Hisse:
2014 / 2 verileri
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 31.559.000
 • 8.1.3 Diğer 31.559.000
 • Gayrimenkuller 31.559.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.046.716.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.046.716.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.046.716.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.330.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.330.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.330.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.272.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.272.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.272.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 32.538.000
 • 15.3 Diğer 32.538.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 32.538.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 74.733.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 74.733.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 74.733.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 462.469.000
 • AKTİF TOPLAMI 462.469.000
 • Reasürörler Payı (-) 462.469.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.210.669.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.210.669.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.210.669.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 559.315.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 559.315.000
 • Nominal Sermaye 559.315.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 104.390.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 104.390.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 104.390.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 156.315.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 156.315.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 156.315.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.757.882.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.757.882.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.757.882.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.669.034.000
 • 4.1 Bonolar 1.669.034.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.669.034.000
 • A. Finansal Borçlar 1.061.031.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.061.031.000
 • Özel Fonlar 1.061.031.000
 • B. Ticari Borçlar 400.302.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 400.302.000
 • P A S İ F T O P L A M I 400.302.000
 • 2. Borç Senetleri 33.957.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 33.957.000
 • Alınan Primler 33.957.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.365.000
 • XII. KARŞILIKLAR 13.365.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.365.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 49.390.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 49.390.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 49.390.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 103.021.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 103.021.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 103.021.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.661.066.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.661.066.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.661.066.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 7.968.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 7.968.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 7.968.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 669.875.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 669.875.000
 • Diğer Gelirler 669.875.000
 • A. Finansal Borçlar 466.632.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 466.632.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 466.632.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 13.881.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 13.881.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 13.881.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 86.708.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 86.708.000
 • GENEL GİDERLER (-) 86.708.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 97.638.000
 • PASİF TOPLAMI 97.638.000
 • Personel Giderleri (-) 97.638.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.016.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.016.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.016.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.418.973.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.418.973.000
 • Faiz Gelirleri 1.418.973.000
 • A. Sermaye 1.020.730.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.020.730.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.020.730.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.428.550.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.428.550.000
 • Satış Karları 2.428.550.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 34.550.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 34.550.000
 • Kambiyo Karları 34.550.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 95.781.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 95.781.000
 • MALİ GİDERLER (-) 95.781.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -24.897.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -24.897.000
 • Diğer Giderler (-) -24.897.000
 • F. Net Dönem Karı 63.190.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 63.190.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 63.190.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 89.672.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 89.672.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.630.517.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.630.517.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -35.599.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -35.599.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 398.243.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 398.243.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.757.882.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.757.882.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.288.403.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.288.403.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -986.770.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -986.770.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 301.633.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 301.633.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 301.633.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 301.633.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -143.544.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -143.544.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -156.653.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -156.653.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -300.197.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -300.197.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.436.000
 • 4.1.3 Diğer 1.436.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -43.685.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -43.685.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -27.144.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -27.144.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 14.361.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 14.361.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -56.468.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -56.468.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -56.468.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -56.468.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -20.869.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -35.599.000
2014 / 2 verileri
BIST DOLAR EURO ALTIN €/$
80.825 Değişim : 0,64% Hacim : 1.718 Mio.TL Son veri saati : 17:55
Düşük 80.179 01.09.2014 Yüksek 81.001
Açılış: 80.455
XU100 Günlük Grafik
2,1555 Değişim : -0,10%
Düşük 2,1535 02.09.2014 Yüksek 2,1625
Açılış: 2,1615
Dolar 3 Aylık Grafik
2,8325 Değişim : -0,14%
Düşük 2,8295 02.09.2014 Yüksek 2,8415
Açılış: 2,8395
Euro 3 Aylık Grafik
89,4141 Değişim : -0,17%
Düşük 89,17 02.09.2014 Yüksek 89,70
Açılış: 89,57
Altın 3 Aylık Grafik
1,3130 Değişim : -0,02%
Düşük 1,3119 01.09.2014 Yüksek 1,3146
Açılış: 1,3132
Euro/Dolar 3 Aylık Grafik
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI
  2. 12,45
  3. 21,23
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING
  2. 1,50
  3. 19,05
  1. LATEK LATEK LOJISTIK
  2. 0,43
  3. 13,16
  1. TARAF TARAF GAZETECILIK
  2. 3,79
  3. 10,82
  1. EKIZ EKIZ YAG SANAYII
  2. 0,74
  3. 10,45

Azalan

  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING
  2. 1,10
  3. -10,57
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC.
  2. 1,04
  3. -10,34
  1. KRSAN KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII
  2. 4,49
  3. -9,11
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDING
  2. 2,37
  3. -7,06
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET
  2. 4,65
  3. -7,00

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

330 55 02.09.2014 04:49:31

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hisse senedi verileri 15 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.
X