İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,05
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :16.788
 • Hacim Adet :16.008
* SG: 24.10.2016 - 16:40 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • XARKU,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISMEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.641.839.515
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.641.839.515
 • NAKİT DEĞERLER 5.641.839.515
 • 1.1 Kasa 3.257.347.014
 • A. Hazır Değerler 3.257.347.014
 • Kasa 3.257.347.014
 • B. Menkul Kıymetler 447.110.440
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 447.110.440
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 447.110.440
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 44.913.042
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 44.913.042
 • Sigortalılar 44.913.042
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.709.008.440
 • Acenteler 1.709.008.440
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.709.008.440
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 54.091.559
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 54.091.559
 • İkrazlar 54.091.559
 • 6.1 Kısa Vadeli 70.716.844
 • E. Stoklar 70.716.844
 • İŞTİRAKLER 70.716.844
 • 6. Diğer Stoklar 46.736.421
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 46.736.421
 • Menkuller 46.736.421
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.629.923.760
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.629.923.760
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.629.923.760
 • 8.1.3 Diğer 11.915.755
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.915.755
 • Gayrimenkuller 11.915.755
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 195.428.577
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 195.428.577
 • II. DURAN VARLIKLAR 195.428.577
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 337.456
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 337.456
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 337.456
 • 15.2 Menkul Değerlerin 46.249.930
 • C. Finansal Duran Varlıklar 46.249.930
 • Reasürörler Payı (-) 46.249.930
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 21.921.079
 • 15.3 Diğer 21.921.079
 • Muallak Hasar Karşılığı 21.921.079
 • AKTİF TOPLAMI 38.741.703
 • D. Maddi Duran Varlıklar 38.741.703
 • Reasürörler Payı (-) 38.741.703
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 58.941.381
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.941.381
 • Ödenmiş Sermaye 58.941.381
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 38.593.847
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 38.593.847
 • Nominal Sermaye 38.593.847
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 28.490.154
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 28.490.154
 • Kanuni Yedek Akçeler 28.490.154
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 746.874
 • F. Diğer Duran Varlıklar 746.874
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 746.874
 • A K T İ F T O P L A M I 5.837.268.092
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.837.268.092
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.837.268.092
 • 4.1 Bonolar 4.877.331.447
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.877.331.447
 • Maliyet Artış Fonu 4.877.331.447
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.373.083.843
 • A. Finansal Borçlar 3.373.083.843
 • Özel Fonlar 3.373.083.843
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 14.715.344
 • KAR 14.715.344
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 14.715.344
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 9.126.400
 • Net Dönem Karı 9.126.400
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 9.126.400
 • B. Ticari Borçlar 1.446.213.984
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.446.213.984
 • P A S İ F T O P L A M I 1.446.213.984
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.190.392
 • 2. Borç Senetleri 8.190.392
 • Alınan Primler 8.190.392
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 694.229
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 694.229
 • XII. KARŞILIKLAR 694.229
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 12.838.429
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 12.838.429
 • Diğer Teknik Karşılıklar 12.838.429
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.306.709
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.306.709
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.306.709
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.877.331.447
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.877.331.447
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.877.331.447
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 92.502.124
 • Diğer Gelirler 92.502.124
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 92.502.124
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 55.066.269
 • A. Finansal Borçlar 55.066.269
 • TEKNİK GİDERLER (-) 55.066.269
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.729.308
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.729.308
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.729.308
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.418.907
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.418.907
 • GENEL GİDERLER (-) 5.418.907
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 28.884.675
 • PASİF TOPLAMI 28.884.675
 • Personel Giderleri (-) 28.884.675
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 402.965
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 402.965
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 402.965
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 867.434.521
 • Faiz Gelirleri 867.434.521
 • III. ÖZ SERMAYE 867.434.521
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 546.961.896
 • A. Sermaye 546.961.896
 • Kar Payı Gelirleri 546.961.896
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 355.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 355.000.000
 • Satış Karları 355.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.099.891
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.099.891
 • Diğer Giderler (-) -4.099.891
 • F. Net Dönem Karı 4.099.891
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.099.891
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.099.891
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 53.180.123
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 53.180.123
 • 2. ........... Yılı Zararı 320.472.625
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 320.472.625
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.837.268.092
 • P A S İ F T O P L A M I 5.837.268.092
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 25.377.219.381
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 25.377.219.381
 • 1. Satıştan İadeler (-) -25.167.181.025
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -25.167.181.025
 • 2. Satış İskontoları (-) 210.038.356
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 210.038.356
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 210.038.356
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 210.038.356
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -47.686.805
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -47.686.805
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -120.959.166
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -120.959.166
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.557.238
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.557.238
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -170.203.209
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -170.203.209
 • 4.1.3 Diğer 39.835.147
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 39.835.147
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 23.475.111
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 23.475.111
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.706.342
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.706.342
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.768.769
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.768.769
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.768.769
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.768.769
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -10.433.677
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 26.202.446
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,91
  3. 16,67
  1. MAALT MARMARIS ALTINYUNUS
  2. 15,18
  3. 15,00
  1. BOSSA BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI
  2. 2,80
  3. 10,24
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 3,33
  3. 8,82

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,78
  3. -9,79
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,68
  3. -5,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,33
  3. -5,71
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,22
  3. -4,35

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,34
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 2,25
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,17
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,79
  3. 2,99

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,34
  3. 1,46
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 19,96
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 2,33
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,44
  3. 2,16
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,45
  3. 0,96

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.