Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,96
 • Değişim :-0,38 %
 • Hacim TL :1.571.791
 • Hacim Adet :121.029
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XSIST,XTAST,XTM25,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : AKCNS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 614.945.150
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 614.945.150
 • NAKİT DEĞERLER 614.945.150
 • 1.1 Kasa 46.529.318
 • A. Hazır Değerler 46.529.318
 • Kasa 46.529.318
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 426.413.015
 • Acenteler 426.413.015
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 426.413.015
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.533.380
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.533.380
 • İkrazlar 1.533.380
 • 6.1 Kısa Vadeli 134.106.272
 • E. Stoklar 134.106.272
 • İŞTİRAKLER 134.106.272
 • 6. Diğer Stoklar 6.363.165
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.363.165
 • Menkuller 6.363.165
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 614.945.150
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 614.945.150
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 614.945.150
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.145.145.109
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.145.145.109
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.145.145.109
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.518.732
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.518.732
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.518.732
 • 15.2 Menkul Değerlerin 211.037.197
 • C. Finansal Duran Varlıklar 211.037.197
 • Reasürörler Payı (-) 211.037.197
 • AKTİF TOPLAMI 758.929.944
 • D. Maddi Duran Varlıklar 758.929.944
 • Reasürörler Payı (-) 758.929.944
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 169.015.616
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.015.616
 • Ödenmiş Sermaye 169.015.616
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 129.457.887
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 129.457.887
 • Nominal Sermaye 129.457.887
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.031.382
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.031.382
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.031.382
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.612.238
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.612.238
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.612.238
 • A K T İ F T O P L A M I 1.760.090.259
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.760.090.259
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.760.090.259
 • 4.1 Bonolar 555.485.440
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 555.485.440
 • Maliyet Artış Fonu 555.485.440
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 250.348.034
 • A. Finansal Borçlar 250.348.034
 • Özel Fonlar 250.348.034
 • B. Ticari Borçlar 256.644.450
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 256.644.450
 • P A S İ F T O P L A M I 256.644.450
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.433.456
 • 2. Borç Senetleri 11.433.456
 • Alınan Primler 11.433.456
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 18.753.196
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 18.753.196
 • XII. KARŞILIKLAR 18.753.196
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.021.722
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 4.021.722
 • Diğer Teknik Karşılıklar 4.021.722
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 10.396.581
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 10.396.581
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 10.396.581
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 555.485.440
 • 8. Borç Reeskontu (-) 555.485.440
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 555.485.440
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 122.879.569
 • Diğer Gelirler 122.879.569
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 122.879.569
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 44.969.574
 • A. Finansal Borçlar 44.969.574
 • TEKNİK GİDERLER (-) 44.969.574
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 28.211.277
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 28.211.277
 • GENEL GİDERLER (-) 28.211.277
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 45.841.538
 • PASİF TOPLAMI 45.841.538
 • Personel Giderleri (-) 45.841.538
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.081.725.250
 • Faiz Gelirleri 1.081.725.250
 • III. ÖZ SERMAYE 1.081.725.250
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.069.627.921
 • A. Sermaye 1.069.627.921
 • Kar Payı Gelirleri 1.069.627.921
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 191.447.068
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 191.447.068
 • Satış Karları 191.447.068
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 233.177.582
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 233.177.582
 • MALİ GİDERLER (-) 233.177.582
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 173.337.191
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 173.337.191
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.097.329
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.097.329
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.760.090.259
 • P A S İ F T O P L A M I 1.760.090.259
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 735.937.594
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 735.937.594
 • 1. Satıştan İadeler (-) -529.198.960
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -529.198.960
 • 2. Satış İskontoları (-) 206.738.634
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 206.738.634
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 206.738.634
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 206.738.634
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.504.236
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.504.236
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -28.447.233
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -28.447.233
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -37.951.469
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -37.951.469
 • 4.1.3 Diğer 168.787.165
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 168.787.165
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 172.391.536
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 172.391.536
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -30.360.821
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -30.360.821
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 142.030.715
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 142.030.715
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 142.030.715
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 142.030.715
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 255.469
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 141.775.246
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.