Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,09
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :855.943
 • Hacim Adet :93.154
* SG: 25.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.
 • XIKIU,XSIZM,XTAST,XTUMY,XUSIN,XUTUM : CMENT | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 423.727.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 423.727.000
 • NAKİT DEĞERLER 423.727.000
 • 1.1 Kasa 39.596.000
 • A. Hazır Değerler 39.596.000
 • Kasa 39.596.000
 • B. Menkul Kıymetler 11.607.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 11.607.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 11.607.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 240.068.000
 • Acenteler 240.068.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 240.068.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 18.144.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 18.144.000
 • İkrazlar 18.144.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 107.081.000
 • E. Stoklar 107.081.000
 • İŞTİRAKLER 107.081.000
 • 6. Diğer Stoklar 7.231.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.231.000
 • Menkuller 7.231.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 423.727.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 423.727.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 423.727.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.094.747.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.094.747.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.094.747.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.681.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.681.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.681.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 276.394.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 276.394.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 276.394.000
 • AKTİF TOPLAMI 569.821.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 569.821.000
 • Reasürörler Payı (-) 569.821.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 195.798.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 195.798.000
 • Ödenmiş Sermaye 195.798.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 184.278.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 184.278.000
 • Nominal Sermaye 184.278.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29.033.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 29.033.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 29.033.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 22.020.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 22.020.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 22.020.000
 • A K T İ F T O P L A M I 1.518.474.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.518.474.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.518.474.000
 • 4.1 Bonolar 214.466.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 214.466.000
 • Maliyet Artış Fonu 214.466.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 15.600.000
 • A. Finansal Borçlar 15.600.000
 • Özel Fonlar 15.600.000
 • B. Ticari Borçlar 148.362.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 148.362.000
 • P A S İ F T O P L A M I 148.362.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 23.166.000
 • 2. Borç Senetleri 23.166.000
 • Alınan Primler 23.166.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.741.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.741.000
 • XII. KARŞILIKLAR 7.741.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.922.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.922.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.922.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 15.259.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15.259.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 15.259.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 214.466.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 214.466.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 214.466.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 91.248.000
 • Diğer Gelirler 91.248.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 91.248.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 234.000
 • A. Finansal Borçlar 234.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 234.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 20.254.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20.254.000
 • GENEL GİDERLER (-) 20.254.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 42.806.000
 • PASİF TOPLAMI 42.806.000
 • Personel Giderleri (-) 42.806.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.941.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.941.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.941.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.212.760.000
 • Faiz Gelirleri 1.212.760.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.212.760.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.013.399.000
 • A. Sermaye 1.013.399.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.013.399.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 87.112.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 87.112.000
 • Satış Karları 87.112.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.381.000
 • C. Emisyon Primi -3.381.000
 • Kira Gelirleri -3.381.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 20.069.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 20.069.000
 • MALİ GİDERLER (-) 20.069.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -3.702.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -3.702.000
 • Diğer Giderler (-) -3.702.000
 • F. Net Dönem Karı 3.702.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.702.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.702.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.566.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.566.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 199.361.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 199.361.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.518.474.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.518.474.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 410.018.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 410.018.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -325.853.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -325.853.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 84.165.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 84.165.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 84.165.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 84.165.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -10.516.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -10.516.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -51.435.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -51.435.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -61.951.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -61.951.000
 • 4.1.3 Diğer 22.214.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 22.214.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.897.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.897.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.458.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.458.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.439.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.439.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.439.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.439.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -6.456.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 21.895.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,23
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,04
  3. 0,00
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. 0,00

Azalan

  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,23
  3. 0,00
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,04
  3. 0,00
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. 0,00

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,02
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. 0,00
  1. MEPET MEPET METRO PETROL TESISLERI
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,32
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 45,22
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,30
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,41
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.