Hisse:
2014 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.648.300.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.648.300.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.648.300.000
 • A. Hazır Değerler 1.978.928.000
 • 1.1 Kasa 1.978.928.000
 • Kasa 1.978.928.000
 • B. Menkul Kıymetler 106.423.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 106.423.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 106.423.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 866.434.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 866.434.000
 • Acenteler 866.434.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 61.931.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 61.931.000
 • İkrazlar 61.931.000
 • E. Stoklar 264.975.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 264.975.000
 • İŞTİRAKLER 264.975.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 671.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 671.000
 • İştirakler 671.000
 • 6. Diğer Stoklar 368.938.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 368.938.000
 • Menkuller 368.938.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.648.300.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.648.300.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.648.300.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.472.718.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.472.718.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.472.718.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.752.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.752.000
 • Devam Eden Yatırımlar 3.752.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 30.608.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 30.608.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 30.608.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 28.265.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 28.265.000
 • Reasürörler Payı (-) 28.265.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 316.147.000
 • 15.3 Diğer 316.147.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 316.147.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 225.005.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 225.005.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 225.005.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 836.241.000
 • AKTİF TOPLAMI 836.241.000
 • Reasürörler Payı (-) 836.241.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.483.767.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.483.767.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.483.767.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 497.160.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 497.160.000
 • Nominal Sermaye 497.160.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 102.735.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 102.735.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 102.735.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 446.198.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 446.198.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 446.198.000
 • A K T İ F T O P L A M I 7.121.018.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.121.018.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.121.018.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.894.812.000
 • 4.1 Bonolar 1.894.812.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.894.812.000
 • A. Finansal Borçlar 917.785.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 917.785.000
 • Özel Fonlar 917.785.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 182.365.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 182.365.000
 • KAR 182.365.000
 • B. Ticari Borçlar 588.101.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 588.101.000
 • P A S İ F T O P L A M I 588.101.000
 • 2. Borç Senetleri 39.694.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 39.694.000
 • Alınan Primler 39.694.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.188.000
 • XII. KARŞILIKLAR 8.188.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.188.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 45.951.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 45.951.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 45.951.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 112.728.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 112.728.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 112.728.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.894.812.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.894.812.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.894.812.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.482.734.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.482.734.000
 • Diğer Gelirler 1.482.734.000
 • A. Finansal Borçlar 1.188.613.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.188.613.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.188.613.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 13.841.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 13.841.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 13.841.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 104.693.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 104.693.000
 • GENEL GİDERLER (-) 104.693.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 164.556.000
 • PASİF TOPLAMI 164.556.000
 • Personel Giderleri (-) 164.556.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 11.031.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 11.031.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 11.031.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.743.472.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.743.472.000
 • Faiz Gelirleri 3.743.472.000
 • A. Sermaye 3.446.159.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.446.159.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.446.159.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.159.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.159.000
 • Kambiyo Karları 35.159.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 6.628.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 6.628.000
 • Diğer Giderler (-) 6.628.000
 • F. Net Dönem Karı 120.098.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 120.098.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 120.098.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.245.743.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.245.743.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -626.111.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -626.111.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -95.822.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -95.822.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 297.313.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 297.313.000
 • P A S İ F T O P L A M I 7.121.018.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.121.018.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.634.847.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.634.847.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.012.410.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.012.410.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 622.437.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 622.437.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -377.923.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -377.923.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -271.846.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -271.846.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -649.769.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -649.769.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -27.332.000
 • 4.1.3 Diğer -27.332.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -113.775.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -113.775.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -29.189.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -29.189.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -3.134.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -3.134.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -146.098.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -146.098.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -146.098.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -146.098.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -50.276.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -95.822.000
2014 / 3 verileri
BIST DOLAR EURO ALTIN €/$
84.148 Değişim : -2,06% Hacim : 5.411 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 83.785 27.02.2015 Yüksek 86.437
Açılış: 86.095
2,5045 Değişim : 0,72%
Düşük 2,4980 28.02.2015 Yüksek 2,5245
Açılış: 2,4980
2,8045 Değişim : 0,48%
Düşük 2,8025 28.02.2015 Yüksek 2,8335
Açılış: 2,8025
97,9678 Değişim : 1,25%
Düşük 97,11 28.02.2015 Yüksek 98,20
Açılış: 97,11
1,1197 Değişim : -0,03%
Düşük 1,1176 27.02.2015 Yüksek 1,1245
Açılış: 1,1199
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

Azalan

bigpara

Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

5146 55 28.02.2015 14:23:15

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.