Hisse:
2014 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.633.862.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.633.862.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.633.862.000
 • A. Hazır Değerler 519.411.000
 • 1.1 Kasa 519.411.000
 • Kasa 519.411.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 757.989.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 757.989.000
 • Acenteler 757.989.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.272.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.272.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.272.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 31.930.000
 • 15.3 Diğer 31.930.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 31.930.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 71.829.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 71.829.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 71.829.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 488.690.000
 • AKTİF TOPLAMI 488.690.000
 • Reasürörler Payı (-) 488.690.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.224.479.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.224.479.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.224.479.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 571.182.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 571.182.000
 • Nominal Sermaye 571.182.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 117.373.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 117.373.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 117.373.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 159.330.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 159.330.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 159.330.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.734.506.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.734.506.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.734.506.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.604.282.000
 • 4.1 Bonolar 1.604.282.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.604.282.000
 • A. Finansal Borçlar 976.644.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 976.644.000
 • Özel Fonlar 976.644.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 16.575.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 16.575.000
 • KAR 16.575.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.896.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.896.000
 • Net Dönem Karı 2.896.000
 • B. Ticari Borçlar 432.266.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 432.266.000
 • P A S İ F T O P L A M I 432.266.000
 • 2. Borç Senetleri 28.791.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 28.791.000
 • Alınan Primler 28.791.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.455.000
 • XII. KARŞILIKLAR 4.455.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.455.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 42.748.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 42.748.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 42.748.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 96.204.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 96.204.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 96.204.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.600.579.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.600.579.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.600.579.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.703.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.703.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.703.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 740.071.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 740.071.000
 • Diğer Gelirler 740.071.000
 • A. Finansal Borçlar 528.481.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 528.481.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 528.481.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 13.815.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 13.815.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 13.815.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 86.890.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 86.890.000
 • GENEL GİDERLER (-) 86.890.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 107.750.000
 • PASİF TOPLAMI 107.750.000
 • Personel Giderleri (-) 107.750.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.135.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.135.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.135.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.390.153.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.390.153.000
 • Faiz Gelirleri 1.390.153.000
 • A. Sermaye 995.395.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 995.395.000
 • Kar Payı Gelirleri 995.395.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.428.550.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.428.550.000
 • Satış Karları 2.428.550.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 34.550.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 34.550.000
 • Kambiyo Karları 34.550.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 95.781.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 95.781.000
 • MALİ GİDERLER (-) 95.781.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -24.897.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -24.897.000
 • Diğer Giderler (-) -24.897.000
 • F. Net Dönem Karı 66.446.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 66.446.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 66.446.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 89.672.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 89.672.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.630.517.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.630.517.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -64.190.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -64.190.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 394.758.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 394.758.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.734.506.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.734.506.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 587.570.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 587.570.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -489.214.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -489.214.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 98.356.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 98.356.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 98.356.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 98.356.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -71.749.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -71.749.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -80.422.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -80.422.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -152.171.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -152.171.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -53.815.000
 • 4.1.3 Diğer -53.815.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -100.599.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -100.599.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -8.986.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -8.986.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 16.397.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16.397.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -93.188.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -93.188.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -93.188.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -93.188.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -28.998.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -64.190.000
2014 / 1 verileri
BIST DOLAR EURO ALTIN €/$
84.218 Değişim : 0,00% Hacim : 2.706 Mio.TL Son veri saati : 17:55
Düşük 83.426 25.07.2014 Yüksek 84.290
Açılış: 84.021
XU100 Günlük Grafik
2,0955 Değişim : 0,21%
Düşük 2,0905 28.07.2014 Yüksek 2,0960
Açılış: 2,0905
Dolar 3 Aylık Grafik
2,8135 Değişim : -0,04%
Düşük 2,8070 28.07.2014 Yüksek 2,8145
Açılış: 2,8130
Euro 3 Aylık Grafik
87,8344 Değişim : 1,15%
Düşük 86,96 28.07.2014 Yüksek 88,20
Açılış: 86,96
Altın 3 Aylık Grafik
1,3436 Değişim : 0,04%
Düşük 1,3427 28.07.2014 Yüksek 1,3442
Açılış: 1,3430
Euro/Dolar 3 Aylık Grafik
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

Azalan

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

348 55 28.07.2014 15:23:49

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hisse senedi verileri 15 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.
X