son işlem fiyatı :
 • 8,49
 • Değişim : 0,00 %
 • Hacim TL : 183.477
 • Hacim Adet : 21.625
* SG: 25.07.2014 17:43:58 15 dk. gecikmeli verilerdir.
2014 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 175.485.602
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 175.485.602
 • NAKİT DEĞERLER 175.485.602
 • A. Hazır Değerler 4.148.439
 • 1.1 Kasa 4.148.439
 • Kasa 4.148.439
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 78.228.107
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 78.228.107
 • Acenteler 78.228.107
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 150.528
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 150.528
 • İkrazlar 150.528
 • E. Stoklar 73.140.156
 • 6.1 Kısa Vadeli 73.140.156
 • İŞTİRAKLER 73.140.156
 • 6. Diğer Stoklar 19.818.372
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.818.372
 • Menkuller 19.818.372
 • II. DURAN VARLIKLAR 119.705.302
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 119.705.302
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 119.705.302
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 27.027
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 27.027
 • Devam Eden Yatırımlar 27.027
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 48.275
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 48.275
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 48.275
 • D. Maddi Duran Varlıklar 118.936.403
 • AKTİF TOPLAMI 118.936.403
 • Reasürörler Payı (-) 118.936.403
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 683.499
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 683.499
 • Ödenmiş Sermaye 683.499
 • F. Diğer Duran Varlıklar 37.125
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 37.125
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 37.125
 • A K T İ F T O P L A M I 295.190.904
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 295.190.904
 • Yeniden Değerleme Fonu 295.190.904
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 43.243.641
 • 4.1 Bonolar 43.243.641
 • Maliyet Artış Fonu 43.243.641
 • A. Finansal Borçlar 13.141.605
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 13.141.605
 • Özel Fonlar 13.141.605
 • B. Ticari Borçlar 5.963.534
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 5.963.534
 • P A S İ F T O P L A M I 5.963.534
 • 2. Borç Senetleri 7.584.144
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.584.144
 • Alınan Primler 7.584.144
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.233.945
 • XII. KARŞILIKLAR 2.233.945
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.233.945
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 554.720
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 554.720
 • Diğer Teknik Karşılıklar 554.720
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 13.765.693
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 13.765.693
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 13.765.693
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 34.767.561
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 34.767.561
 • Diğer Gelirler 34.767.561
 • A. Finansal Borçlar 22.362.795
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 22.362.795
 • TEKNİK GİDERLER (-) 22.362.795
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.485.234
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 12.485.234
 • GENEL GİDERLER (-) 12.485.234
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -80.468
 • PASİF TOPLAMI -80.468
 • Personel Giderleri (-) -80.468
 • III. ÖZ SERMAYE 217.179.702
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 217.179.702
 • Faiz Gelirleri 217.179.702
 • A. Sermaye 217.179.702
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 217.179.702
 • Kar Payı Gelirleri 217.179.702
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.700.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.700.000
 • Satış Karları 56.700.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 201
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 201
 • Kambiyo Karları 201
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 947.698
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 947.698
 • MALİ GİDERLER (-) 947.698
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.242.632
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.242.632
 • Diğer Giderler (-) -1.242.632
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.622.289
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.622.289
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 140.983.167
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 140.983.167
 • 1. ........... Yılı Zararı 9.168.979
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 9.168.979
 • P A S İ F T O P L A M I 295.190.904
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 295.190.904
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 96.285.929
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 96.285.929
 • 1. Satıştan İadeler (-) -70.197.001
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -70.197.001
 • 2. Satış İskontoları (-) 26.088.928
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 26.088.928
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -8.725.379
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -8.725.379
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.233.843
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.233.843
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -210.092
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -210.092
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -15.169.314
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -15.169.314
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -15.169.314
 • 4.1.3 Diğer -15.169.314
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.444.778
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.444.778
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.275.799
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.275.799
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.248.161
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -2.248.161
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -27.638
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -27.638
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.168.979
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 9.168.979
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 9.168.979
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 9.168.979
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 9.168.979
2014 / 1 verileri
Başlık: Yorumunuzda Görülecek İsim:
0
Bigpara.com'un interaktif servislerinde yer alan kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., yasalara ve yayın ilkelerine aykırı bulduğu sayfaların yayından kaldırılma hakkını elinde bulundurur. Gerektiğinde, içerik sahipleriyle ilgili bilgileri yetkili mercilere sunabilir.
Yorum kuralları için tıklayınız

Yorum Kuralları

Değerli kullanıcımız, SPK kurallarına göre, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ve hareket edenler hapis ve para cezalarına çarptırılmaktadır. Bu sebeple sitemizde yorumlarınızın yayınlanabilmesi için bazı kurallarımız bulunmaktadır. Yorumlarınızın,
 • Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi, haber ve yorum içermemesi,
 • Temel analiz, teknik analiz, haber, vb herhangi bir kritere dayanmadan, sadece söylentilere, dedikodulara veya tüyolara göre yapılmaması,
 • İçinde, ‘kopacak, coşacak, fırlayacak’ vb ifadelerin bulunmaması,
 • Neden ve nasıl olacağı hakkında bilgi verilmeden, hissenin fiyatı konusunda tahmin veya iddia içermemesi,
 • Gerek şahıslara, gerekse kurumlara hakaret, küfür ve yaralayıcı sözler/kelimeler içermemesi gerekmektedir.
Bu sayfaları hazırlamaktaki amacımız esas olarak “doğru” bilgi ve görüşlerin paylaşıldığı bir ortam yaratmaktır. Bu sebeple yapacağınız yorumların yukarıdaki kurallara uygun olmasını önemle rica ederiz. Unutmayın, bilgiyi paylaştıkça kazanacaksınız…
 • Oyla 3 1
  bigpara.com kullanıcısı
  20:44 / 18.07.2014

  Mutlu akü hayatım boyunca seni unutmayacağım unutturmayacağım bu yatırım tavsiye değildir

 • Oyla 1 0
  bigpara.com kullanıcısı
  10:18 / 19.06.2014

  bu nasıl bir işlem hacmi ya. böyle bir hisse için işlem hacmi hiç yok resmen. acaba fırtına öncesi sessizlik mi?

 • Oyla 8 2
  bigpara.com kullanıcısı
  20:09 / 22.04.2014

  olanların farkına varın biraz sabır işlem hacmine dikkat......

 • Oyla 1 0
  bigpara.com kullanıcısı
  12:58 / 22.04.2014

  arkadaslar 10 .95 den aldım benım aldıgım gunden sonra dusmeye basladı nasıl bı yol ızlemem lazım bıraz bılgılendırırmısınız yukselırmı sızce

 • Oyla 28 3
  Misafir
  21:20 / 16.03.2014

  Bu fiyat alım için uygun mu?

 • Oyla 8 3
  bigpara.com kullanıcısı
  18:57 / 16.03.2014

  bu hissenin şimdiki fiyatı alım için uygun mu ?

 • Oyla 256 196
  tokluoglu06 bigpara.com kullanıcısı
  00:06 / 12.12.2007

  2,55 aşarsa dişimi kıracam yeter artık

 • Oyla 137 59
  saydami bigpara.com kullanıcısı
  16:36 / 14.06.2007

  ayces,kristal,tektu,pkent,ttrak,mutlu,kozadve ak sigorta gerçekten performansları çok iyi takib edin

Kapanışlar (BIST)
Getir
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

Azalan

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

23 60 28.07.2014 21:30:50

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hisse senedi verileri 15 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.
X