Mali Tablolar

2015 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.066.102.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.066.102.000
 • NAKİT DEĞERLER 4.066.102.000
 • 1.1 Kasa 2.125.480.000
 • A. Hazır Değerler 2.125.480.000
 • Kasa 2.125.480.000
 • B. Menkul Kıymetler 130.260.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 130.260.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 130.260.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.108.276.000
 • Acenteler 1.108.276.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.108.276.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 25.687.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 25.687.000
 • İkrazlar 25.687.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 313.220.000
 • E. Stoklar 313.220.000
 • İŞTİRAKLER 313.220.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 494.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 494.000
 • İştirakler 494.000
 • 6. Diğer Stoklar 362.685.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 362.685.000
 • Menkuller 362.685.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.202.297.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.202.297.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.202.297.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 16.237.000
 • Devam Eden Yatırımlar 16.237.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 16.237.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 55.986.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 55.986.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 55.986.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 46.427.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 46.427.000
 • Reasürörler Payı (-) 46.427.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 133.891.000
 • 15.3 Diğer 133.891.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 133.891.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 307.278.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 307.278.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 307.278.000
 • AKTİF TOPLAMI 964.907.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 964.907.000
 • Reasürörler Payı (-) 964.907.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.304.707.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.304.707.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.304.707.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 453.247.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 453.247.000
 • Nominal Sermaye 453.247.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 119.216.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 119.216.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 119.216.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 253.648.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 253.648.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 253.648.000
 • A K T İ F T O P L A M I 7.268.399.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.268.399.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.268.399.000
 • 4.1 Bonolar 2.557.075.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.557.075.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.557.075.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.374.567.000
 • A. Finansal Borçlar 1.374.567.000
 • Özel Fonlar 1.374.567.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 188.299.000
 • KAR 188.299.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 188.299.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 55.000
 • Net Dönem Karı 55.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 55.000
 • B. Ticari Borçlar 731.565.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 731.565.000
 • P A S İ F T O P L A M I 731.565.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 60.332.000
 • 2. Borç Senetleri 60.332.000
 • Alınan Primler 60.332.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 32.920.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 32.920.000
 • XII. KARŞILIKLAR 32.920.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 42.634.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 42.634.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 42.634.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 126.703.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 126.703.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 126.703.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.752.508.000
 • Diğer Gelirler 1.752.508.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.752.508.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 750.100.000
 • A. Finansal Borçlar 750.100.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 750.100.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 554.203.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 554.203.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 554.203.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 193.861.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 193.861.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 193.861.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 106.665.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 106.665.000
 • GENEL GİDERLER (-) 106.665.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 145.133.000
 • PASİF TOPLAMI 145.133.000
 • Personel Giderleri (-) 145.133.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.546.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.546.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.546.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.958.816.000
 • Faiz Gelirleri 2.958.816.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.958.816.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.608.358.000
 • A. Sermaye 2.608.358.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.608.358.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.159.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 35.159.000
 • Kambiyo Karları 35.159.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -32.692.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -32.692.000
 • Diğer Giderler (-) -32.692.000
 • F. Net Dönem Karı 121.401.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 121.401.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 121.401.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.267.933.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.267.933.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.319.115.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.319.115.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -224.792.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -224.792.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 350.458.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 350.458.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.268.399.000
 • P A S İ F T O P L A M I 7.268.399.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.151.957.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.151.957.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.451.332.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.451.332.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 700.625.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 700.625.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -414.168.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -414.168.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -224.386.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -224.386.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -638.554.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -638.554.000
 • 4.1.3 Diğer 62.071.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 62.071.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -174.682.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -174.682.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -79.713.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -79.713.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 19.326.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 19.326.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -235.069.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -235.069.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -235.069.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -235.069.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -10.277.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -224.792.000
2015 / 3 verileri
 • BIST
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • €/$
70.937 Değişim: -0,01% Hacim : 3.598 Mio.TL Son veri saati : 17:40
Düşük 70.896 12.02.2016 Yüksek 71.542
Açılış: 71.332
2,9286 Değişim: -0,07%
Düşük 2,9211 12.02.2016 Yüksek 2,9381
Açılış: 2,93055
3,2961 Değişim: -0,78%
Düşük 3,2831 12.02.2016 Yüksek 3,3247
Açılış: 3,322
116,53 Değişim: -0,80%
Düşük 115,98 12.02.2016 Yüksek 117,70
Açılış: 117,47
1,1255 Değişim: -0,61%
Düşük 1,1214 12.02.2016 Yüksek 1,1333
Açılış: 1,13236

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.