İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,27
 • Değişim :1,6 %
 • Hacim TL :62.118
 • Hacim Adet :49.105
* SG: 18.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • XARKU,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISMEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.073.863.697
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.073.863.697
 • NAKİT DEĞERLER 6.073.863.697
 • 1.1 Kasa 3.792.119.521
 • A. Hazır Değerler 3.792.119.521
 • Kasa 3.792.119.521
 • B. Menkul Kıymetler 388.457.994
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 388.457.994
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 388.457.994
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 19.452.375
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 19.452.375
 • Sigortalılar 19.452.375
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.694.431.929
 • Acenteler 1.694.431.929
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.694.431.929
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 56.428.629
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 56.428.629
 • İkrazlar 56.428.629
 • 6.1 Kısa Vadeli 71.460.219
 • E. Stoklar 71.460.219
 • İŞTİRAKLER 71.460.219
 • 6. Diğer Stoklar 39.496.897
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 39.496.897
 • Menkuller 39.496.897
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.061.847.564
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.061.847.564
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.061.847.564
 • 8.1.3 Diğer 12.016.133
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 12.016.133
 • Gayrimenkuller 12.016.133
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 193.574.538
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 193.574.538
 • II. DURAN VARLIKLAR 193.574.538
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 343.931
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 343.931
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 343.931
 • 15.2 Menkul Değerlerin 45.502.523
 • C. Finansal Duran Varlıklar 45.502.523
 • Reasürörler Payı (-) 45.502.523
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 24.709.764
 • 15.3 Diğer 24.709.764
 • Muallak Hasar Karşılığı 24.709.764
 • AKTİF TOPLAMI 36.675.426
 • D. Maddi Duran Varlıklar 36.675.426
 • Reasürörler Payı (-) 36.675.426
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 57.756.527
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.756.527
 • Ödenmiş Sermaye 57.756.527
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 38.593.847
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 38.593.847
 • Nominal Sermaye 38.593.847
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 27.863.264
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 27.863.264
 • Kanuni Yedek Akçeler 27.863.264
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 723.103
 • F. Diğer Duran Varlıklar 723.103
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 723.103
 • A K T İ F T O P L A M I 6.267.438.235
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.267.438.235
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.267.438.235
 • 4.1 Bonolar 5.300.800.862
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.300.800.862
 • Maliyet Artış Fonu 5.300.800.862
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.876.355.048
 • A. Finansal Borçlar 3.876.355.048
 • Özel Fonlar 3.876.355.048
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 9.356.445
 • KAR 9.356.445
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 9.356.445
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 14.499.342
 • Net Dönem Karı 14.499.342
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 14.499.342
 • B. Ticari Borçlar 1.369.293.541
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.369.293.541
 • P A S İ F T O P L A M I 1.369.293.541
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.777.330
 • 2. Borç Senetleri 7.777.330
 • Alınan Primler 7.777.330
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.107.646
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.107.646
 • XII. KARŞILIKLAR 1.107.646
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 9.777.874
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 9.777.874
 • Diğer Teknik Karşılıklar 9.777.874
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.431.039
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.431.039
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.431.039
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.300.800.862
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.300.800.862
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.300.800.862
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 86.983.878
 • Diğer Gelirler 86.983.878
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 86.983.878
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 50.736.826
 • A. Finansal Borçlar 50.736.826
 • TEKNİK GİDERLER (-) 50.736.826
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.282.510
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.282.510
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.282.510
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.490.069
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.490.069
 • GENEL GİDERLER (-) 5.490.069
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 23.073.734
 • PASİF TOPLAMI 23.073.734
 • Personel Giderleri (-) 23.073.734
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.400.739
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.400.739
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.400.739
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 879.653.495
 • Faiz Gelirleri 879.653.495
 • III. ÖZ SERMAYE 879.653.495
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 560.093.561
 • A. Sermaye 560.093.561
 • Kar Payı Gelirleri 560.093.561
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 355.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 355.000.000
 • Satış Karları 355.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.054.939
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.054.939
 • Diğer Giderler (-) -4.054.939
 • F. Net Dönem Karı 4.054.939
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.054.939
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.054.939
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 53.180.123
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 53.180.123
 • 2. ........... Yılı Zararı 319.559.934
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 319.559.934
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.267.438.235
 • P A S İ F T O P L A M I 6.267.438.235
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 37.138.197.568
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 37.138.197.568
 • 1. Satıştan İadeler (-) -36.811.115.234
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -36.811.115.234
 • 2. Satış İskontoları (-) 327.082.334
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 327.082.334
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 327.082.334
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 327.082.334
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -81.253.155
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -81.253.155
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -176.345.830
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -176.345.830
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.284.773
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.284.773
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -259.883.758
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -259.883.758
 • 4.1.3 Diğer 67.198.576
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 67.198.576
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 42.352.619
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 42.352.619
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -12.972.201
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -12.972.201
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 29.380.418
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 29.380.418
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 29.380.418
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 29.380.418
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -10.982.630
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 40.363.048
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,36
  3. 19,30
  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,87
  3. 19,18
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,65
  3. 18,18
  1. LKMNH LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S.
  2. 5,10
  3. 15,38
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,55
  3. 14,81

Azalan

  1. FINBN FINANSBANK
  2. 5,38
  3. -9,12
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 4,52
  3. -6,42
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,16
  3. -5,88
  1. BMELK BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.
  2. 1,92
  3. -5,42
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,10
  3. -5,17

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,89
  3. -0,25
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. 3,49
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,22
  3. 0,97
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,88
  3. 0,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,55
  3. 0,57

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,89
  3. -0,25
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,88
  3. 0,64
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,22
  3. 0,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,76
  3. 2,09
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 5,60
  3. 2,19

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.