Coca Cola İçecek A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 36,70
 • Değişim :0,55 %
 • Hacim TL :7.815.756
 • Hacim Adet :212.972
* SG: 26.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Coca Cola İçecek A.Ş.
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CCOLA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.018.965.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.018.965.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.018.965.000
 • 1.1 Kasa 876.764.000
 • A. Hazır Değerler 876.764.000
 • Kasa 876.764.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 302.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 302.000
 • Sigortalılar 302.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 990.708.000
 • Acenteler 990.708.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 990.708.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 37.829.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 37.829.000
 • İkrazlar 37.829.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 730.779.000
 • E. Stoklar 730.779.000
 • İŞTİRAKLER 730.779.000
 • 6. Diğer Stoklar 382.583.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 382.583.000
 • Menkuller 382.583.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.018.965.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.018.965.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.018.965.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 6.323.418.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.323.418.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 6.323.418.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 14.251.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.251.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 14.251.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.410.948.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.410.948.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.410.948.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.749.799.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.749.799.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.749.799.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 603.701.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 603.701.000
 • Nominal Sermaye 603.701.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 148.420.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 148.420.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 148.420.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.342.383.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.342.383.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.342.383.000
 • 4.1 Bonolar 1.804.640.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.804.640.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.804.640.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 416.635.000
 • A. Finansal Borçlar 416.635.000
 • Özel Fonlar 416.635.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.136.000
 • Net Dönem Karı 2.136.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.136.000
 • B. Ticari Borçlar 987.797.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 987.797.000
 • P A S İ F T O P L A M I 987.797.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 240.172.000
 • 2. Borç Senetleri 240.172.000
 • Alınan Primler 240.172.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 23.491.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 23.491.000
 • XII. KARŞILIKLAR 23.491.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 64.757.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 64.757.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 64.757.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 69.652.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 69.652.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 69.652.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.804.640.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.804.640.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.804.640.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.234.605.000
 • Diğer Gelirler 3.234.605.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.234.605.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.757.667.000
 • A. Finansal Borçlar 2.757.667.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.757.667.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 21.763.000
 • B. Ticari Borçlar 21.763.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 21.763.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 57.990.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 57.990.000
 • GENEL GİDERLER (-) 57.990.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 281.993.000
 • PASİF TOPLAMI 281.993.000
 • Personel Giderleri (-) 281.993.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 115.192.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 115.192.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 115.192.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.303.138.000
 • Faiz Gelirleri 4.303.138.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.303.138.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.750.389.000
 • A. Sermaye 3.750.389.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.750.389.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 254.371.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 254.371.000
 • Satış Karları 254.371.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -8.559.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -8.559.000
 • MALİ GİDERLER (-) -8.559.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.253.487.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.253.487.000
 • Diğer Giderler (-) -1.253.487.000
 • F. Net Dönem Karı 1.253.487.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.253.487.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.253.487.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 155.632.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 155.632.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 552.749.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 552.749.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.342.383.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.342.383.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.430.337.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.430.337.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.209.964.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.209.964.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.220.373.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.220.373.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.220.373.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.220.373.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -699.032.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -699.032.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -165.980.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -165.980.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -865.012.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -865.012.000
 • 4.1.3 Diğer 355.361.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 355.361.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 265.664.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 265.664.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -54.474.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -54.474.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 211.190.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 211.190.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 211.190.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 211.190.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 33.649.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 177.541.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,50
  3. 16,28
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,62
  3. 14,81
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,95
  3. 10,47
  1. RHEAG RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT
  2. 1,17
  3. 10,38

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,80
  3. -8,87
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 42,00
  3. -7,12
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 1,82
  3. -6,19
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,23
  3. -6,11
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,23
  3. -5,91

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,01
  3. -4,14

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,42
  3. 1,20
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,33
  3. 0,36
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,07
  3. 4,90
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,59
  3. -0,53

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.