.452
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 56.461
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 56.461
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.006.913
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -644.048
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.362.819
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OYLUM OYLUM SINAI YATIRIM AS
  2. 2,53
  3. 19,91
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 1,90
  3. 19,50
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 4,90
  3. 18,93
  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 4,05
  3. 17,39
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,82
  3. 10,81

Azalan

  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,28
  3. -6,67
  1. BMELK BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.
  2. 2,03
  3. -6,02
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,43
  3. -4,44
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 8,18
  3. -3,99

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,91
  3. 1,54
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,17
  3. 1,37
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,86
  3. 6,17
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,53
  3. 2,92
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,83
  3. 1,29

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,91
  3. 1,54
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,17
  3. 1,37
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,83
  3. 1,29
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,54
  3. 1,84
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,68
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.