Mali Tablolar

2015 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.926.359.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.926.359.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.926.359.000
 • 1.1 Kasa 1.959.666.000
 • A. Hazır Değerler 1.959.666.000
 • Kasa 1.959.666.000
 • B. Menkul Kıymetler 118.099.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 118.099.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 118.099.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 562.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 562.000
 • Sigortalılar 562.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.142.968.000
 • Acenteler 1.142.968.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.142.968.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 50.102.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 50.102.000
 • İkrazlar 50.102.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 328.215.000
 • E. Stoklar 328.215.000
 • İŞTİRAKLER 328.215.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 329.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 329.000
 • İştirakler 329.000
 • 6. Diğer Stoklar 326.418.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 326.418.000
 • Menkuller 326.418.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.183.996.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.183.996.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.183.996.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 9.562.000
 • Devam Eden Yatırımlar 9.562.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 9.562.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 40.159.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 40.159.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 40.159.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 32.317.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 32.317.000
 • Reasürörler Payı (-) 32.317.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 185.648.000
 • 15.3 Diğer 185.648.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 185.648.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 288.742.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 288.742.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 288.742.000
 • AKTİF TOPLAMI 980.459.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 980.459.000
 • Reasürörler Payı (-) 980.459.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.326.879.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.326.879.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.326.879.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 453.247.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 453.247.000
 • Nominal Sermaye 453.247.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 111.346.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 111.346.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 111.346.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 208.884.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 208.884.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 208.884.000
 • A K T İ F T O P L A M I 7.110.355.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.110.355.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.110.355.000
 • 4.1 Bonolar 2.302.791.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.302.791.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.302.791.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.204.754.000
 • A. Finansal Borçlar 1.204.754.000
 • Özel Fonlar 1.204.754.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 163.633.000
 • KAR 163.633.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 163.633.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 113.000
 • Net Dönem Karı 113.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 113.000
 • B. Ticari Borçlar 698.317.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 698.317.000
 • P A S İ F T O P L A M I 698.317.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 56.942.000
 • 2. Borç Senetleri 56.942.000
 • Alınan Primler 56.942.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 16.604.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 16.604.000
 • XII. KARŞILIKLAR 16.604.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 43.700.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 43.700.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 43.700.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 118.728.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 118.728.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 118.728.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.733.308.000
 • Diğer Gelirler 1.733.308.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.733.308.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 819.803.000
 • A. Finansal Borçlar 819.803.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 819.803.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 480.718.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 480.718.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 480.718.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 170.421.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 170.421.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 170.421.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 108.380.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 108.380.000
 • GENEL GİDERLER (-) 108.380.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 152.044.000
 • PASİF TOPLAMI 152.044.000
 • Personel Giderleri (-) 152.044.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.942.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.942.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.942.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.074.256.000
 • Faiz Gelirleri 3.074.256.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.074.256.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.704.274.000
 • A. Sermaye 2.704.274.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.704.274.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.159.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.159.000
 • Kambiyo Karları 35.159.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -30.082.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -30.082.000
 • Diğer Giderler (-) -30.082.000
 • F. Net Dönem Karı 80.133.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 80.133.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 80.133.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.267.933.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.267.933.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.319.115.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.319.115.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -90.218.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -90.218.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 369.982.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 369.982.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.110.355.000
 • P A S İ F T O P L A M I 7.110.355.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.546.220.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.546.220.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.084.822.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.084.822.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 461.398.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 461.398.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -275.025.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -275.025.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -152.279.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -152.279.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -427.304.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -427.304.000
 • 4.1.3 Diğer 34.094.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 34.094.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -60.274.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -60.274.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -45.814.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -45.814.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 8.664.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 8.664.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -97.424.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -97.424.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -97.424.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -97.424.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7.206.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -90.218.000
2015 / 2 verileri
 • BIST
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • €/$
73.656 Değişim: 0,12% Hacim : 2.543 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 73.434 02.09.2015 Yüksek 74.261
Açılış: 73.873
2,9431 Değişim: 0,45%
Düşük 2,9245 02.09.2015 Yüksek 2,9578
Açılış: 2,92985
3,3082 Değişim: -0,24%
Düşük 3,2976 02.09.2015 Yüksek 3,3332
Açılış: 3,31605
107,3120 Değişim: -0,09%
Düşük 106,9170 02.09.2015 Yüksek 108,3490
Açılış: 107,413
1,1238 Değişim: -0,71%
Düşük 1,1223 02.09.2015 Yüksek 1,1320
Açılış: 1,13183

EN ÇOK OKUNAN HABERLER 

bigpara

Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.