Devlet yüzde 25`ini ödeyecek

Bireysel Emeklilik Sistemi`nde (BES) birçok yeniliğin hayatımıza gireceği yeni dönem 1 Ocak 2013`te başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birçok yeniliğin hayatımıza gireceği yeni dönem 1 Ocak 2013'te başlıyor.

Sistemin faaliyete geçtiği 2003 yılından bu yana katılımcıların büyük kısmının sistemdeki vergi avantajından yararlanmadığını gören ''devlet baba'', 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren duruma el atıyor. 1 Ocak'tan itibaren katılımcılar, vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısından yararlanacak.

Yaklaşık 10 yıldır, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak hayatımızda olan BES, Haziran ayında yasalaşan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yeni bir boyut kazanacak.

Kanun, birçok konuda sisteme yenilikler getirse de en önemli değişiklik, vergi avantajı başlığı altında olacak.

Şu an kullanılan; BES'te yapılan katkı payı ödemelerinin kanun tarafından belirlenen oranlarda şahısların ödediği gelir vergisinden düşülmesi sistemi 1 Ocak'ta değişecek.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, vergi avantajından faydalananların oranının, sistemde bulunan katılımcıların sadece yüzde 35'i civarında olması, hükümeti bu alanda bir düzenleme yapmaya teşvik etti. Hükümet, katılımcıların sistemde daha uzun süre kalarak birikim yapmaları, vatandaşların düzenli tasarruf yapmalarının daha fazla teşviki ile bu teşvikten herkesin yararlanabilmesi için sisteme ''devlet katkısı'' modelini getirdi.

Devlet katkısı

Buna göre, işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanacak, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten ilgili hesaba ödenecek. Ancak, bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas oluşturan katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Yani devletin bir katılımcıya ödeyeceği katkı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı olacak.

Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecek.

Katılımcılardan; en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15'ini, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35'ini, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60'ını alabilecek. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar, devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacak.
Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar, sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek. Hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacak bu ödeme hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek veya iflas masasına dahil edilemeyecek.Devlet katkı ödemeleri, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren katılımcıların hesaplarına aylık olarak yatırılmaya başlanacak.

Emeklilik şirketleri, yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak

Hazine Müsteşarlığı'nın geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan ve yine 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek ''Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliği'ne'' göre de emeklilik şirketleri, sisteme girmek isteyenlere, bu kararlarını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verecek, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, emeklilik sözleşmesinin müzakeresi ve düzenlenmesi sırasında katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa sistemin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olacak, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sağlayacak ve yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak.

Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girecek. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilecek ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan 5 iş günü içinde ödeyene iade edilecek.

Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip 60 gün içinde cayma hakkına sahip olacak.

Stopaj kesintisi sadece getiri üzerinden yapılacak

Geçmiş dönemde katılımcının emeklilik koşullarını yerine getirmeden sistemden ayrılması durumunda, ödediği katkı tutarı ve getirileri üzerinden belli oranlarda stopaj kesintileri uygulanmaktaydı. Yeni sistemde stopaj kesintisi birikimlerin toplamı üzerinden değil, sadece getirisi üzerinden yapılacak.29 Ağustos 2012'den itibaren geçerli olmak üzere stopaj kesintisi, 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar için getiri üzerinden yüzde 15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar için getiri üzerinden yüzde 10, emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için de getiri üzerinden yüzde 5 olacak.
Maddenin yürürlük tarihi olan 29 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla bir yıl içerisinde vergi dairelerine başvurulması şartıyla son 5 yılda veya 1 Ocak 2007 ile 29 Ağustos 2012 tarihleri arasında sistemden çıkış yapmış olanlara fazla alınan stopaj tutarları da iade edilecek.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Başlık: Yorumunuzda Görülecek İsim:
0
 • Oyla 1 0
  Erkin05 bigpara.com kullanıcısı
  01:12 / 04.01.2013

  Her fırsatta milleti donuna kadar soymaya çalışan devletin taktik değiştirip vatandaşına yardım etmek gibi bir pozisyona girmeye çalışması hiç inandırıcı gelmedi. Sonunda yine BES şirketleri ve devlet kazanır, vatandaş da kazığı yer, sineye çeker. Klasik senaryo.

 • Oyla 1 0
  Misafir
  00:15 / 03.01.2013

  12000TL yi bu sisteme yatırarak 10 yılda 1800 TL net kazanç elde edersiniz. Toplamda ise 12000TL niz 13800TL + bunun sizin için nemalandırılmış kısmı olur. Bu da (bugünün ekonomik şartlarında) yıllık %8 ortalama ek getiri hedefleyen BES sistemi için 13800 x 1.08 = 14904 TL yuvarlarsak 15000 TL demektir. 10 yılda hiç dokunamayacağınız bir 12000TL nin 10 yıl sonra 15000TL olması sizin için cazipse buyurun BES''e. Bunu yorumlarken ülkemizdeki yıllık ortalaması %10 olan enflasyondan kaynaklı paranın değer kaybını (alım gücü kaybı) dikkate almakta fayda var. Zira bu yıl 12000TL ye alabildiklerinizi yıllık %10 sabit enflasyonla 1inci yılın sonunda 12000 x 1.1 = 13200 TL ye, 2nci yılın sonunda 13200 x 1.1 = 14520 TL ye, 3ncü yılın sonunda 14520 x 1.1 = 15972 TL ye, 4üncü yılın sonunda 15972 x 1.1 = 17569.2 TL ye , … , 10uncu yılın sonunda ise 31124,91 TL ye, yaklaşık 31000TL ye alabileceksiniz. Başka bir deyişle 10 yıl sonra 12000TL niz 15000TL olurken, 12000TL lik mal 31000TL olacak. İnce hesap Bağdat’tan döner!...

 • Oyla 0 0
  Misafir
  23:51 / 02.01.2013

  Öncelikle %25 mevzusuna dikkat çekmek istiyorum. Bu aylık %25 net getiri sağlamak değildir, katılımcıların bunu iyi anlaması gerekir. Basit hesapla 100TL yatırdığınızda 1 ay sonra 25 TL hesabınıza artı olarak devlet tarafından yatırılır. 2nci ay 100TL yatırdığınızda yine 25 TL devlet tarafından yatırılır. 4 ay 100TL yatırdığınızda hesabınız toplam 500 TL eder. Başa dönelim, ilk ay yatırdığınız 100 TL için 4 ay boyunca %25 alsaydınız eğer (ki dünyada böyle bir getiri yok) 1inci 100TL için 4 ay sonunda + 100 TL (4 x 25 TL) , 2nci 100TL için 3 ay sonunda + 75 TL (3 x 25) , 3üncü 100TL için 2 ay sonunda + 50 TL , 4üncü 100TL için 1 ay sonunda + 25 TL almanız gerekir. Toplamda (4 x 100 + 100 + 75 + 50 + 25 ) 4 ay sonunda 650TL niz olması gerekirdi. Aylık %25 getiri bu demektir. Kısa vadede baktığınızda 400TL ''nin 5 ayda 500 TL ye dönmesi (henüz içinde 5 aylık nemalanma yokken üstelik) cazip görünebilir. Ancak unutmayın ki bu sisteme yatırdığınız paraya kısa vadede dokunamazsınız, bunun için her türlü caydırıcı önlem alınmış durumdadır. 10 yıllık bir orta vadeye baktığımızda ise 120ay

 • Oyla 2 1
  Misafir
  15:09 / 27.12.2012

  birisi para kazanıyorsa diğeri kaybediyor demektir aptalmı bu sigotacılar ben hiç sanmıyorum adamın işi gücü yok millete para kazandırırmı kardeşim akıllı ol.

 • Oyla 2 3
  Misafir
  19:36 / 26.12.2012

  arkadaşlar uzun vadeli yatırım yapmak isteyen herkese bu uygulamayı şiddetle tavsiye ederim.Bende elimdeki bir miktar birikimi aydan aya buraya aktaracağım zaten hiç getirisi olmasa bile ayda %25 zaten otomatik olarak getiri elde etmiş olacaksınız böyle bir getiri başka nerede var.Önemli olan uzun vadeli düşünmek o kadar

 • Oyla 0 0
  Misafir
  10:14 / 25.12.2012

  altı ayda 600 TL yatırdım (vergi matrahından da düşüyor) 28 TL getirisi var. Yatırım dağılımı yaklaşık %65 sabit getirili entrüman %35 borsa. Keşke daha borsaya daha fazla oran verseydim.

 • Oyla 2 3
  Misafir
  04:55 / 25.12.2012

  turkiye de bireysel emeklilik sistemi sadece sigorta sirketlerine kazandirir...bu konuda halkimizin kanaat i tamdir, ve ne yazik ki haklidir.

 • Oyla 0 0
  Misafir
  19:10 / 24.12.2012

  nasıl yani karı ne bu işin..

 • Oyla 5 6
  Misafir
  17:14 / 24.12.2012

  Yatırımcı abilerimiz sürekli olarak BES in getirisinin kötü oldugundan söz etmekteler. Bir abimiz mesel vermek gerekirse diyorki eflasyon ve faize göre %80 zarar etmiş durumdayız bu hesabı nasıl yaptıklarını aklım almıyor siz bir sisteme giriyorsunuz ve sadece yaptıgınız aylık katkı payı yatırmak ve size getirisini begenmiyorsunuz ben bu poliçeyi satan kişiyim ve size diyorum ki %40 Yıllık getiri yapan fonlar var ki bunu hesapladıgınız zaman emin olun ki bir matematık hatası yaptıgınızı net şekilde göreceksiniz. Şirketlerin ve satıcıların kazandıkları paralar konusuluyor ve bu okadar saçma bir durum ki biz artık buna sadece gülüyoruz ancak burda tekrar soylemek gerekirse lütfen BES sistemini bankalarla karıstırmayın yatırdıgınız katkı payından bu yeni düzenleme ile %2 gibi bir kesinti olacağı belirtilmektedir birde yıl sonunda ki FİG kesintisi buda %1 civarındadır baska kesinti yapılmamaktadır. Bunun dışında bankalar gibi size sabit düşük faiz oranları verip üstünü cebimize indirmediğimizden bahsettiğiniz gibi yüksek karlarda elde edemiyoruz. Lütfen bilgi sahibi olmayan abilerimiz bu sistemi eleştirmeden önce öğrenmeyi tercih etsinler. Be

 • Oyla 7 2
  Misafir
  14:00 / 24.12.2012

  8 yıllık yatırımın getirisi %45 . olmus. enflasyon ve faiz e gore karşılastırıdıgımızda sanırım %80 zarardayız...ne dersiniz. kazanan hep aracı sigorta kuruluslarımızıdır

BIST DOLAR EURO ALTIN €/$
82.067 Değişim : -2,65% Hacim : 3.435 Mio.TL Son veri saati : 16:50
Düşük 82.037 04.03.2015 Yüksek 84.381
Açılış: 84.364
2,5575 Değişim : 1,17%
Düşük 2,5395 04.03.2015 Yüksek 2,5575
Açılış: 2,5395
2,8350 Değişim : 0,23%
Düşük 2,8255 04.03.2015 Yüksek 2,8405
Açılış: 2,8295
98,6694 Değişim : 0,25%
Düşük 98,14 04.03.2015 Yüksek 98,93
Açılış: 98,42
1,1111 Değişim : -0,57%
Düşük 1,1104 04.03.2015 Yüksek 1,1187
Açılış: 1,1176

bigpara

Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

5152 2 04.03.2015 17:09:55

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.