Mali Tablolar

2015 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.164.492.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.164.492.000
 • NAKİT DEĞERLER 4.164.492.000
 • 1.1 Kasa 2.399.412.000
 • A. Hazır Değerler 2.399.412.000
 • Kasa 2.399.412.000
 • B. Menkul Kıymetler 119.946.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 119.946.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 119.946.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.045.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.045.000
 • Sigortalılar 1.045.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.065.934.000
 • Acenteler 1.065.934.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.065.934.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 37.097.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 37.097.000
 • İkrazlar 37.097.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 297.540.000
 • E. Stoklar 297.540.000
 • İŞTİRAKLER 297.540.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 147.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 147.000
 • İştirakler 147.000
 • 6. Diğer Stoklar 243.371.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 243.371.000
 • Menkuller 243.371.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.355.513.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.355.513.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.355.513.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.551.000
 • Devam Eden Yatırımlar 8.551.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.551.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 38.793.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 38.793.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 38.793.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 34.554.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 34.554.000
 • Reasürörler Payı (-) 34.554.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 278.194.000
 • 15.3 Diğer 278.194.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 278.194.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 272.062.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 272.062.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 272.062.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.003.444.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.003.444.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.003.444.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.340.406.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.340.406.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.340.406.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 453.247.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 453.247.000
 • Nominal Sermaye 453.247.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 101.927.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 101.927.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 101.927.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 277.582.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 277.582.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 277.582.000
 • A K T İ F T O P L A M I 7.520.005.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.520.005.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.520.005.000
 • 4.1 Bonolar 2.409.682.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.409.682.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.409.682.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.316.384.000
 • A. Finansal Borçlar 1.316.384.000
 • Özel Fonlar 1.316.384.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 154.846.000
 • KAR 154.846.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 154.846.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 494.000
 • Net Dönem Karı 494.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 494.000
 • B. Ticari Borçlar 688.578.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 688.578.000
 • P A S İ F T O P L A M I 688.578.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 62.491.000
 • 2. Borç Senetleri 62.491.000
 • Alınan Primler 62.491.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 27.538.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 27.538.000
 • XII. KARŞILIKLAR 27.538.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 41.224.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 41.224.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 41.224.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 118.127.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 118.127.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 118.127.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.023.271.000
 • Diğer Gelirler 2.023.271.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.023.271.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.135.416.000
 • A. Finansal Borçlar 1.135.416.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.135.416.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 454.308.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 454.308.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 454.308.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 165.381.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 165.381.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 165.381.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 105.221.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 105.221.000
 • GENEL GİDERLER (-) 105.221.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 162.159.000
 • PASİF TOPLAMI 162.159.000
 • Personel Giderleri (-) 162.159.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 786.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 786.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 786.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.087.052.000
 • Faiz Gelirleri 3.087.052.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.087.052.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.720.833.000
 • A. Sermaye 2.720.833.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.720.833.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.159.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.159.000
 • Kambiyo Karları 35.159.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 29.737.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 29.737.000
 • Diğer Giderler (-) 29.737.000
 • F. Net Dönem Karı 57.590.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 57.590.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 57.590.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.267.909.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.267.909.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.325.193.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.325.193.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -42.875.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -42.875.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 366.219.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 366.219.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.520.005.000
 • P A S İ F T O P L A M I 7.520.005.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 977.800.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 977.800.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -787.904.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -787.904.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 189.896.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 189.896.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -122.932.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -122.932.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -70.490.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -70.490.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -193.422.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -193.422.000
 • 4.1.3 Diğer -3.526.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.526.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.838.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -1.838.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -27.461.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -27.461.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -18.303.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -18.303.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -47.602.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -47.602.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -47.602.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -47.602.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -4.727.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -42.875.000
2015 / 1 verileri
 • BIST
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • €/$
79.910 Değişim: 2,09% Hacim : 3.971 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 78.126 31.07.2015 Yüksek 79.910
Açılış: 78.519
2,7711 Değişim: -0,40%
Düşük 2,7555 31.07.2015 Yüksek 2,7977
Açılış: 2,78235
3,0443 Değişim: 0,05%
Düşük 3,0399 31.07.2015 Yüksek 3,0690
Açılış: 3,04275
97,6084 Değişim: 0,23%
Düşük 96,5260 31.07.2015 Yüksek 97,8758
Açılış: 97,3847
1,0985 Değişim: 0,48%
Düşük 1,0921 31.07.2015 Yüksek 1,1114
Açılış: 1,09324

bigpara

Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.