Mali Tablolar

2015 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.958.733.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.958.733.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.958.733.000
 • 1.1 Kasa 1.894.260.000
 • A. Hazır Değerler 1.894.260.000
 • Kasa 1.894.260.000
 • B. Menkul Kıymetler 129.308.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 129.308.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 129.308.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.214.950.000
 • Acenteler 1.214.950.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.214.950.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 19.413.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 19.413.000
 • İkrazlar 19.413.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 367.374.000
 • E. Stoklar 367.374.000
 • İŞTİRAKLER 367.374.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 76.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 76.000
 • İştirakler 76.000
 • 6. Diğer Stoklar 333.352.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 333.352.000
 • Menkuller 333.352.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.482.631.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.482.631.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.482.631.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 21.374.000
 • Devam Eden Yatırımlar 21.374.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 21.374.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 60.311.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 60.311.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 60.311.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 41.598.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 41.598.000
 • Reasürörler Payı (-) 41.598.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 309.131.000
 • 15.3 Diğer 309.131.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 309.131.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 376.075.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 376.075.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 376.075.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.041.089.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.041.089.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.041.089.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.357.685.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.357.685.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.357.685.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 403.713.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 403.713.000
 • Nominal Sermaye 403.713.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 106.105.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 106.105.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 106.105.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 169.263.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 169.263.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 169.263.000
 • A K T İ F T O P L A M I 7.441.364.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.441.364.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.441.364.000
 • 4.1 Bonolar 2.693.843.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.693.843.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.693.843.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.456.059.000
 • A. Finansal Borçlar 1.456.059.000
 • Özel Fonlar 1.456.059.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 175.395.000
 • KAR 175.395.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 175.395.000
 • B. Ticari Borçlar 753.902.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 753.902.000
 • P A S İ F T O P L A M I 753.902.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 159.859.000
 • 2. Borç Senetleri 159.859.000
 • Alınan Primler 159.859.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.888.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.888.000
 • XII. KARŞILIKLAR 1.888.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 44.070.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 44.070.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 44.070.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 102.670.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 102.670.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 102.670.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.705.310.000
 • Diğer Gelirler 1.705.310.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.705.310.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 665.525.000
 • A. Finansal Borçlar 665.525.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 665.525.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 517.700.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 517.700.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 517.700.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 103.495.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 103.495.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 103.495.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 109.481.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 109.481.000
 • GENEL GİDERLER (-) 109.481.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 152.384.000
 • PASİF TOPLAMI 152.384.000
 • Personel Giderleri (-) 152.384.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.410.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.410.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.410.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.042.211.000
 • Faiz Gelirleri 3.042.211.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.042.211.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.652.122.000
 • A. Sermaye 2.652.122.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.652.122.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.159.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.159.000
 • Kambiyo Karları 35.159.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -18.856.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -18.856.000
 • Diğer Giderler (-) -18.856.000
 • F. Net Dönem Karı 87.357.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 87.357.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 87.357.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.267.933.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.267.933.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.319.115.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.319.115.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -160.820.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -160.820.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 390.089.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 390.089.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.441.364.000
 • P A S İ F T O P L A M I 7.441.364.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.951.038.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.951.038.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.924.311.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.924.311.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.026.727.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.026.727.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -603.092.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -603.092.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -335.921.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -335.921.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -939.013.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -939.013.000
 • 4.1.3 Diğer 87.714.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 87.714.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -108.961.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -108.961.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -68.032.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -68.032.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 3.999.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 3.999.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -172.994.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -172.994.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -172.994.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -172.994.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -12.174.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -160.820.000
2015 / 4 verileri
 • BIST
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • €/$
74.149 Değişim: 3,36% Hacim : 2.815 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 72.395 25.07.2016 Yüksek 74.353
Açılış: 72.423
3,0334 Değişim: -1,19%
Düşük 3,0253 25.07.2016 Yüksek 3,0950
Açılış: 3,07005
3,3301 Değişim: -1,17%
Düşük 3,3205 25.07.2016 Yüksek 3,4093
Açılış: 3,36945
128,23 Değişim: -1,72%
Düşük 127,91 25.07.2016 Yüksek 131,58
Açılış: 130,47
1,0976 Değişim: 0,01%
Düşük 1,0952 25.07.2016 Yüksek 1,0997
Açılış: 1,09756

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.