Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,69
 • Değişim :0,56 %
 • Hacim TL :200.754.110
 • Hacim Adet :18.688.066
* SG: 20.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 27.038.055
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 27.220.975
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 27.038.055
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 27.220.975
 • NAKİT DEĞERLER 27.038.055
 • NAKİT DEĞERLER 27.220.975
 • B. Menkul Kıymetler 40.109
 • B. Menkul Kıymetler 424.677
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 40.109
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 424.677
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 40.109
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 424.677
 • 1. Hisse Senetleri 61.327
 • 1. Hisse Senetleri 69.983
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 61.327
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 69.983
 • ALACAKLAR 61.327
 • ALACAKLAR 69.983
 • 2.2 Hisse Senetleri 4.758
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 4.758
 • Reeskont Karşılığı (-) 4.758
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 8.087
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 17.053
 • Acenteler 8.087
 • Acenteler 17.053
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 8.087
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 17.053
 • 1. Alıcılar 809.814
 • 1. Alıcılar 946.099
 • Acenteler 809.814
 • Acenteler 946.099
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 809.814
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 946.099
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 887.704
 • IV. PARA PİYASALARI 887.704
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 887.704
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 88.487
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 88.487
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 88.487
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.834
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.834
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.834
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 14.044.117
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 14.469.942
 • Diğer Alacaklar 14.044.117
 • Diğer Alacaklar 14.469.942
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 14.044.117
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 14.469.942
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 55.902
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 92.398
 • 5.1 Hisse Senetleri 55.902
 • 5.1 Hisse Senetleri 92.398
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 55.902
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 92.398
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.302
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.302
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.302
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 144.612.385
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 145.429.761
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 144.612.385
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 145.429.761
 • VI. KREDİLER 144.612.385
 • VI. KREDİLER 145.429.761
 • 6.1 Kısa Vadeli 143.461.612
 • 6.1 Kısa Vadeli 144.199.669
 • E. Stoklar 143.461.612
 • E. Stoklar 144.199.669
 • İŞTİRAKLER 143.461.612
 • İŞTİRAKLER 144.199.669
 • 2. Yarı Mamüller 4.624.884
 • 2. Yarı Mamüller 4.792.812
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.624.884
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.792.812
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.624.884
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.792.812
 • 3. Ara Mamüller -3.562.720
 • 3. Ara Mamüller -3.474.111
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.562.720
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.474.111
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.562.720
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.474.111
 • 4. Mamüller 924.699
 • SABİT DEĞERLER 924.699
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 924.699
 • 5. Emtia 16.756.791
 • 5. Emtia 16.942.657
 • Menkuller 16.756.791
 • Menkuller 16.942.657
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 16.756.791
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 16.942.657
 • 6. Diğer Stoklar 16.756.791
 • 6. Diğer Stoklar 16.911.065
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.756.791
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.911.065
 • Menkuller 16.756.791
 • Menkuller 16.911.065
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 31.592
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 31.592
 • II. DURAN VARLIKLAR 31.592
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 239.945
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 282.154
 • Devam Eden Yatırımlar 239.945
 • Devam Eden Yatırımlar 282.154
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 239.945
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 282.154
 • 1. Alıcılar 233.625
 • 9.1 Mali İştirakler 233.625
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 233.625
 • 2. Alacak Senetleri 632
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 632
 • A K T İ F T O P L A M I 632
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 38.029
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.679.493
 • BORÇLAR 38.029
 • BORÇLAR 2.679.493
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 38.029
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.679.493
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 2.641.464
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.641.464
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.641.464
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 38.029
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 38.029
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 38.029
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.178.090
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.178.090
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.178.090
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.571.719
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.571.719
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.571.719
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -393.629
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -393.629
 • Diğer Borçlar -393.629
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.111.887
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.139.883
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.111.887
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.139.883
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.111.887
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.139.883
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 83.964
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 110.427
 • Hayat Matematik Karşılığı 83.964
 • Hayat Matematik Karşılığı 110.427
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 83.964
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 110.427
 • 17.2 Diğer 83.964
 • 17.2 Diğer 110.427
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 83.964
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 110.427
 • Reasürörler Payı (-) 83.964
 • Reasürörler Payı (-) 110.427
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.177.806
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.792.047
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.177.806
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.792.047
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.177.806
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.792.047
 • AKTİF TOPLAMI 211.319.174
 • AKTİF TOPLAMI 216.372.586
 • D. Maddi Duran Varlıklar 211.319.174
 • D. Maddi Duran Varlıklar 216.372.586
 • Reasürörler Payı (-) 211.319.174
 • Reasürörler Payı (-) 216.372.586
 • 1. Arazi ve Arsalar 137.593.905
 • 1. Arazi ve Arsalar 137.599.545
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 137.593.905
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 137.599.545
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 137.593.905
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 137.599.545
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.218
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.619.429
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.218
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.619.429
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.218
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.619.429
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 13.842.384
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 14.769.804
 • DİĞER PASİFLER 13.842.384
 • DİĞER PASİFLER 14.769.804
 • II. PARA PİYASALARI 13.842.384
 • II. PARA PİYASALARI 14.769.804
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.750.401
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.750.401
 • ÖZKAYNAKLAR 1.750.401
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 925.429
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 925.429
 • Ödenmiş Sermaye 925.429
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.091.983
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.093.974
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.091.983
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.093.974
 • Nominal Sermaye 12.091.983
 • Nominal Sermaye 12.093.974
 • 2. Haklar 17.062.244
 • 2. Haklar 19.256.082
 • III. ALINAN KREDİLER 17.062.244
 • III. ALINAN KREDİLER 19.256.082
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 17.062.244
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 19.256.082
 • A K T İ F T O P L A M I 10.873.311
 • A K T İ F T O P L A M I 11.123.270
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.873.311
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.123.270
 • Yeniden Değerleme Fonu 10.873.311
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.123.270
 • 4.1 Bonolar 1.871.735
 • 4.1 Bonolar 2.121.694
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.871.735
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.121.694
 • Maliyet Artış Fonu 1.871.735
 • Maliyet Artış Fonu 2.121.694
 • 1. Banka Kredileri 9.001.576
 • 4.3 Tahviller 9.001.576
 • Zarar (-) 9.001.576
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.125.336
 • Dönem Zararı (-) 2.125.336
 • V. FONLAR 2.125.336
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.448.112
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.557.729
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.448.112
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.557.729
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.448.112
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.557.729
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.499.482
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.707.064
 • KAR 2.499.482
 • KAR 2.707.064
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.499.482
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.707.064
 • B. Ticari Borçlar 5.017
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 5.017
 • P A S İ F T O P L A M I 5.017
 • 1. Satıcılar 154
 • TEKNİK GELİRLER 154
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 154
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 180
 • 2. Borç Senetleri 180
 • Alınan Primler 180
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -26
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -26
 • Alınan Komisyonlar -26
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.627.975
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.002.622
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.627.975
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.002.622
 • XII. KARŞILIKLAR 2.627.975
 • XII. KARŞILIKLAR 4.002.622
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.652.636
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.672.154
 • 4. Ödenecek Giderler 1.652.636
 • 4. Ödenecek Giderler 1.672.154
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.652.636
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.672.154
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 71.175
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 728.923
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 71.175
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 728.923
 • Diğer Teknik Karşılıklar 71.175
 • Diğer Teknik Karşılıklar 728.923
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.264.075
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.264.075
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.264.075
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 33.747
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 263.589
 • 8. Borç Reeskontu (-) 33.747
 • 8. Borç Reeskontu (-) 263.589
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 33.747
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 263.589
 • 1. Vergi Karşılıkları 21.328.041
 • 1. Vergi Karşılıkları 21.372.291
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 21.328.041
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 21.372.291
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 21.328.041
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 21.372.291
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.862.985
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.293.186
 • Diğer Gelirler 2.862.985
 • Diğer Gelirler 3.293.186
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.862.985
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.293.186
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.512
 • A. Finansal Borçlar 39.512
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.512
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -78.692
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 930.985
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -78.692
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 930.985
 • Ödenen Komisyonlar (-) -78.692
 • Ödenen Komisyonlar (-) 930.985
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.128.074
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.672.570
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.128.074
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.672.570
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.128.074
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.672.570
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.225.416
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.225.622
 • B. Ticari Borçlar 1.225.416
 • B. Ticari Borçlar 1.225.622
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.225.416
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.225.622
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.633.669
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.670.937
 • 2. Borç Senetleri 14.633.669
 • 2. Borç Senetleri 14.670.937
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.633.669
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.670.937
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.482.358
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.562.131
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.482.358
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.562.131
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.482.358
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.562.131
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.956.425
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 13.104.130
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.956.425
 • 5. Borç Reeskontu (-) 13.104.130
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.956.425
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 13.104.130
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 47.181
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 152.381
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 47.181
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 152.381
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 47.181
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 152.381
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.195.436
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.331.908
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.195.436
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.331.908
 • Diğer Giderler (-) 2.195.436
 • Diğer Giderler (-) 2.331.908
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 166.949
 • 2. İştiraklere Borçlar 166.949
 • TEKNİK KAR/ZARAR 166.949
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.195.436
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.195.436
 • GENEL GİDERLER (-) 2.195.436
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 211.319.174
 • PASİF TOPLAMI 211.319.174
 • Personel Giderleri (-) 211.319.174
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.164.959
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 12.307.018
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.164.959
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 12.307.018
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.164.959
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 12.307.018
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 10.318.677
 • 6. Borç Reeskontu (-) 10.318.677
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 10.318.677
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 212.211
 • Amortisman Giderleri (-) 212.211
 • D. Alınan Sipariş Avansları 212.211
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 216.372.586
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 216.372.586
 • Karşılıklar (-) 216.372.586
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 12.604.200
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 12.604.200
 • Diğer Giderler (-) 12.604.200
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 10.352.069
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 10.352.069
 • MALİ GELİRLER 10.352.069
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 44.785
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 44.785
 • Kambiyo Karları 44.785
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 59.323
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 59.323
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 59.323
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 45.253
 • E. Yedekler 45.253
 • Faiz Giderleri (-) 45.253
 • 1. Yasal Yedekler 18
 • 1. Yasal Yedekler 79.275
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 18
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 79.275
 • Satış Zararları (-) 18
 • Satış Zararları (-) 79.275
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.876.066
 • 2. Statü Yedekleri 1.876.066
 • Kambiyo Zararları (-) 1.876.066
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 4.031
 • 3. Özel Yedekler 4.031
 • Karşılıklar (-) 4.031
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 753.162
 • 4. Olağanüstü Yedek 753.162
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 753.162
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 251
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.118.873
 • 5. Maliyet Artış Fonu 251
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.118.873
 • Diğer Giderler (-) 251
 • Diğer Giderler (-) 1.118.873
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 8.149
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.903.092
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 8.149
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.903.092
 • DÖNEM KAR/ZARARI 8.149
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.903.092
 • F. Net Dönem Karı -7.328.268
 • F. Net Dönem Karı 5.755
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -7.328.268
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.755
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -7.328.268
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.755
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -6.026.631
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 773.215
 • G. Dönem Zararı (-) -6.026.631
 • G. Dönem Zararı (-) 773.215
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -6.026.631
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 773.215
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.124.122
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.124.122
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 107.439
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 107.439
 • 1. ........... Yılı Zararı -7.344.417
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -7.344.417
 • 2. ........... Yılı Zararı -5.940.455
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -5.940.455
 • 2. Yurtdışı Satışlar -565.951
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -565.951
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -267.087
 • 3. Diğer Satışlar -267.087
 • 2. Satış İskontoları (-) -577.896
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -577.896
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -356.239
 • 3. Diğer İndirimler (-) -356.239
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -400.309
 • C. Net Satışlar -400.309
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -6.829
 • D. Satışların Maliyeti (-) -6.829
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.978.750
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.978.750
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 96.077
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 96.077
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -40.218
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.239.153
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -40.218
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.239.153
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -67.647
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -67.647
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 212.215
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.259.783
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 212.215
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.259.783
 • 4.1.3 Diğer 865.722
 • 4.1.3 Diğer 1.026.938
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 865.722
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.026.938
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -278.383
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.227.862
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -278.383
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.227.862
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -35
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 211.605
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -35
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 211.605
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -278.348
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.016.257
 • 4.2.3 Diğer -278.348
 • 4.2.3 Diğer 1.016.257
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -36.214
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 267.152
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -36.214
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 267.152
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -2.897
 • H. Finansman Giderleri (-) -2.897
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -359.243
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 98.568
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -359.243
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 98.568
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.985
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 15.761
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 3.985
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 15.761
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 451.393
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 451.393
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 115.969
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 470.022
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 115.969
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 470.022
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 16.891
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.775.262
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 16.891
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.775.262
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.170.367
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 46.016
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.170.367
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 46.016
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.801.199
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.801.199
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.377.894
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.803.696
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.377.894
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.803.696
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 7.659.218
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 7.659.218
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.193.360
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.193.360
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -3.686.995
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.803.696
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -3.686.995
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.803.696
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -60.826
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.778.863
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -60.826
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.778.863
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 13.812
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 13.812
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.792.675
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -62.221
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.195.436
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
  2. 9,70
  3. 19,90
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,01
  3. 10,65
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 7,09
  3. 9,41
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 120,30
  3. 9,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,69
  3. 8,33

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,82
  3. -15,46
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. -13,40
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 46,00
  3. -8,00
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 7,10
  3. -7,55
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,24
  3. -7,46

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,52
  3. 1,15
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,71
  3. 2,84

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,05
  3. 6,50
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 1,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.