Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları Anonim Şir

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 69,45
 • Değişim :-0,22 %
 • Hacim TL :11.886
 • Hacim Adet :171
* SG: 20.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları Anonim Şir
 • XSTKR,XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BOYP | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.924.037.141
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.924.037.141
 • NAKİT DEĞERLER 1.924.037.141
 • 1.1 Kasa 111.065.334
 • A. Hazır Değerler 111.065.334
 • Kasa 111.065.334
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 14.208.244
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 14.208.244
 • Sigortalılar 14.208.244
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 351.600.092
 • Acenteler 351.600.092
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 351.600.092
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 157.476.228
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 157.476.228
 • İkrazlar 157.476.228
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.112.584.465
 • E. Stoklar 1.112.584.465
 • İŞTİRAKLER 1.112.584.465
 • 6. Diğer Stoklar 177.102.778
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 177.102.778
 • Menkuller 177.102.778
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.924.037.141
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.924.037.141
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.924.037.141
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.194.691.192
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.194.691.192
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.194.691.192
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 21.085.633
 • Devam Eden Yatırımlar 21.085.633
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 21.085.633
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.710.041
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.710.041
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.710.041
 • 15.2 Menkul Değerlerin 104.891
 • C. Finansal Duran Varlıklar 104.891
 • Reasürörler Payı (-) 104.891
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.035.172
 • 15.3 Diğer 15.035.172
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.035.172
 • 16.1 Defter Değeri 33.678.060
 • 3. İştirakler 33.678.060
 • Reasürörler Payı (-) 33.678.060
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 17.015.700
 • Hayat Matematik Karşılığı 17.015.700
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.015.700
 • AKTİF TOPLAMI 338.725.344
 • D. Maddi Duran Varlıklar 338.725.344
 • Reasürörler Payı (-) 338.725.344
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.713.788.044
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.713.788.044
 • Ödenmiş Sermaye 1.713.788.044
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 797.708.560
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 797.708.560
 • Nominal Sermaye 797.708.560
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 26.608.712
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 26.608.712
 • Kanuni Yedek Akçeler 26.608.712
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 26.939.595
 • F. Diğer Duran Varlıklar 26.939.595
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 26.939.595
 • A K T İ F T O P L A M I 4.118.728.333
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.118.728.333
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.118.728.333
 • 4.1 Bonolar 2.430.253.350
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.430.253.350
 • Maliyet Artış Fonu 2.430.253.350
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 897.284.969
 • A. Finansal Borçlar 897.284.969
 • Özel Fonlar 897.284.969
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 110.335.959
 • KAR 110.335.959
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 110.335.959
 • B. Ticari Borçlar 1.150.202.311
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.150.202.311
 • P A S İ F T O P L A M I 1.150.202.311
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 71.001.693
 • 2. Borç Senetleri 71.001.693
 • Alınan Primler 71.001.693
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.314.099
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.314.099
 • XII. KARŞILIKLAR 7.314.099
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 16.583.999
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 16.583.999
 • Diğer Teknik Karşılıklar 16.583.999
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 160.177.042
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 160.177.042
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 160.177.042
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.430.253.350
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.430.253.350
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.430.253.350
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.314.372.191
 • Diğer Gelirler 1.314.372.191
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.314.372.191
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.053.938.670
 • A. Finansal Borçlar 1.053.938.670
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.053.938.670
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 50.964.740
 • B. Ticari Borçlar 50.964.740
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 50.964.740
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 885.584
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 885.584
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 885.584
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 29.308.922
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.308.922
 • GENEL GİDERLER (-) 29.308.922
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 165.286.086
 • PASİF TOPLAMI 165.286.086
 • Personel Giderleri (-) 165.286.086
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 13.988.189
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 13.988.189
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 13.988.189
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 374.102.792
 • Faiz Gelirleri 374.102.792
 • III. ÖZ SERMAYE 374.102.792
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 373.073.911
 • A. Sermaye 373.073.911
 • Kar Payı Gelirleri 373.073.911
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 57.700.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 57.700.000
 • Satış Karları 57.700.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 56.061.369
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 56.061.369
 • MALİ GİDERLER (-) 56.061.369
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 853.640
 • 5. Maliyet Artış Fonu 853.640
 • Diğer Giderler (-) 853.640
 • F. Net Dönem Karı -853.640
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -853.640
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -853.640
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.451.107
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.451.107
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.028.881
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.028.881
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.118.728.333
 • P A S İ F T O P L A M I 4.118.728.333
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.705.293.257
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.705.293.257
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.011.950.454
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.011.950.454
 • 2. Satış İskontoları (-) 693.342.803
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 693.342.803
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 693.342.803
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 693.342.803
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -545.085.128
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -545.085.128
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -153.595.074
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -153.595.074
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.752.819
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.752.819
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -701.433.021
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -701.433.021
 • 4.1.3 Diğer -8.090.218
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -8.090.218
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -193.991.171
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -193.991.171
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -382.920
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -382.920
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -194.374.091
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -194.374.091
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -234.092.036
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -234.092.036
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 181.599
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -234.273.635
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
  2. 9,70
  3. 19,90
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,01
  3. 10,65
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 7,09
  3. 9,41
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 120,30
  3. 9,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,69
  3. 8,33

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,82
  3. -15,46
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. -13,40
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 46,00
  3. -8,00
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 7,10
  3. -7,55
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,24
  3. -7,46

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,52
  3. 1,15
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,71
  3. 2,84

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,05
  3. 6,50
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 1,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.