T.İş Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 15.497,90
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :30.996
 • Hacim Adet :02
* SG: 17.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.İş Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISATR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.240.469
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 34.066.541
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.240.469
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 34.066.541
 • NAKİT DEĞERLER 33.240.469
 • NAKİT DEĞERLER 34.066.541
 • B. Menkul Kıymetler 1.663.825
 • B. Menkul Kıymetler 2.481.081
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.663.825
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.481.081
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.663.825
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.481.081
 • 1. Hisse Senetleri 376.231
 • 1. Hisse Senetleri 442.136
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 376.231
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 442.136
 • ALACAKLAR 376.231
 • ALACAKLAR 442.136
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.818
 • Acenteler 2.818
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.818
 • 1. Alıcılar 1.478.260
 • 1. Alıcılar 6.981.525
 • Acenteler 1.478.260
 • Acenteler 6.981.525
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.478.260
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 6.981.525
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.537.623
 • IV. PARA PİYASALARI 1.537.623
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.537.623
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.512.013
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.512.013
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.512.013
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.561
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.561
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.561
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 44.244.735
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 50.820.846
 • Diğer Alacaklar 44.244.735
 • Diğer Alacaklar 50.820.846
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 44.244.735
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 50.820.846
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 43.128.584
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 48.519.063
 • 5.1 Hisse Senetleri 43.128.584
 • 5.1 Hisse Senetleri 48.519.063
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 43.128.584
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 48.519.063
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.011.530
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.153.771
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.011.530
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.153.771
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.011.530
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.153.771
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 183.616.014
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 199.665.170
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 183.616.014
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 199.665.170
 • VI. KREDİLER 183.616.014
 • VI. KREDİLER 199.665.170
 • 6.1 Kısa Vadeli 182.620.778
 • E. Stoklar 182.620.778
 • İŞTİRAKLER 182.620.778
 • 2. Yarı Mamüller 4.498.485
 • 2. Yarı Mamüller 4.800.007
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.498.485
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.800.007
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.498.485
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.800.007
 • 3. Ara Mamüller -3.668.031
 • 3. Ara Mamüller -3.503.249
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.668.031
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.503.249
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.668.031
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.503.249
 • 4. Mamüller 2.063.669
 • SABİT DEĞERLER 2.063.669
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.063.669
 • 5. Emtia 3.770.296
 • 5. Emtia 4.698.439
 • Menkuller 3.770.296
 • Menkuller 4.698.439
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 3.770.296
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 4.698.439
 • 6. Diğer Stoklar 3.640.825
 • 6. Diğer Stoklar 4.558.958
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.640.825
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.558.958
 • Menkuller 3.640.825
 • Menkuller 4.558.958
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 129.471
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 139.481
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 129.471
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 139.481
 • II. DURAN VARLIKLAR 129.471
 • II. DURAN VARLIKLAR 139.481
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 16.899
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 128.246
 • Devam Eden Yatırımlar 16.899
 • Devam Eden Yatırımlar 128.246
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 16.899
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 128.246
 • 1. Alıcılar 124.575
 • 9.1 Mali İştirakler 124.575
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 124.575
 • 2. Alacak Senetleri 3.671
 • 2. Alacak Senetleri 40.552
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.671
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 40.552
 • A K T İ F T O P L A M I 3.671
 • A K T İ F T O P L A M I 40.552
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 9.647.656
 • BORÇLAR 9.647.656
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 9.647.656
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.491.920
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.491.920
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.491.920
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 226
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 5.155.736
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 226
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.155.736
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 226
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 5.155.736
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.249.068
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.249.068
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.249.068
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.707.891
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.707.891
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.707.891
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -467.863
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -467.863
 • Diğer Borçlar -467.863
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.299.098
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.821.380
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.299.098
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.821.380
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.299.098
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.821.380
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 347.167
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 524.527
 • Hayat Matematik Karşılığı 347.167
 • Hayat Matematik Karşılığı 524.527
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 347.167
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 524.527
 • 17.1 Şerefiye 35.974
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 35.974
 • Hayat Matematik Karşılığı 35.974
 • 17.2 Diğer 347.167
 • 17.2 Diğer 488.553
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 347.167
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 488.553
 • Reasürörler Payı (-) 347.167
 • Reasürörler Payı (-) 488.553
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.178.445
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 20.528.015
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.178.445
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 20.528.015
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.178.445
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 20.528.015
 • AKTİF TOPLAMI 288.281.590
 • AKTİF TOPLAMI 341.820.747
 • D. Maddi Duran Varlıklar 288.281.590
 • D. Maddi Duran Varlıklar 341.820.747
 • Reasürörler Payı (-) 288.281.590
 • Reasürörler Payı (-) 341.820.747
 • 1. Arazi ve Arsalar 163.603.962
 • 1. Arazi ve Arsalar 164.255.270
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 163.603.962
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 164.255.270
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 163.603.962
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 164.255.270
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.683.515
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 5.895.061
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.683.515
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 5.895.061
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.683.515
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.895.061
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 18.810.550
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 23.258.455
 • DİĞER PASİFLER 18.810.550
 • DİĞER PASİFLER 23.258.455
 • II. PARA PİYASALARI 18.810.550
 • II. PARA PİYASALARI 23.258.455
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.800.450
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.962.450
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.800.450
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.962.450
 • ÖZKAYNAKLAR 1.800.450
 • ÖZKAYNAKLAR 1.962.450
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.838.444
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.838.444
 • Ödenmiş Sermaye 1.838.444
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 17.010.100
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 19.457.561
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 17.010.100
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 19.457.561
 • Nominal Sermaye 17.010.100
 • Nominal Sermaye 19.457.561
 • 2. Haklar 28.129.185
 • 2. Haklar 45.224.289
 • III. ALINAN KREDİLER 28.129.185
 • III. ALINAN KREDİLER 45.224.289
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 28.129.185
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 45.224.289
 • A K T İ F T O P L A M I 18.977.628
 • A K T İ F T O P L A M I 24.189.921
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 18.977.628
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 24.189.921
 • Yeniden Değerleme Fonu 18.977.628
 • Yeniden Değerleme Fonu 24.189.921
 • 4.1 Bonolar 6.076.668
 • 4.1 Bonolar 7.903.558
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.076.668
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 7.903.558
 • Maliyet Artış Fonu 6.076.668
 • Maliyet Artış Fonu 7.903.558
 • 1. Banka Kredileri 12.900.960
 • 1. Banka Kredileri 16.286.363
 • 4.3 Tahviller 12.900.960
 • 4.3 Tahviller 16.286.363
 • Zarar (-) 12.900.960
 • Zarar (-) 16.286.363
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 8.468
 • Dönem Zararı (-) 8.468
 • V. FONLAR 8.468
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 7.521.822
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 20.071.259
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 7.521.822
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 20.071.259
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 7.521.822
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 20.071.259
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.608.560
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 4.390.652
 • KAR 3.608.560
 • KAR 4.390.652
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.608.560
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 4.390.652
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.054.323
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.237.732
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.054.323
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 14.237.732
 • XII. KARŞILIKLAR 7.054.323
 • XII. KARŞILIKLAR 14.237.732
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.937.497
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.107.027
 • 4. Ödenecek Giderler 2.937.497
 • 4. Ödenecek Giderler 3.107.027
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.937.497
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.107.027
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 608.262
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 679.245
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 608.262
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 679.245
 • Diğer Teknik Karşılıklar 608.262
 • Diğer Teknik Karşılıklar 679.245
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.827.501
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.827.501
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.827.501
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.508.564
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.623.959
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.508.564
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.623.959
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.508.564
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.623.959
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.004.755
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.149.833
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.004.755
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.149.833
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.004.755
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.149.833
 • 1. Vergi Karşılıkları 34.568.038
 • 1. Vergi Karşılıkları 39.680.714
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 34.568.038
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 39.680.714
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 34.568.038
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 39.680.714
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 6.988.092
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.972.533
 • Diğer Gelirler 6.988.092
 • Diğer Gelirler 7.972.533
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 6.988.092
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.972.533
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.694
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 33.941
 • A. Finansal Borçlar 3.694
 • A. Finansal Borçlar 33.941
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.694
 • TEKNİK GİDERLER (-) 33.941
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.697.480
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 4.110.161
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.697.480
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 4.110.161
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.697.480
 • Ödenen Komisyonlar (-) 4.110.161
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.584.617
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.587.221
 • B. Ticari Borçlar 1.584.617
 • B. Ticari Borçlar 1.587.221
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.584.617
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.587.221
 • 15.3 Kâr Yedekleri 19.775.095
 • 15.3 Kâr Yedekleri 21.207.842
 • 2. Borç Senetleri 19.775.095
 • 2. Borç Senetleri 21.207.842
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 19.775.095
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 21.207.842
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 2.714.077
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.043.282
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 2.714.077
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.043.282
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 2.714.077
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.043.282
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 81.638
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 81.638
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 81.638
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 17.057.785
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 17.960.445
 • 5. Borç Reeskontu (-) 17.057.785
 • 5. Borç Reeskontu (-) 17.960.445
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 17.057.785
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 17.960.445
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 3.233
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 122.477
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 3.233
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 122.477
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 3.233
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 122.477
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.242.662
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.320.410
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.242.662
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.320.410
 • Diğer Giderler (-) 2.242.662
 • Diğer Giderler (-) 2.320.410
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 8.906
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 32.992
 • 2. İştiraklere Borçlar 8.906
 • 2. İştiraklere Borçlar 32.992
 • TEKNİK KAR/ZARAR 8.906
 • TEKNİK KAR/ZARAR 32.992
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.287.418
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.287.418
 • GENEL GİDERLER (-) 2.287.418
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 288.281.590
 • PASİF TOPLAMI 288.281.590
 • Personel Giderleri (-) 288.281.590
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.153.602
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.612.785
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.153.602
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.612.785
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.153.602
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.612.785
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 8.610.441
 • 6. Borç Reeskontu (-) 8.610.441
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 8.610.441
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 4.742.118
 • Amortisman Giderleri (-) 4.742.118
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.742.118
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 341.820.747
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 341.820.747
 • Karşılıklar (-) 341.820.747
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 11.890.916
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 11.890.916
 • Diğer Giderler (-) 11.890.916
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 9.050.426
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 9.050.426
 • MALİ GELİRLER 9.050.426
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 86.053
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 86.053
 • Kambiyo Karları 86.053
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 14.246
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.246
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 14.246
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 87.788
 • E. Yedekler 87.788
 • Faiz Giderleri (-) 87.788
 • 1. Yasal Yedekler 36
 • 1. Yasal Yedekler 22.159
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 36
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 22.159
 • Satış Zararları (-) 36
 • Satış Zararları (-) 22.159
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.891.363
 • 2. Statü Yedekleri 1.891.363
 • Kambiyo Zararları (-) 1.891.363
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.191
 • 3. Özel Yedekler 1.191
 • Karşılıklar (-) 1.191
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.711.284
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.711.284
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.711.284
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 90.433
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 168.169
 • 5. Maliyet Artış Fonu 90.433
 • 5. Maliyet Artış Fonu 168.169
 • Diğer Giderler (-) 90.433
 • Diğer Giderler (-) 168.169
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 10.646
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.214.544
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 10.646
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.214.544
 • DÖNEM KAR/ZARARI 10.646
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.214.544
 • F. Net Dönem Karı -5.627.224
 • F. Net Dönem Karı 4.746
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -5.627.224
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.746
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -5.627.224
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.746
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -3.685.899
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.957.642
 • G. Dönem Zararı (-) -3.685.899
 • G. Dönem Zararı (-) 1.957.642
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -3.685.899
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.957.642
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 209.442
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 209.442
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 91.384
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 91.384
 • 1. ........... Yılı Zararı -6.145.061
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -6.145.061
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.578.786
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.578.786
 • 2. Yurtdışı Satışlar -819.675
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -819.675
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -406.302
 • 3. Diğer Satışlar -406.302
 • 2. Satış İskontoları (-) -1.057.489
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -1.057.489
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -609.862
 • 3. Diğer İndirimler (-) -609.862
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -700.091
 • C. Net Satışlar -700.091
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -15.257
 • D. Satışların Maliyeti (-) -15.257
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.985.561
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.985.561
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.355.972
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.355.972
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -879.517
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.593.528
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -879.517
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.593.528
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -19.407
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -19.407
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 213.213
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.745.855
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 213.213
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.745.855
 • 4.1.3 Diğer 1.043.058
 • 4.1.3 Diğer 1.380.315
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.043.058
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.380.315
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -237.556
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.651.796
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -237.556
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.651.796
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -113
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 219.898
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -113
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 219.898
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -237.443
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.431.898
 • 4.2.3 Diğer -237.443
 • 4.2.3 Diğer 1.431.898
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -608.738
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 682.331
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -608.738
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 682.331
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -4.112
 • H. Finansman Giderleri (-) -4.112
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -699.468
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -604.626
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -699.468
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -604.626
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 149.907
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 317.685
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 149.907
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 317.685
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 220.318
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 220.318
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -622.343
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 812.674
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -622.343
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 812.674
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 186.605
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 7.137.070
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 186.605
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 7.137.070
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.367.686
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 272.137
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.367.686
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 272.137
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -3.088.089
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.088.089
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.681.295
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 3.326.367
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.681.295
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 3.326.367
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 9.810.622
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 9.810.622
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.461.659
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.461.659
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -5.397.754
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.681.295
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -5.397.754
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.681.295
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -393.877
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.951.209
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -393.877
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.951.209
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.957.934
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -522.333
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.287.418
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.