Mali Tablolar

2014 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.759.729.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.759.729.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.759.729.000
 • 1.1 Kasa 2.166.910.000
 • A. Hazır Değerler 2.166.910.000
 • Kasa 2.166.910.000
 • B. Menkul Kıymetler 88.773.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 88.773.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 88.773.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 464.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 464.000
 • Sigortalılar 464.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 883.429.000
 • Acenteler 883.429.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 883.429.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 44.587.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 44.587.000
 • İkrazlar 44.587.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 247.887.000
 • E. Stoklar 247.887.000
 • İŞTİRAKLER 247.887.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 24.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 24.000
 • İştirakler 24.000
 • 6. Diğer Stoklar 327.655.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 327.655.000
 • Menkuller 327.655.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.759.729.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.759.729.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.759.729.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.117.606.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.117.606.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.117.606.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.911.000
 • Devam Eden Yatırımlar 2.911.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.911.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 45.474.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 45.474.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 45.474.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 29.866.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 29.866.000
 • Reasürörler Payı (-) 29.866.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 343.508.000
 • 15.3 Diğer 343.508.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 343.508.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 243.478.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 243.478.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 243.478.000
 • AKTİF TOPLAMI 820.434.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 820.434.000
 • Reasürörler Payı (-) 820.434.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.247.836.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.247.836.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.247.836.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 395.567.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 395.567.000
 • Nominal Sermaye 395.567.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 105.827.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 105.827.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 105.827.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 278.272.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 278.272.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 278.272.000
 • A K T İ F T O P L A M I 6.877.335.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.877.335.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.877.335.000
 • 4.1 Bonolar 1.980.553.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.980.553.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.980.553.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 994.548.000
 • A. Finansal Borçlar 994.548.000
 • Özel Fonlar 994.548.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 178.490.000
 • KAR 178.490.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 178.490.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 4.000
 • Net Dönem Karı 4.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 4.000
 • B. Ticari Borçlar 614.867.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 614.867.000
 • P A S İ F T O P L A M I 614.867.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 50.097.000
 • 2. Borç Senetleri 50.097.000
 • Alınan Primler 50.097.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.297.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.297.000
 • XII. KARŞILIKLAR 7.297.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 39.846.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 39.846.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 39.846.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 95.404.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 95.404.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 95.404.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.980.553.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.980.553.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.980.553.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.986.932.000
 • Diğer Gelirler 1.986.932.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.986.932.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.108.637.000
 • A. Finansal Borçlar 1.108.637.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.108.637.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 602.629.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 602.629.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 602.629.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 20.281.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 20.281.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 20.281.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 104.352.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 104.352.000
 • GENEL GİDERLER (-) 104.352.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 150.338.000
 • PASİF TOPLAMI 150.338.000
 • Personel Giderleri (-) 150.338.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 695.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 695.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 695.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.909.850.000
 • Faiz Gelirleri 2.909.850.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.909.850.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.755.219.000
 • A. Sermaye 2.755.219.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.755.219.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.159.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.159.000
 • Kambiyo Karları 35.159.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -34.154.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -34.154.000
 • Diğer Giderler (-) -34.154.000
 • F. Net Dönem Karı 51.034.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 51.034.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 51.034.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.281.168.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.281.168.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.113.482.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.113.482.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -224.970.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -224.970.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 154.631.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 154.631.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.877.335.000
 • P A S İ F T O P L A M I 6.877.335.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.543.263.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.543.263.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.759.609.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.759.609.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 783.654.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 783.654.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -513.062.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -513.062.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -339.240.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -339.240.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -852.302.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -852.302.000
 • 4.1.3 Diğer -68.648.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -68.648.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -269.629.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -269.629.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -35.400.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -35.400.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -6.609.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -6.609.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -311.638.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -311.638.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -311.638.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -311.638.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -86.668.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -224.970.000
2014 / 4 verileri
 • BIST
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • €/$
85.806 Değişim: 0,30% Hacim : 1.537 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 85.300 27.04.2015 Yüksek 85.933
Açılış: 85.689
2,7289 Değişim: 0,50%
Düşük 2,7129 27.04.2015 Yüksek 2,7374
Açılış: 2,71525
2,9573 Değişim: 0,15%
Düşük 2,9498 27.04.2015 Yüksek 2,9761
Açılış: 2,9527
103,7500 Değişim: 0,76%
Düşük 102,9270 27.04.2015 Yüksek 103,9500
Açılış: 102,963
1,0834 Değişim: -0,37%
Düşük 1,0826 27.04.2015 Yüksek 1,0887
Açılış: 1,08735

bigpara

Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.