Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,94
 • Değişim :0,52 %
 • Hacim TL :156.659
 • Hacim Adet :80.504
* SG: 21.10.2016 - 11:48 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 14.363.000
 • A. Hazır Değerler 14.363.000
 • Kasa 14.363.000
 • 1.4 Diğer 14.363.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 14.363.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 14.363.000
 • B. Menkul Kıymetler 6.488.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 6.488.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.488.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.000
 • Sigortalılar 2.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.790.136.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.790.136.000
 • Sigortalılar 2.790.136.000
 • 2.1.3 Diğer 724.179.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 724.179.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 724.179.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 677.707.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 677.707.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 677.707.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 62.188.000
 • Acenteler 62.188.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 62.188.000
 • 1. Alıcılar -15.716.000
 • Acenteler -15.716.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -15.716.000
 • 2. Alacak Senetleri 2.065.957.000
 • 3.1 Bankalar 2.065.957.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 2.065.957.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.681.114.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.681.114.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.681.114.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 384.843.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 384.843.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 384.843.000
 • 3. Ara Mamüller 2.592.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 2.592.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 2.592.000
 • 4. Mamüller 103.262.000
 • SABİT DEĞERLER 103.262.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 103.262.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -77.342.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -77.342.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -77.342.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.462.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.462.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.462.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.098.000
 • Borç Reeskontu (-) 4.098.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 4.098.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 4.098.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 4.098.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 4.098.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 12.413.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.413.000
 • Diğer Borçlar 12.413.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 13.000
 • KARŞILIKLAR 13.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 13.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 13.000
 • A-Teknik Karşılıklar 13.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 13.000
 • 15.1 Kredilerin 5.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 5.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.865.398.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.865.398.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.865.398.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 512.000
 • 15.3 Diğer 512.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 512.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.194.532.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.194.532.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.194.532.000
 • 16.1 Defter Değeri 4.107.000
 • 3. İştirakler 4.107.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.107.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 476.487.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 476.487.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 476.487.000
 • AKTİF TOPLAMI 476.487.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 476.487.000
 • Reasürörler Payı (-) 476.487.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 3.696.000
 • 3. Binalar 3.696.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.696.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 158.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 158.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 158.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.831.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.831.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.831.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 458.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 458.000
 • Nominal Sermaye 458.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.804.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.804.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.804.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 776.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 776.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 776.000
 • 1. Banka Kredileri 179.495.000
 • 4.3 Tahviller 179.495.000
 • Zarar (-) 179.495.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 795.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 795.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 795.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 86.759.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 86.759.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 86.759.000
 • 11.4 Diğer 6.896.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.896.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.896.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 79.863.000
 • 4. Ödenecek Giderler 79.863.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 79.863.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 13.733.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 13.733.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 13.733.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 13.733.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 13.733.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 13.733.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.865.398.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 2.865.398.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 2.865.398.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 129.098.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 129.098.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 129.098.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 129.098.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 129.098.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 129.098.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 118.493.000
 • Diğer Gelirler 118.493.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 118.493.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 41.734.000
 • A. Finansal Borçlar 41.734.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 41.734.000
 • 1. Banka Kredileri 76.759.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 76.759.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 76.759.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 10.605.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 10.605.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 10.605.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 821.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 821.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 821.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.395.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.395.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.395.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -19.686.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -19.686.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -19.686.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -11.679.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -11.679.000
 • GENEL GİDERLER (-) -11.679.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -346.000
 • PASİF TOPLAMI -346.000
 • Personel Giderleri (-) -346.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -7.618.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -7.618.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -7.618.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -43.000
 • Amortisman Giderleri (-) -43.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -43.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 143.141.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 143.141.000
 • Karşılıklar (-) 143.141.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 52.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 52.000
 • Diğer Giderler (-) 52.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 41.925.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 41.925.000
 • Diğer Gelirler 41.925.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.925.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.925.000
 • MALİ GİDERLER (-) 41.925.000
 • 1. Yasal Yedekler 97.223.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 97.223.000
 • Satış Zararları (-) 97.223.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.941.000
 • 2. Statü Yedekleri 3.941.000
 • Kambiyo Zararları (-) 3.941.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -14.555.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -14.555.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -106.122.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -106.122.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.098.000
 • C. Net Satışlar -1.098.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -104.908.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -104.908.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -116.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -116.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 19.255.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 19.255.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 19.255.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 19.255.000
 • 4.1.3 Diğer -5.522.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.522.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -357.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -357.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -1.952.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -1.952.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 13.733.000
 • 4.2.3 Diğer 13.733.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 13.733.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 13.733.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 11,24
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 9,50
  3. 10,34
  1. SODSN SODAS SODYUM SAN AS
  2. 3,20
  3. 10,34
  1. HZNDR HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI
  2. 4,74
  3. 8,72
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,24
  3. 7,69

Azalan

  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. -4,00
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,25
  3. -3,85
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,26
  3. -3,82
  1. DESA DESA DERI SANAYI VE TIC A.S.
  2. 0,81
  3. -3,57

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,21
  3. -0,36
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,28
  3. -0,78
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,25
  3. -2,75
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,44
  3. 1,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. -0,35

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,21
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,62
  3. -0,35
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,25
  3. -0,43
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,25
  3. -2,75
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,43
  3. -1,77

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.