Egeplast Ege Plastık Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,84
 • Değişim :-0,54 %
 • Hacim TL :9.049
 • Hacim Adet :4.918
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Egeplast Ege Plastık Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • : EPLAS | Yakin izleme Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 38.499.296
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 38.499.296
 • NAKİT DEĞERLER 38.499.296
 • 1.1 Kasa 261.507
 • A. Hazır Değerler 261.507
 • Kasa 261.507
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 8.014.762
 • Acenteler 8.014.762
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 8.014.762
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.566.424
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.566.424
 • İkrazlar 6.566.424
 • 6.1 Kısa Vadeli 22.198.489
 • E. Stoklar 22.198.489
 • İŞTİRAKLER 22.198.489
 • 6. Diğer Stoklar 1.458.114
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.458.114
 • Menkuller 1.458.114
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 38.499.296
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 38.499.296
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 38.499.296
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 68.292.920
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 68.292.920
 • II. DURAN VARLIKLAR 68.292.920
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 24.596.570
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 24.596.570
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 24.596.570
 • 15.2 Menkul Değerlerin 163.317
 • C. Finansal Duran Varlıklar 163.317
 • Reasürörler Payı (-) 163.317
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 8.079.564
 • Hayat Matematik Karşılığı 8.079.564
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 8.079.564
 • AKTİF TOPLAMI 11.030.828
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.030.828
 • Reasürörler Payı (-) 11.030.828
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.282
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.282
 • Ödenmiş Sermaye 6.282
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 725.763
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 725.763
 • Kanuni Yedek Akçeler 725.763
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 435
 • F. Diğer Duran Varlıklar 435
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 435
 • A K T İ F T O P L A M I 106.792.216
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 106.792.216
 • Yeniden Değerleme Fonu 106.792.216
 • 4.1 Bonolar 79.359.647
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 79.359.647
 • Maliyet Artış Fonu 79.359.647
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 45.058.400
 • A. Finansal Borçlar 45.058.400
 • Özel Fonlar 45.058.400
 • B. Ticari Borçlar 6.639.177
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 6.639.177
 • P A S İ F T O P L A M I 6.639.177
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.023.896
 • 2. Borç Senetleri 8.023.896
 • Alınan Primler 8.023.896
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.240.715
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.240.715
 • XII. KARŞILIKLAR 1.240.715
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 18.397.459
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 18.397.459
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 18.397.459
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 79.359.647
 • 8. Borç Reeskontu (-) 79.359.647
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 79.359.647
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 42.375.213
 • Diğer Gelirler 42.375.213
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 42.375.213
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 29.636.725
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 29.636.725
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 29.636.725
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.101.204
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.101.204
 • GENEL GİDERLER (-) 6.101.204
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.797.600
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.797.600
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.797.600
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden -14.942.644
 • Faiz Gelirleri -14.942.644
 • III. ÖZ SERMAYE -14.942.644
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden -14.939.812
 • A. Sermaye -14.939.812
 • Kar Payı Gelirleri -14.939.812
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 20.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 20.000.000
 • Satış Karları 20.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.474.696
 • C. Emisyon Primi -3.474.696
 • Kira Gelirleri -3.474.696
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 16.135.282
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 16.135.282
 • MALİ GİDERLER (-) 16.135.282
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 332.567
 • 5. Maliyet Artış Fonu 332.567
 • Diğer Giderler (-) 332.567
 • F. Net Dönem Karı -332.567
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -332.567
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -332.567
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 6.921.430
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 6.921.430
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.832
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.832
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 106.792.216
 • P A S İ F T O P L A M I 106.792.216
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 83.556.736
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 83.556.736
 • 1. Satıştan İadeler (-) -59.931.216
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -59.931.216
 • 2. Satış İskontoları (-) 23.625.520
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 23.625.520
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 23.625.520
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 23.625.520
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -7.099.092
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -7.099.092
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.232.475
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.232.475
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -10.331.567
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -10.331.567
 • 4.1.3 Diğer 13.293.953
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.293.953
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.840.784
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.840.784
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.261.872
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.261.872
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.578.912
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 9.578.912
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 9.578.912
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 9.578.912
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 370.902
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 9.208.010
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.