son işlem fiyatı :
 • 8,15
 • Değişim : -0,12 %
 • Hacim TL : 99.035
 • Hacim Adet : 12.081
* SG: 31.10.2014 12:33:32 15 dk. gecikmeli verilerdir.
2014 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 171.736.552
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 171.736.552
 • NAKİT DEĞERLER 171.736.552
 • A. Hazır Değerler 21.916.599
 • 1.1 Kasa 21.916.599
 • Kasa 21.916.599
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 62.159.904
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 62.159.904
 • Acenteler 62.159.904
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 842.068
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 842.068
 • İkrazlar 842.068
 • E. Stoklar 76.512.876
 • 6.1 Kısa Vadeli 76.512.876
 • İŞTİRAKLER 76.512.876
 • 6. Diğer Stoklar 10.305.105
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.305.105
 • Menkuller 10.305.105
 • II. DURAN VARLIKLAR 117.707.740
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 117.707.740
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 117.707.740
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 48.275
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 48.275
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 48.275
 • D. Maddi Duran Varlıklar 116.955.619
 • AKTİF TOPLAMI 116.955.619
 • Reasürörler Payı (-) 116.955.619
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 667.939
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 667.939
 • Ödenmiş Sermaye 667.939
 • F. Diğer Duran Varlıklar 35.907
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 35.907
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 35.907
 • A K T İ F T O P L A M I 289.444.292
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 289.444.292
 • Yeniden Değerleme Fonu 289.444.292
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 27.912.096
 • 4.1 Bonolar 27.912.096
 • Maliyet Artış Fonu 27.912.096
 • A. Finansal Borçlar 11.038.575
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 11.038.575
 • Özel Fonlar 11.038.575
 • B. Ticari Borçlar 6.248.890
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 6.248.890
 • P A S İ F T O P L A M I 6.248.890
 • 2. Borç Senetleri 1.484.935
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.484.935
 • Alınan Primler 1.484.935
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 873.105
 • XII. KARŞILIKLAR 873.105
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 873.105
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 855.085
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 855.085
 • Diğer Teknik Karşılıklar 855.085
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.411.506
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.411.506
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.411.506
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 38.950.852
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 38.950.852
 • Diğer Gelirler 38.950.852
 • A. Finansal Borçlar 19.676.460
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 19.676.460
 • TEKNİK GİDERLER (-) 19.676.460
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 11.526.308
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 11.526.308
 • GENEL GİDERLER (-) 11.526.308
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 288.573
 • PASİF TOPLAMI 288.573
 • Personel Giderleri (-) 288.573
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.459.511
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.459.511
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.459.511
 • III. ÖZ SERMAYE 222.581.344
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 222.581.344
 • Faiz Gelirleri 222.581.344
 • A. Sermaye 222.581.344
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 222.581.344
 • Kar Payı Gelirleri 222.581.344
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.700.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.700.000
 • Satış Karları 56.700.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 201
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 201
 • Kambiyo Karları 201
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 947.698
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 947.698
 • MALİ GİDERLER (-) 947.698
 • 5. Maliyet Artış Fonu -341.865
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -341.865
 • Diğer Giderler (-) -341.865
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.622.288
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.622.288
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 140.983.168
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 140.983.168
 • 1. ........... Yılı Zararı 13.669.854
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 13.669.854
 • P A S İ F T O P L A M I 289.444.292
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 289.444.292
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 175.587.830
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 175.587.830
 • 1. Satıştan İadeler (-) -135.427.554
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -135.427.554
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 40.160.276
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 40.160.276
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -11.975.156
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -11.975.156
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.508.602
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -12.508.602
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -438.880
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -438.880
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -24.922.638
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -24.922.638
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 15.237.638
 • 4.1.3 Diğer 15.237.638
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 16.982.778
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 16.982.778
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.312.924
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.312.924
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -3.141.438
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -3.141.438
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -171.486
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -171.486
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 13.669.854
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 13.669.854
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 13.669.854
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 13.669.854
2014 / 2 verileri
Başlık: Yorumunuzda Görülecek İsim:
0
Bigpara.com'un interaktif servislerinde yer alan kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., yasalara ve yayın ilkelerine aykırı bulduğu sayfaların yayından kaldırılma hakkını elinde bulundurur. Gerektiğinde, içerik sahipleriyle ilgili bilgileri yetkili mercilere sunabilir.
Yorum kuralları için tıklayınız

Yorum Kuralları

Değerli kullanıcımız, SPK kurallarına göre, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ve hareket edenler hapis ve para cezalarına çarptırılmaktadır. Bu sebeple sitemizde yorumlarınızın yayınlanabilmesi için bazı kurallarımız bulunmaktadır. Yorumlarınızın,
 • Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi, haber ve yorum içermemesi,
 • Temel analiz, teknik analiz, haber, vb herhangi bir kritere dayanmadan, sadece söylentilere, dedikodulara veya tüyolara göre yapılmaması,
 • İçinde, ‘kopacak, coşacak, fırlayacak’ vb ifadelerin bulunmaması,
 • Neden ve nasıl olacağı hakkında bilgi verilmeden, hissenin fiyatı konusunda tahmin veya iddia içermemesi,
 • Gerek şahıslara, gerekse kurumlara hakaret, küfür ve yaralayıcı sözler/kelimeler içermemesi gerekmektedir.
Bu sayfaları hazırlamaktaki amacımız esas olarak “doğru” bilgi ve görüşlerin paylaşıldığı bir ortam yaratmaktır. Bu sebeple yapacağınız yorumların yukarıdaki kurallara uygun olmasını önemle rica ederiz. Unutmayın, bilgiyi paylaştıkça kazanacaksınız…
 • Oyla 2 0
  Misafir
  08:39 / 25.09.2014

  aylardır bi yükselmedi gitti nasıl bi iş bu arkadaş batırdın bizi mutlu

 • Oyla 15 1
  bigpara.com kullanıcısı
  20:44 / 18.07.2014

  Mutlu akü hayatım boyunca seni unutmayacağım unutturmayacağım bu yatırım tavsiye değildir

 • Oyla 2 0
  bigpara.com kullanıcısı
  10:18 / 19.06.2014

  bu nasıl bir işlem hacmi ya. böyle bir hisse için işlem hacmi hiç yok resmen. acaba fırtına öncesi sessizlik mi?

 • Oyla 8 2
  bigpara.com kullanıcısı
  20:09 / 22.04.2014

  olanların farkına varın biraz sabır işlem hacmine dikkat......

 • Oyla 1 0
  bigpara.com kullanıcısı
  12:58 / 22.04.2014

  arkadaslar 10 .95 den aldım benım aldıgım gunden sonra dusmeye basladı nasıl bı yol ızlemem lazım bıraz bılgılendırırmısınız yukselırmı sızce

 • Oyla 28 3
  Misafir
  21:20 / 16.03.2014

  Bu fiyat alım için uygun mu?

 • Oyla 8 3
  bigpara.com kullanıcısı
  18:57 / 16.03.2014

  bu hissenin şimdiki fiyatı alım için uygun mu ?

 • Oyla 256 196
  tokluoglu06 bigpara.com kullanıcısı
  00:06 / 12.12.2007

  2,55 aşarsa dişimi kıracam yeter artık

 • Oyla 137 59
  saydami bigpara.com kullanıcısı
  16:36 / 14.06.2007

  ayces,kristal,tektu,pkent,ttrak,mutlu,kozadve ak sigorta gerçekten performansları çok iyi takib edin

Kapanışlar (BIST)
Getir
DEĞİŞENLER İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI
  2. 0,57
  3. 11,76
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 2,05
  3. 9,63
  1. YGYO YESIL GMYO
  2. 0,46
  3. 9,52
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM
  2. 1,62
  3. 9,46
  1. YATAS YATAS
  2. 1,35
  3. 8,87

Azalan

  1. BSOKE BATISOKE CIMENTO
  2. 2,45
  3. -8,92
  1. DYOBY DYO BOYA
  2. 2,04
  3. -6,85
  1. KUTPO KUTAHYA PORSELEN
  2. 3,57
  3. -6,26
  1. KLMSN KLIMASAN KLIMA
  2. 2,40
  3. -5,51
  1. AKGRT AKSIGORTA
  2. 2,75
  3. -5,17

bigpara

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

3218 60 31.10.2014 13:17:33

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Uyarı Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz !
Piyasa Bandını Kişiselleştirin
Görüş ve Önerileriniz Bu alan site ile ilgili görüşler içindir. Hisse ve piyasalarla ilgili görüş ve sorularınızı ilgili yorum bölümlerinden iletebilirsiniz.
X