Garanti Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,18
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :857.323
 • Hacim Adet :391.308
* SG: 17.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Garanti Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 4.506.000
 • A. Hazır Değerler 4.506.000
 • Kasa 4.506.000
 • 1.4 Diğer 4.506.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 4.506.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 4.506.000
 • B. Menkul Kıymetler 114.038.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 114.038.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 114.038.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.000
 • Sigortalılar 2.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.131.480.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.131.480.000
 • Sigortalılar 2.131.480.000
 • 2.1.3 Diğer 617.517.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 617.517.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 617.517.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 576.343.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 576.343.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 576.343.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 55.116.000
 • Acenteler 55.116.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 55.116.000
 • 1. Alıcılar -13.942.000
 • Acenteler -13.942.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -13.942.000
 • 2. Alacak Senetleri 1.513.963.000
 • 3.1 Bankalar 1.513.963.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 1.513.963.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.160.638.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.160.638.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.160.638.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 353.325.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 353.325.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 353.325.000
 • 3. Ara Mamüller 20.962.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 20.962.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 20.962.000
 • 4. Mamüller 107.942.000
 • SABİT DEĞERLER 107.942.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 107.942.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -8.698.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -8.698.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -8.698.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 243.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 243.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 243.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.898.000
 • Borç Reeskontu (-) 4.898.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 4.898.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 4.898.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 4.898.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 4.898.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 15.977.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 15.977.000
 • Diğer Borçlar 15.977.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 11.000
 • KARŞILIKLAR 11.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 11.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 11.000
 • A-Teknik Karşılıklar 11.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 11.000
 • 15.1 Kredilerin 4.995.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.995.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 4.995.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.301.607.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.301.607.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.301.607.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 2.454.000
 • 15.3 Diğer 2.454.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.454.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.822.738.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.822.738.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.822.738.000
 • 16.1 Defter Değeri 5.504.000
 • 3. İştirakler 5.504.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.504.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 272.168.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 272.168.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 272.168.000
 • AKTİF TOPLAMI 272.168.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 272.168.000
 • Reasürörler Payı (-) 272.168.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 6.246.000
 • 3. Binalar 6.246.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.246.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 1.034.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 1.034.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.034.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.782.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.782.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.782.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.701.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.701.000
 • Nominal Sermaye 4.701.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.994.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.994.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.994.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 707.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 707.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 707.000
 • 1. Banka Kredileri 180.867.000
 • 4.3 Tahviller 180.867.000
 • Zarar (-) 180.867.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 795.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 795.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 795.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 86.759.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 86.759.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 86.759.000
 • 11.4 Diğer 6.896.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.896.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.896.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 79.863.000
 • 4. Ödenecek Giderler 79.863.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 79.863.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 15.105.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 15.105.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 15.105.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 15.105.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 15.105.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 15.105.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.301.607.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 2.301.607.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 2.301.607.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 187.618.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 187.618.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 187.618.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 187.618.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 187.618.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 187.618.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 171.984.000
 • Diğer Gelirler 171.984.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 171.984.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 59.402.000
 • A. Finansal Borçlar 59.402.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 59.402.000
 • 1. Banka Kredileri 112.582.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 112.582.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 112.582.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 15.634.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 15.634.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 15.634.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 12.175.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 12.175.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 12.175.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.459.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 3.459.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 3.459.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -29.153.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -29.153.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -29.153.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -17.119.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -17.119.000
 • GENEL GİDERLER (-) -17.119.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -509.000
 • PASİF TOPLAMI -509.000
 • Personel Giderleri (-) -509.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -11.481.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -11.481.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -11.481.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -44.000
 • Amortisman Giderleri (-) -44.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -44.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 212.885.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 212.885.000
 • Karşılıklar (-) 212.885.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.293.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.293.000
 • Diğer Giderler (-) 1.293.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 47.168.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 47.168.000
 • Diğer Gelirler 47.168.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 47.168.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 47.168.000
 • MALİ GİDERLER (-) 47.168.000
 • 1. Yasal Yedekler 160.411.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 160.411.000
 • Satış Zararları (-) 160.411.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.013.000
 • 2. Statü Yedekleri 4.013.000
 • Kambiyo Zararları (-) 4.013.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -24.265.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -24.265.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -161.335.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -161.335.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -3.808.000
 • C. Net Satışlar -3.808.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -157.307.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -157.307.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -220.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -220.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 21.016.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 21.016.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 21.016.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 21.016.000
 • 4.1.3 Diğer -5.911.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.911.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -7.523.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -7.523.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 1.612.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1.612.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 15.105.000
 • 4.2.3 Diğer 15.105.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.105.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.105.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OYLUM OYLUM SINAI YATIRIM AS
  2. 2,53
  3. 19,91
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 1,90
  3. 19,50
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 4,90
  3. 18,93
  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 4,05
  3. 17,39
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,82
  3. 10,81

Azalan

  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,28
  3. -6,67
  1. BMELK BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.
  2. 2,03
  3. -6,02
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,43
  3. -4,44
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 8,18
  3. -3,99

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,91
  3. 1,54
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,17
  3. 1,37
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,86
  3. 6,17
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,53
  3. 2,92
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,83
  3. 1,29

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,91
  3. 1,54
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,17
  3. 1,37
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,83
  3. 1,29
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,54
  3. 1,84
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,68
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.