Göltaş Goller Bolgesi Çimento San.Ve Tic.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 73,45
 • Değişim :-1,41 %
 • Hacim TL :6.259.404
 • Hacim Adet :84.363
* SG: 20.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Göltaş Goller Bolgesi Çimento San.Ve Tic.A.Ş.
 • XTAST,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : GOLTS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 298.335.865
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 298.335.865
 • NAKİT DEĞERLER 298.335.865
 • 1.1 Kasa 4.366.423
 • A. Hazır Değerler 4.366.423
 • Kasa 4.366.423
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 179.346.049
 • Acenteler 179.346.049
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 179.346.049
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 50.506.835
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 50.506.835
 • İkrazlar 50.506.835
 • 6.1 Kısa Vadeli 53.262.728
 • E. Stoklar 53.262.728
 • İŞTİRAKLER 53.262.728
 • 6. Diğer Stoklar 10.853.830
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.853.830
 • Menkuller 10.853.830
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 298.335.865
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 298.335.865
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 298.335.865
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 407.031.633
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 407.031.633
 • II. DURAN VARLIKLAR 407.031.633
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 246.861
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 246.861
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 246.861
 • 15.2 Menkul Değerlerin 15.173.817
 • C. Finansal Duran Varlıklar 15.173.817
 • Reasürörler Payı (-) 15.173.817
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 2.813.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 2.813.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.813.000
 • AKTİF TOPLAMI 371.184.584
 • D. Maddi Duran Varlıklar 371.184.584
 • Reasürörler Payı (-) 371.184.584
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.598.551
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.598.551
 • Ödenmiş Sermaye 4.598.551
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 363.448
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 363.448
 • Nominal Sermaye 363.448
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.029.455
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 11.029.455
 • Kanuni Yedek Akçeler 11.029.455
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.985.365
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.985.365
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.985.365
 • A K T İ F T O P L A M I 705.367.498
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 705.367.498
 • Yeniden Değerleme Fonu 705.367.498
 • 4.1 Bonolar 220.147.818
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 220.147.818
 • Maliyet Artış Fonu 220.147.818
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 125.033.541
 • A. Finansal Borçlar 125.033.541
 • Özel Fonlar 125.033.541
 • B. Ticari Borçlar 55.071.550
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 55.071.550
 • P A S İ F T O P L A M I 55.071.550
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.697.003
 • 2. Borç Senetleri 5.697.003
 • Alınan Primler 5.697.003
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.325.686
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.325.686
 • XII. KARŞILIKLAR 3.325.686
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.656.346
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.656.346
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.656.346
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 26.566.826
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 26.566.826
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 26.566.826
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 220.147.818
 • 8. Borç Reeskontu (-) 220.147.818
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 220.147.818
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 159.511.182
 • Diğer Gelirler 159.511.182
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 159.511.182
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 147.527.313
 • A. Finansal Borçlar 147.527.313
 • TEKNİK GİDERLER (-) 147.527.313
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.919.981
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.919.981
 • GENEL GİDERLER (-) 9.919.981
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.174.296
 • PASİF TOPLAMI 1.174.296
 • Personel Giderleri (-) 1.174.296
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 274.662
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 274.662
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 274.662
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 325.708.498
 • Faiz Gelirleri 325.708.498
 • III. ÖZ SERMAYE 325.708.498
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 296.640.440
 • A. Sermaye 296.640.440
 • Kar Payı Gelirleri 296.640.440
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 7.200.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 7.200.000
 • Satış Karları 7.200.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 95.258.943
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 95.258.943
 • MALİ GİDERLER (-) 95.258.943
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 46.997.262
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 46.997.262
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.068.058
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.068.058
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 705.367.498
 • P A S İ F T O P L A M I 705.367.498
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 201.959.037
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 201.959.037
 • 1. Satıştan İadeler (-) -129.424.037
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -129.424.037
 • 2. Satış İskontoları (-) 72.535.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 72.535.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 72.535.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 72.535.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -24.328.698
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -24.328.698
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.978.891
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -12.978.891
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -37.307.589
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -37.307.589
 • 4.1.3 Diğer 35.227.411
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 35.227.411
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 32.333.129
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 32.333.129
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.588.069
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.588.069
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 27.745.060
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 27.745.060
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 27.745.060
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 27.745.060
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 83.664
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 27.661.396
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,08
  3. 15,56
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 6,18
  3. 10,55
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 4,40
  3. 10,00
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 6,43
  3. 9,73
  1. IDGYO IDEALIST GMYO
  2. 1,60
  3. 8,84

Azalan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,96
  3. -5,49
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 1,02
  3. -4,67
  1. KLMSN KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S.
  2. 6,33
  3. -4,52
  1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
  2. 2,69
  3. -4,27

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,24
  3. 0,37
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 0,89
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,51
  3. 5,62
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,29
  3. 0,78
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 0,88
  3. 1,15

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,24
  3. 0,37
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. 0,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,29
  3. 0,11
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 8,23
  3. 2,36
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,51
  3. 5,62

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.