Yeşil Yapı Endustrisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,91
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :6.499.540
 • Hacim Adet :7.559.575
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yeşil Yapı Endustrisi A.Ş.
 • XIKIU,XINSA,XSIST,XUHIZ,XUTUM : YYAPI | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 275.152.715
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 275.152.715
 • NAKİT DEĞERLER 275.152.715
 • 1.1 Kasa 1.473.493
 • A. Hazır Değerler 1.473.493
 • Kasa 1.473.493
 • B. Menkul Kıymetler 9.557.662
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 9.557.662
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 9.557.662
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 25.123.717
 • Acenteler 25.123.717
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 25.123.717
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 81.147.484
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 81.147.484
 • İkrazlar 81.147.484
 • 6.1 Kısa Vadeli 89.560.158
 • E. Stoklar 89.560.158
 • İŞTİRAKLER 89.560.158
 • 6. Diğer Stoklar 68.290.201
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 68.290.201
 • Menkuller 68.290.201
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 275.152.715
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 275.152.715
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 275.152.715
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 519.518.895
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 519.518.895
 • II. DURAN VARLIKLAR 519.518.895
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 221.797
 • Devam Eden Yatırımlar 221.797
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 221.797
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 364.147
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 364.147
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 364.147
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.187.568
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.187.568
 • Reasürörler Payı (-) 3.187.568
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 144.545.141
 • 15.3 Diğer 144.545.141
 • Muallak Hasar Karşılığı 144.545.141
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 169.236.901
 • Hayat Matematik Karşılığı 169.236.901
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 169.236.901
 • AKTİF TOPLAMI 8.751.615
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.751.615
 • Reasürörler Payı (-) 8.751.615
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 69.775.417
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.775.417
 • Ödenmiş Sermaye 69.775.417
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 35.865.873
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 35.865.873
 • Nominal Sermaye 35.865.873
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.994.418
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.994.418
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.994.418
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 120.441.891
 • F. Diğer Duran Varlıklar 120.441.891
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 120.441.891
 • A K T İ F T O P L A M I 794.671.610
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 794.671.610
 • Yeniden Değerleme Fonu 794.671.610
 • 4.1 Bonolar 440.804.800
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 440.804.800
 • Maliyet Artış Fonu 440.804.800
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 7.145.974
 • A. Finansal Borçlar 7.145.974
 • Özel Fonlar 7.145.974
 • B. Ticari Borçlar 103.760.529
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 103.760.529
 • P A S İ F T O P L A M I 103.760.529
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 47.520.434
 • 2. Borç Senetleri 47.520.434
 • Alınan Primler 47.520.434
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 478.292
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 478.292
 • Diğer Teknik Karşılıklar 478.292
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 278.158.571
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 278.158.571
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 278.158.571
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 440.804.800
 • 8. Borç Reeskontu (-) 440.804.800
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 440.804.800
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 167.361.724
 • Diğer Gelirler 167.361.724
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 167.361.724
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 14.790.622
 • A. Finansal Borçlar 14.790.622
 • TEKNİK GİDERLER (-) 14.790.622
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 3.601.230
 • B. Ticari Borçlar 3.601.230
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 3.601.230
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.509.364
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.509.364
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.509.364
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 750.093
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 750.093
 • GENEL GİDERLER (-) 750.093
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 9.950.769
 • PASİF TOPLAMI 9.950.769
 • Personel Giderleri (-) 9.950.769
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 135.759.646
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 135.759.646
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 135.759.646
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 186.505.086
 • Faiz Gelirleri 186.505.086
 • III. ÖZ SERMAYE 186.505.086
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 159.963.877
 • A. Sermaye 159.963.877
 • Kar Payı Gelirleri 159.963.877
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 232.707.815
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 232.707.815
 • Satış Karları 232.707.815
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -50.804
 • C. Emisyon Primi -50.804
 • Kira Gelirleri -50.804
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 107.072.640
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 107.072.640
 • 2. ........... Yılı Zararı 26.541.209
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 26.541.209
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 794.671.610
 • P A S İ F T O P L A M I 794.671.610
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 89.079.257
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 89.079.257
 • 1. Satıştan İadeler (-) -69.040.212
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -69.040.212
 • 2. Satış İskontoları (-) 20.039.045
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 20.039.045
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 20.039.045
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 20.039.045
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.557.113
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.557.113
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.264.026
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.264.026
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.821.139
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.821.139
 • 4.1.3 Diğer 17.217.906
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 17.217.906
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -4.633.670
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -4.633.670
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.260.851
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.260.851
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -2.372.819
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -2.372.819
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -2.372.819
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -2.372.819
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.167.656
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -3.540.475
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.