Hisse:
2014 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.821.589.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.821.589.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.821.589.000
 • A. Hazır Değerler 2.091.494.000
 • 1.1 Kasa 2.091.494.000
 • Kasa 2.091.494.000
 • B. Menkul Kıymetler 101.143.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 101.143.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 101.143.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 970.024.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 970.024.000
 • Acenteler 970.024.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 67.313.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 67.313.000
 • İkrazlar 67.313.000
 • E. Stoklar 255.301.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 255.301.000
 • İŞTİRAKLER 255.301.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 328.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 328.000
 • İştirakler 328.000
 • 6. Diğer Stoklar 304.427.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 304.427.000
 • Menkuller 304.427.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 31.559.000
 • 8.1.3 Diğer 31.559.000
 • Gayrimenkuller 31.559.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.539.509.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.539.509.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.539.509.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.874.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.874.000
 • Devam Eden Yatırımlar 2.874.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 27.816.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 27.816.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 27.816.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 23.716.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 23.716.000
 • Reasürörler Payı (-) 23.716.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 330.621.000
 • 15.3 Diğer 330.621.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 330.621.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 230.420.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 230.420.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 230.420.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 853.995.000
 • AKTİF TOPLAMI 853.995.000
 • Reasürörler Payı (-) 853.995.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.542.497.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.542.497.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.542.497.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 504.069.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 504.069.000
 • Nominal Sermaye 504.069.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 120.625.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 120.625.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 120.625.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 406.945.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 406.945.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 406.945.000
 • A K T İ F T O P L A M I 7.361.098.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.361.098.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.361.098.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.216.370.000
 • 4.1 Bonolar 2.216.370.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.216.370.000
 • A. Finansal Borçlar 1.219.881.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.219.881.000
 • Özel Fonlar 1.219.881.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 186.017.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 186.017.000
 • KAR 186.017.000
 • B. Ticari Borçlar 569.782.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 569.782.000
 • P A S İ F T O P L A M I 569.782.000
 • 2. Borç Senetleri 37.665.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 37.665.000
 • Alınan Primler 37.665.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.548.000
 • XII. KARŞILIKLAR 15.548.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.548.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 55.977.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 55.977.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 55.977.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 123.532.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 123.532.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 123.532.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 7.968.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 7.968.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 7.968.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.265.159.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.265.159.000
 • Diğer Gelirler 1.265.159.000
 • A. Finansal Borçlar 969.886.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 969.886.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 969.886.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 13.997.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 13.997.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 13.997.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 105.397.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 105.397.000
 • GENEL GİDERLER (-) 105.397.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 170.731.000
 • PASİF TOPLAMI 170.731.000
 • Personel Giderleri (-) 170.731.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.148.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.148.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.148.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.879.569.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.879.569.000
 • Faiz Gelirleri 3.879.569.000
 • A. Sermaye 3.169.125.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.169.125.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.169.125.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.450.000.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.450.000.000
 • Satış Karları 2.450.000.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 630.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 630.000
 • Kambiyo Karları 630.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -27.040.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -27.040.000
 • Diğer Giderler (-) -27.040.000
 • F. Net Dönem Karı 142.780.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 142.780.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 142.780.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.191.495.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.191.495.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -648.951.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -648.951.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -83.315.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -83.315.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 710.444.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 710.444.000
 • P A S İ F T O P L A M I 7.361.098.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.361.098.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.784.504.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.784.504.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.369.728.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.369.728.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 414.776.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 414.776.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -244.619.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -244.619.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -169.961.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -169.961.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -414.580.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -414.580.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 196.000
 • 4.1.3 Diğer 196.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -84.765.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -84.765.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -34.179.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -34.179.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 14.125.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 14.125.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -104.819.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -104.819.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -104.819.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -104.819.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -21.504.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -83.315.000
2014 / 2 verileri
BIST DOLAR EURO ALTIN €/$
79.417 Değişim : -0,10% Hacim : 3.668 Mio.TL Son veri saati : 17:55
Düşük 78.996 24.10.2014 Yüksek 79.952
Açılış: 78.996
XU100 Günlük Grafik
2,2335 Değişim : -0,27%
Düşük 2,2304 25.10.2014 Yüksek 2,2400
Açılış: 2,2385
Dolar 3 Aylık Grafik
2,8285 Değişim : -0,04%
Düşük 2,8258 25.10.2014 Yüksek 2,8355
Açılış: 2,8295
Euro 3 Aylık Grafik
88,3543 Değişim : -0,15%
Düşük 88,28 25.10.2014 Yüksek 88,88
Açılış: 88,48
Altın 3 Aylık Grafik
1,2670 Değişim : 0,17%
Düşük 1,2635 24.10.2014 Yüksek 1,2696
Açılış: 1,2648
Euro/Dolar 3 Aylık Grafik
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRTGG MRTGG
  2. 0,30
  3. 11,11
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING
  2. 0,86
  3. 10,26
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK
  2. 1,43
  3. 10,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING
  2. 0,96
  3. 9,09
  1. SKPLC SEKER PILIC
  2. 0,87
  3. 8,75

Azalan

  1. LATEK LATEK LOJISTIK
  2. 0,20
  3. -13,04
  1. TEKST TEKSTILBANK
  2. 1,81
  3. -10,40
  1. GSDHO GSD HOLDING
  2. 1,39
  3. -8,55
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 1,48
  3. -5,73
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 0,99
  3. -5,71

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

2147 55 25.10.2014 10:01:27

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.
X