Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,66
 • Değişim :-0,6 %
 • Hacim TL :6.513.050
 • Hacim Adet :3.910.317
* SG: 20.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSBUR,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : ZOREN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 901.702.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 901.702.000
 • NAKİT DEĞERLER 901.702.000
 • 1.1 Kasa 117.402.000
 • A. Hazır Değerler 117.402.000
 • Kasa 117.402.000
 • B. Menkul Kıymetler 100.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 100.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 100.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 146.218.000
 • Acenteler 146.218.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 146.218.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 569.822.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 569.822.000
 • İkrazlar 569.822.000
 • 6. Diğer Stoklar 68.160.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 68.160.000
 • Menkuller 68.160.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 901.702.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 901.702.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 901.702.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.915.409.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.915.409.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.915.409.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 600.285.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 600.285.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 600.285.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 246.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 246.000
 • Reasürörler Payı (-) 246.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 153.738.000
 • 15.3 Diğer 153.738.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 153.738.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.041.923.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.041.923.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.041.923.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 22.536.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.536.000
 • Ödenmiş Sermaye 22.536.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.020.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.020.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.020.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 95.661.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 95.661.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 95.661.000
 • A K T İ F T O P L A M I 5.817.111.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.817.111.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.817.111.000
 • 4.1 Bonolar 2.111.553.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.111.553.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.111.553.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.800.505.000
 • A. Finansal Borçlar 1.800.505.000
 • Özel Fonlar 1.800.505.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 51.856.000
 • Net Dönem Karı 51.856.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 51.856.000
 • B. Ticari Borçlar 162.716.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 162.716.000
 • P A S İ F T O P L A M I 162.716.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 74.615.000
 • 2. Borç Senetleri 74.615.000
 • Alınan Primler 74.615.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 334.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 334.000
 • XII. KARŞILIKLAR 334.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 21.011.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 21.011.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 21.011.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.111.553.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.111.553.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.111.553.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.050.544.000
 • Diğer Gelirler 3.050.544.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.050.544.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.637.677.000
 • A. Finansal Borçlar 2.637.677.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.637.677.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 23.688.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 23.688.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 23.688.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 7.683.000
 • B. Ticari Borçlar 7.683.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 7.683.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 277.014.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 277.014.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 277.014.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.170.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.170.000
 • GENEL GİDERLER (-) 1.170.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 103.312.000
 • PASİF TOPLAMI 103.312.000
 • Personel Giderleri (-) 103.312.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 655.014.000
 • Faiz Gelirleri 655.014.000
 • III. ÖZ SERMAYE 655.014.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 655.683.000
 • A. Sermaye 655.683.000
 • Kar Payı Gelirleri 655.683.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 750.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 750.000.000
 • Satış Karları 750.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 102.575.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 102.575.000
 • MALİ GİDERLER (-) 102.575.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -82.220.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -82.220.000
 • Diğer Giderler (-) -82.220.000
 • F. Net Dönem Karı 82.220.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 82.220.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 82.220.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 7.897.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 7.897.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -669.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -669.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.817.111.000
 • P A S İ F T O P L A M I 5.817.111.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 555.029.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 555.029.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -427.401.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -427.401.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 127.628.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 127.628.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 127.628.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 127.628.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.995.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.995.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -19.146.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -19.146.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -24.141.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -24.141.000
 • 4.1.3 Diğer 103.487.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 103.487.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -50.375.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -50.375.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -9.153.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -9.153.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -59.528.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -59.528.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -59.528.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -59.528.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -58.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -59.470.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,08
  3. 15,56
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 6,18
  3. 10,55
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 4,40
  3. 10,00
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 6,43
  3. 9,73
  1. IDGYO IDEALIST GMYO
  2. 1,60
  3. 8,84

Azalan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,96
  3. -5,49
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 1,02
  3. -4,67
  1. KLMSN KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S.
  2. 6,33
  3. -4,52
  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 2,69
  3. -4,27

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,24
  3. 0,37
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 0,89
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,51
  3. 5,62
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,29
  3. 0,78
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,88
  3. 1,15

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,24
  3. 0,37
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 0,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,29
  3. 0,11
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 8,23
  3. 2,36
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,51
  3. 5,62

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.