son işlem fiyatı :
 • 8,99
 • Değişim : 0,00 %
 • Hacim TL : 527.371
 • Hacim Adet : 58.425
* SG: 18.04.2014 17:43:32 15 dk. gecikmeli verilerdir.
2013 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 191.523.101
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 191.523.101
 • NAKİT DEĞERLER 191.523.101
 • A. Hazır Değerler 17.065.684
 • 1.1 Kasa 17.065.684
 • Kasa 17.065.684
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 88.112.341
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 88.112.341
 • Acenteler 88.112.341
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.306.968
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.306.968
 • İkrazlar 1.306.968
 • E. Stoklar 81.818.648
 • 6.1 Kısa Vadeli 81.818.648
 • İŞTİRAKLER 81.818.648
 • 6. Diğer Stoklar 3.219.460
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.219.460
 • Menkuller 3.219.460
 • II. DURAN VARLIKLAR 122.372.395
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 122.372.395
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 122.372.395
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 27.027
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 27.027
 • Devam Eden Yatırımlar 27.027
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 48.241
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 48.241
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 48.241
 • D. Maddi Duran Varlıklar 121.545.758
 • AKTİF TOPLAMI 121.545.758
 • Reasürörler Payı (-) 121.545.758
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 712.989
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 712.989
 • Ödenmiş Sermaye 712.989
 • F. Diğer Duran Varlıklar 38.380
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 38.380
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 38.380
 • A K T İ F T O P L A M I 313.895.496
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 313.895.496
 • Yeniden Değerleme Fonu 313.895.496
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 67.974.934
 • 4.1 Bonolar 67.974.934
 • Maliyet Artış Fonu 67.974.934
 • A. Finansal Borçlar 25.655.696
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 25.655.696
 • Özel Fonlar 25.655.696
 • B. Ticari Borçlar 13.241.324
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 13.241.324
 • P A S İ F T O P L A M I 13.241.324
 • 2. Borç Senetleri 7.742.869
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.742.869
 • Alınan Primler 7.742.869
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.229.959
 • XII. KARŞILIKLAR 7.229.959
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.229.959
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 14.105.086
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 14.105.086
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 14.105.086
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 37.294.541
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 37.294.541
 • Diğer Gelirler 37.294.541
 • A. Finansal Borçlar 24.074.765
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.074.765
 • TEKNİK GİDERLER (-) 24.074.765
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.174.057
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 13.174.057
 • GENEL GİDERLER (-) 13.174.057
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 45.719
 • PASİF TOPLAMI 45.719
 • Personel Giderleri (-) 45.719
 • III. ÖZ SERMAYE 208.626.021
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 208.626.021
 • Faiz Gelirleri 208.626.021
 • A. Sermaye 208.626.021
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 208.626.021
 • Kar Payı Gelirleri 208.626.021
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.700.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.700.000
 • Satış Karları 56.700.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 201
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 201
 • Kambiyo Karları 201
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 947.698
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 947.698
 • MALİ GİDERLER (-) 947.698
 • 5. Maliyet Artış Fonu -627.334
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -627.334
 • Diğer Giderler (-) -627.334
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 8.169.675
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 8.169.675
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 104.457.470
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 104.457.470
 • 1. ........... Yılı Zararı 38.978.311
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 38.978.311
 • P A S İ F T O P L A M I 313.895.496
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 313.895.496
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 447.548.150
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 447.548.150
 • 1. Satıştan İadeler (-) -332.734.659
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -332.734.659
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 114.813.491
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 114.813.491
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -40.345.733
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -40.345.733
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -27.875.519
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -27.875.519
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -824.760
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -824.760
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -69.046.012
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -69.046.012
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 45.767.479
 • 4.1.3 Diğer 45.767.479
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 48.332.027
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 48.332.027
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -9.353.716
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -9.353.716
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -9.884.526
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -9.884.526
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 530.810
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 530.810
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 38.978.311
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 38.978.311
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 38.978.311
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 38.978.311
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 38.978.311
2013 / 4 verileri
Başlık: Yorumunuzda Görülecek İsim:
0
Bigpara.com'un interaktif servislerinde yer alan kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., yasalara ve yayın ilkelerine aykırı bulduğu sayfaların yayından kaldırılma hakkını elinde bulundurur. Gerektiğinde, içerik sahipleriyle ilgili bilgileri yetkili mercilere sunabilir.
Yorum kuralları için tıklayınız

Yorum Kuralları

Değerli kullanıcımız, SPK kurallarına göre, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ve hareket edenler hapis ve para cezalarına çarptırılmaktadır. Bu sebeple sitemizde yorumlarınızın yayınlanabilmesi için bazı kurallarımız bulunmaktadır. Yorumlarınızın,
 • Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi, haber ve yorum içermemesi,
 • Temel analiz, teknik analiz, haber, vb herhangi bir kritere dayanmadan, sadece söylentilere, dedikodulara veya tüyolara göre yapılmaması,
 • İçinde, ‘kopacak, coşacak, fırlayacak’ vb ifadelerin bulunmaması,
 • Neden ve nasıl olacağı hakkında bilgi verilmeden, hissenin fiyatı konusunda tahmin veya iddia içermemesi,
 • Gerek şahıslara, gerekse kurumlara hakaret, küfür ve yaralayıcı sözler/kelimeler içermemesi gerekmektedir.
Bu sayfaları hazırlamaktaki amacımız esas olarak “doğru” bilgi ve görüşlerin paylaşıldığı bir ortam yaratmaktır. Bu sebeple yapacağınız yorumların yukarıdaki kurallara uygun olmasını önemle rica ederiz. Unutmayın, bilgiyi paylaştıkça kazanacaksınız…
 • Oyla 26 2
  Misafir
  21:20 / 16.03.2014

  Bu fiyat alım için uygun mu?

 • Oyla 7 3
  bigpara.com kullanıcısı
  18:57 / 16.03.2014

  bu hissenin şimdiki fiyatı alım için uygun mu ?

 • Oyla 255 196
  tokluoglu06 bigpara.com kullanıcısı
  00:06 / 12.12.2007

  2,55 aşarsa dişimi kıracam yeter artık

 • Oyla 136 59
  saydami bigpara.com kullanıcısı
  16:36 / 14.06.2007

  ayces,kristal,tektu,pkent,ttrak,mutlu,kozadve ak sigorta gerçekten performansları çok iyi takib edin

CANLI BORSA
Kapanışlar (BIST)
Getir
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRATL KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER
  2. 1,18
  3. 20,41
  1. GARFA GARANTI FAKTORING
  2. 2,27
  3. 17,01
  1. FINBN FINANSBANK
  2. 3,37
  3. 13,47
  1. VANGD VANET GIDA
  2. 2,95
  3. 12,60
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING
  2. 0,76
  3. 11,76

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YAT HOL
  2. 11,75
  3. -19,52
  1. ETYAT EURO TREND YAT. ORT.
  2. 0,88
  3. -12,00
  1. OSMEN OSMANLI MENKUL DEGERLER
  2. 2,92
  3. -10,15
  1. SERVE SERVE KIRTASIYE
  2. 0,98
  3. -10,09
  1. MCTAS MCT DANISMANLIK
  2. 3,78
  3. -6,67

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

354 60 19.04.2014 02:17:35

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hisse senedi verileri 15 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.
X