Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,96
 • Değişim :-1,03 %
 • Hacim TL :1.765.217
 • Hacim Adet :1.821.683
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSIST,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKENR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 742.440.339
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 742.440.339
 • NAKİT DEĞERLER 742.440.339
 • 1.1 Kasa 599.396.734
 • A. Hazır Değerler 599.396.734
 • Kasa 599.396.734
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 87.158.938
 • Acenteler 87.158.938
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 87.158.938
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.597.110
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.597.110
 • İkrazlar 3.597.110
 • 6.1 Kısa Vadeli 19.104.896
 • E. Stoklar 19.104.896
 • İŞTİRAKLER 19.104.896
 • 6. Diğer Stoklar 13.820.903
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 13.820.903
 • Menkuller 13.820.903
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 723.078.581
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 723.078.581
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 723.078.581
 • 8.1.3 Diğer 19.361.758
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 19.361.758
 • Gayrimenkuller 19.361.758
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.416.658.413
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.416.658.413
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.416.658.413
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 19.782.837
 • Devam Eden Yatırımlar 19.782.837
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 19.782.837
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 349.004
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 349.004
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 349.004
 • 15.2 Menkul Değerlerin 100.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 100.000
 • Reasürörler Payı (-) 100.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.036.352.901
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.036.352.901
 • Reasürörler Payı (-) 4.036.352.901
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 114.861.810
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 114.861.810
 • Ödenmiş Sermaye 114.861.810
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 124.348.089
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 124.348.089
 • Kanuni Yedek Akçeler 124.348.089
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 94.909.406
 • F. Diğer Duran Varlıklar 94.909.406
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 94.909.406
 • A K T İ F T O P L A M I 5.159.098.752
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.159.098.752
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.159.098.752
 • 4.1 Bonolar 448.981.461
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 448.981.461
 • Maliyet Artış Fonu 448.981.461
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 314.338.313
 • A. Finansal Borçlar 314.338.313
 • Özel Fonlar 314.338.313
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 12.111.691
 • Net Dönem Karı 12.111.691
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 12.111.691
 • B. Ticari Borçlar 102.354.795
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 102.354.795
 • P A S İ F T O P L A M I 102.354.795
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.259.593
 • 2. Borç Senetleri 6.259.593
 • Alınan Primler 6.259.593
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 332.732
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 332.732
 • XII. KARŞILIKLAR 332.732
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.133.260
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.133.260
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.133.260
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.954.832
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.954.832
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.954.832
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 448.981.461
 • 8. Borç Reeskontu (-) 448.981.461
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 448.981.461
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.098.566.156
 • Diğer Gelirler 3.098.566.156
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.098.566.156
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.583.815.534
 • A. Finansal Borçlar 2.583.815.534
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.583.815.534
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 49.005.260
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 49.005.260
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 49.005.260
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 195.250.331
 • B. Ticari Borçlar 195.250.331
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 195.250.331
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.377
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.377
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.377
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.668.194
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.668.194
 • GENEL GİDERLER (-) 1.668.194
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 268.811.460
 • PASİF TOPLAMI 268.811.460
 • Personel Giderleri (-) 268.811.460
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.611.551.135
 • Faiz Gelirleri 1.611.551.135
 • III. ÖZ SERMAYE 1.611.551.135
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.611.551.135
 • A. Sermaye 1.611.551.135
 • Kar Payı Gelirleri 1.611.551.135
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 729.164.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 729.164.000
 • Satış Karları 729.164.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 101.988.910
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 101.988.910
 • MALİ GİDERLER (-) 101.988.910
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7.730.450
 • 5. Maliyet Artış Fonu 7.730.450
 • Diğer Giderler (-) 7.730.450
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 12.053.172
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 12.053.172
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.159.098.752
 • P A S İ F T O P L A M I 5.159.098.752
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 652.260.043
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 652.260.043
 • 1. Satıştan İadeler (-) -592.985.177
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -592.985.177
 • 2. Satış İskontoları (-) 59.274.866
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 59.274.866
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 59.274.866
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 59.274.866
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -29.806.802
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -29.806.802
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -29.806.802
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -29.806.802
 • 4.1.3 Diğer 29.468.064
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 29.468.064
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -24.283.383
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -24.283.383
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.190.242
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.190.242
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -31.473.625
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -31.473.625
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -31.473.625
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -31.473.625
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -31.473.625
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.