Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,47
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.953.053
 • Hacim Adet :417.469
* SG: 28.10.2016 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XSANK,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM : ASELS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.476.110.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.476.110.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.476.110.000
 • 1.1 Kasa 552.264.000
 • A. Hazır Değerler 552.264.000
 • Kasa 552.264.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.183.354.000
 • Acenteler 1.183.354.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.183.354.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 66.851.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 66.851.000
 • İkrazlar 66.851.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.057.208.000
 • E. Stoklar 1.057.208.000
 • İŞTİRAKLER 1.057.208.000
 • 6. Diğer Stoklar 616.433.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 616.433.000
 • Menkuller 616.433.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.476.110.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.476.110.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.476.110.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.110.021.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.110.021.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.110.021.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 383.064.000
 • Devam Eden Yatırımlar 383.064.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 383.064.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 278.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 278.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 278.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 433.501.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 433.501.000
 • Reasürörler Payı (-) 433.501.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 43.200.000
 • 15.3 Diğer 43.200.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 43.200.000
 • AKTİF TOPLAMI 920.732.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 920.732.000
 • Reasürörler Payı (-) 920.732.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 579.300.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 579.300.000
 • Ödenmiş Sermaye 579.300.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 355.498.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 355.498.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 355.498.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 394.448.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 394.448.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 394.448.000
 • A K T İ F T O P L A M I 6.586.131.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.586.131.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.586.131.000
 • 4.1 Bonolar 1.578.932.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.578.932.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.578.932.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 340.461.000
 • A. Finansal Borçlar 340.461.000
 • Özel Fonlar 340.461.000
 • B. Ticari Borçlar 518.942.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 518.942.000
 • P A S İ F T O P L A M I 518.942.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 36.131.000
 • 2. Borç Senetleri 36.131.000
 • Alınan Primler 36.131.000
 • 11.4 Diğer 22.893.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 22.893.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 22.893.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 537.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 537.000
 • XII. KARŞILIKLAR 537.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 57.979.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 57.979.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 57.979.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 417.783.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 417.783.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 417.783.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.578.932.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.578.932.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.578.932.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.970.096.000
 • Diğer Gelirler 1.970.096.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.970.096.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 134.360.000
 • A. Finansal Borçlar 134.360.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 134.360.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 184.786.000
 • B. Ticari Borçlar 184.786.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 184.786.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 38.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 38.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 38.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 157.403.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 157.403.000
 • GENEL GİDERLER (-) 157.403.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.415.631.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.415.631.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.415.631.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.037.103.000
 • Faiz Gelirleri 3.037.103.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.037.103.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.036.704.000
 • A. Sermaye 3.036.704.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.036.704.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.000.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.000.000.000
 • Satış Karları 1.000.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 98.621.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 98.621.000
 • MALİ GİDERLER (-) 98.621.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -8.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -8.000
 • Diğer Giderler (-) -8.000
 • F. Net Dönem Karı 8.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 8.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 8.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 94.159.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 94.159.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 399.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 399.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.586.131.000
 • P A S İ F T O P L A M I 6.586.131.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.414.820.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.414.820.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.053.676.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.053.676.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 361.144.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 361.144.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 361.144.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 361.144.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -30.074.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -30.074.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -81.082.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -81.082.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -36.604.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -36.604.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -147.760.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -147.760.000
 • 4.1.3 Diğer 213.384.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 213.384.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 210.957.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 210.957.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -25.003.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -25.003.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 235.960.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 235.960.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 235.960.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 235.960.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -54.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 236.014.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SKTAS SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI
  2. 2,34
  3. 15,84
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,58
  3. 13,73
  1. SILVR SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS
  2. 1,45
  3. 13,28
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 2,08
  3. 8,90
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,27
  3. 8,00

Azalan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,47
  3. -10,37
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,59
  3. -7,71
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,05
  3. -6,49
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,50
  3. -5,50

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. -0,79
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,06
  3. -3,64
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,40
  3. 0,51
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,22
  3. -0,97
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,64
  3. -0,30

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.