Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,22
 • Değişim :-0,97 %
 • Hacim TL :96.729.383
 • Hacim Adet :10.492.799
* SG: 28.10.2016 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 21.292.190
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 24.413.567
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 21.292.190
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 24.413.567
 • NAKİT DEĞERLER 21.292.190
 • NAKİT DEĞERLER 24.413.567
 • B. Menkul Kıymetler 307.118
 • B. Menkul Kıymetler 427.691
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 307.118
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 427.691
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 307.118
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 427.691
 • 1. Hisse Senetleri 14.843
 • 1. Hisse Senetleri 114.114
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.843
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 114.114
 • ALACAKLAR 14.843
 • ALACAKLAR 114.114
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 159
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 13.006
 • Acenteler 159
 • Acenteler 13.006
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 159
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13.006
 • 1. Alıcılar 820.961
 • 1. Alıcılar 946.539
 • Acenteler 820.961
 • Acenteler 946.539
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 820.961
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 946.539
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 497.742
 • IV. PARA PİYASALARI 497.742
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 497.742
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 496.861
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 496.861
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 496.861
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 881
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 881
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 881
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.043.038
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 12.907.901
 • Diğer Alacaklar 4.043.038
 • Diğer Alacaklar 12.907.901
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 4.043.038
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 12.907.901
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.014.970
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 12.848.461
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.014.970
 • 5.1 Hisse Senetleri 12.848.461
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.014.970
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 12.848.461
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.014
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 7.014
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 7.014
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 43.368.594
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 139.515.407
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 43.368.594
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 139.515.407
 • VI. KREDİLER 43.368.594
 • VI. KREDİLER 139.515.407
 • 6.1 Kısa Vadeli 43.368.594
 • 6.1 Kısa Vadeli 138.411.583
 • E. Stoklar 43.368.594
 • E. Stoklar 138.411.583
 • İŞTİRAKLER 43.368.594
 • İŞTİRAKLER 138.411.583
 • 2. Yarı Mamüller 4.510.392
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.510.392
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.510.392
 • 3. Ara Mamüller -3.406.568
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.406.568
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.406.568
 • 4. Mamüller 1.011.909
 • SABİT DEĞERLER 1.011.909
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.011.909
 • 5. Emtia 1.912.770
 • 5. Emtia 15.996.568
 • Menkuller 1.912.770
 • Menkuller 15.996.568
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.912.770
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 15.996.568
 • 6. Diğer Stoklar 1.912.770
 • 6. Diğer Stoklar 15.965.762
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.912.770
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15.965.762
 • Menkuller 1.912.770
 • Menkuller 15.965.762
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 30.806
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 30.806
 • II. DURAN VARLIKLAR 30.806
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 210.421
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 276.155
 • Devam Eden Yatırımlar 210.421
 • Devam Eden Yatırımlar 276.155
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 210.421
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 276.155
 • 1. Alıcılar 210.421
 • 9.1 Mali İştirakler 210.421
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 210.421
 • 2. Alacak Senetleri 632
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 632
 • A K T İ F T O P L A M I 632
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 27.855
 • BORÇLAR 27.855
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 27.855
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 27.855
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 27.855
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 27.855
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.162.498
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.162.498
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.162.498
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.495.359
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.495.359
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.495.359
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -332.861
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -332.861
 • Diğer Borçlar -332.861
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 98
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.155.698
 • Muallak Hasar Karşılığı 98
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.155.698
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 98
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.155.698
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 109.669
 • Hayat Matematik Karşılığı 109.669
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 109.669
 • 17.2 Diğer 109.669
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 109.669
 • Reasürörler Payı (-) 109.669
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 297.115
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.763.031
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 297.115
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.763.031
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 297.115
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.763.031
 • AKTİF TOPLAMI 72.530.855
 • AKTİF TOPLAMI 204.813.621
 • D. Maddi Duran Varlıklar 72.530.855
 • D. Maddi Duran Varlıklar 204.813.621
 • Reasürörler Payı (-) 72.530.855
 • Reasürörler Payı (-) 204.813.621
 • 1. Arazi ve Arsalar 46.029.144
 • 1. Arazi ve Arsalar 130.557.366
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 46.029.144
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 130.557.366
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 46.029.144
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 130.557.366
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 594
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 63.107
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 594
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 63.107
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 594
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 63.107
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.314.877
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 11.954.706
 • DİĞER PASİFLER 1.314.877
 • DİĞER PASİFLER 11.954.706
 • II. PARA PİYASALARI 1.314.877
 • II. PARA PİYASALARI 11.954.706
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 548.341
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 548.341
 • Ödenmiş Sermaye 548.341
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.314.877
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 11.406.365
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.314.877
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11.406.365
 • Nominal Sermaye 1.314.877
 • Nominal Sermaye 11.406.365
 • 2. Haklar 18.209.382
 • 2. Haklar 20.980.153
 • III. ALINAN KREDİLER 18.209.382
 • III. ALINAN KREDİLER 20.980.153
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 18.209.382
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 20.980.153
 • A K T İ F T O P L A M I 7.280.045
 • A K T İ F T O P L A M I 8.888.915
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.280.045
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.888.915
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.280.045
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.888.915
 • 4.1 Bonolar 1.608.870
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.608.870
 • Maliyet Artış Fonu 1.608.870
 • 1. Banka Kredileri 7.280.045
 • 4.3 Tahviller 7.280.045
 • Zarar (-) 7.280.045
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.049.708
 • Dönem Zararı (-) 2.049.708
 • V. FONLAR 2.049.708
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 94.796
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.526.941
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 94.796
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.526.941
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 94.796
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.526.941
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 383.916
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.577.891
 • KAR 383.916
 • KAR 2.577.891
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 383.916
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.577.891
 • B. Ticari Borçlar 2.183
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.183
 • P A S İ F T O P L A M I 2.183
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.333
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.539.892
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.333
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.539.892
 • XII. KARŞILIKLAR 4.333
 • XII. KARŞILIKLAR 3.539.892
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.246.462
 • 4. Ödenecek Giderler 1.246.462
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.246.462
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 67.586
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 67.586
 • Diğer Teknik Karşılıklar 67.586
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.278.165
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.278.165
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.278.165
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.333
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 339.405
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.333
 • 8. Borç Reeskontu (-) 339.405
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.333
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 339.405
 • 1. Vergi Karşılıkları 12.961
 • 1. Vergi Karşılıkları 20.829.012
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 12.961
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 20.829.012
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 12.961
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 20.829.012
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 12.961
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.058.084
 • Diğer Gelirler 12.961
 • Diğer Gelirler 3.058.084
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 12.961
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.058.084
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.511
 • A. Finansal Borçlar 39.511
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.511
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 12.961
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 90.735
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 12.961
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 90.735
 • Ödenen Komisyonlar (-) 12.961
 • Ödenen Komisyonlar (-) 90.735
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.672.630
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.672.630
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.672.630
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.251.235
 • B. Ticari Borçlar 1.251.235
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.251.235
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.701.283
 • 2. Borç Senetleri 14.701.283
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.701.283
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.558.571
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.558.571
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.558.571
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.989.365
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.989.365
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.989.365
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 153.347
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 153.347
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 153.347
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.612.601
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.612.601
 • Diğer Giderler (-) 1.612.601
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 132.367
 • 2. İştiraklere Borçlar 132.367
 • TEKNİK KAR/ZARAR 132.367
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 73.784.684
 • PASİF TOPLAMI 73.784.684
 • Personel Giderleri (-) 73.784.684
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.480.234
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.966.077
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.480.234
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.966.077
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.480.234
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.966.077
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 6.678.956
 • 6. Borç Reeskontu (-) 6.678.956
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 6.678.956
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 207.044
 • Amortisman Giderleri (-) 207.044
 • D. Alınan Sipariş Avansları 207.044
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 204.813.621
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 204.813.621
 • Karşılıklar (-) 204.813.621
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 8.155.418
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.155.418
 • Diğer Giderler (-) 8.155.418
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 6.704.945
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 6.704.945
 • MALİ GELİRLER 6.704.945
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 29.872
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 29.872
 • Kambiyo Karları 29.872
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 40.846
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 40.846
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 40.846
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 30.193
 • E. Yedekler 30.193
 • Faiz Giderleri (-) 30.193
 • 1. Yasal Yedekler 55.486
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 55.486
 • Satış Zararları (-) 55.486
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.212.001
 • 2. Statü Yedekleri 1.212.001
 • Kambiyo Zararları (-) 1.212.001
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 2.521
 • 3. Özel Yedekler 2.521
 • Karşılıklar (-) 2.521
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 480.435
 • 4. Olağanüstü Yedek 480.435
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 480.435
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 190
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 729.045
 • 5. Maliyet Artış Fonu 190
 • 5. Maliyet Artış Fonu 729.045
 • Diğer Giderler (-) 190
 • Diğer Giderler (-) 729.045
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 4.402
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.229.352
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 4.402
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.229.352
 • DÖNEM KAR/ZARARI 4.402
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.229.352
 • F. Net Dönem Karı -4.868.396
 • F. Net Dönem Karı 3.659
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.868.396
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.659
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.868.396
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.659
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -4.005.437
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 493.398
 • G. Dönem Zararı (-) -4.005.437
 • G. Dönem Zararı (-) 493.398
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -4.005.437
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 493.398
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 732.295
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 732.295
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 64.696
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 64.696
 • 1. ........... Yılı Zararı -4.885.406
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -4.885.406
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.953.388
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.953.388
 • 2. Yurtdışı Satışlar -39.126
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -39.126
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -174.057
 • 3. Diğer Satışlar -174.057
 • 2. Satış İskontoları (-) -399.335
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -399.335
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -236.363
 • 3. Diğer İndirimler (-) -236.363
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -251.288
 • C. Net Satışlar -251.288
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -46.354
 • D. Satışların Maliyeti (-) -46.354
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.097.681
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.097.681
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 616.456
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 616.456
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -248.322
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 794.658
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -248.322
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 794.658
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -47.998
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -47.998
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 137.617
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.270.012
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 137.617
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.270.012
 • 4.1.3 Diğer 549.122
 • 4.1.3 Diğer 657.041
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 549.122
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 657.041
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -178.202
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 788.958
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -178.202
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 788.958
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -31
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 137.171
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -31
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 137.171
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -178.171
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 651.787
 • 4.2.3 Diğer -178.171
 • 4.2.3 Diğer 651.787
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -239.836
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 196.162
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -239.836
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 196.162
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.799
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.799
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -238.037
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 37.122
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -238.037
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 37.122
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.908
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 39.832
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.908
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 39.832
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 444.017
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 444.017
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 51.684
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 402.777
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 51.684
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 402.777
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 7.928
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.350.198
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 7.928
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.350.198
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -539.748
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 44.669
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -539.748
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 44.669
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.892.671
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.892.671
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.011.570
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.917.779
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.011.570
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.917.779
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 4.922.220
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 4.922.220
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -555.451
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -555.451
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.556.946
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.917.779
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.556.946
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.917.779
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -352.099
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.809.823
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -352.099
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.809.823
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.817.918
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -336.627
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.565.680
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SKTAS SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI
  2. 2,34
  3. 15,84
  1. EUHOL EURO YATIRIM HOLDING AS
  2. 0,58
  3. 13,73
  1. SILVR SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS
  2. 1,45
  3. 13,28
  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 2,08
  3. 8,90
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,27
  3. 8,00

Azalan

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,47
  3. -10,37
  1. BURCE BURCELIK
  2. 3,59
  3. -7,71
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,05
  3. -6,49
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,50
  3. -5,50

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,66
  3. -19,51
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. -0,79
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,06
  3. -3,64
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,28
  3. -0,36
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,47
  3. -0,73
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,40
  3. 0,51
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,22
  3. -0,97
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 6,64
  3. -0,30

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.