T.Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,47
 • Değişim :3,19 %
 • Hacim TL :19.170
 • Hacim Adet :2.985
* SG: 27.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Kalkınma Bankası A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KLNMA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 266
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 266
 • NAKİT DEĞERLER 266
 • B. Menkul Kıymetler 1
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1
 • 1. Hisse Senetleri 1
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1
 • ALACAKLAR 1
 • 1. Alıcılar 576.933
 • Acenteler 576.933
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 576.933
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 14.704
 • IV. PARA PİYASALARI 14.704
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 14.704
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 14.704
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 14.704
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 14.704
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 138.431
 • Diğer Alacaklar 138.431
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 138.431
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 73.185
 • 5.1 Hisse Senetleri 73.185
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 73.185
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 57.209
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 57.209
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 57.209
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.353.799
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 4.353.799
 • VI. KREDİLER 4.353.799
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.290.854
 • E. Stoklar 4.290.854
 • İŞTİRAKLER 4.290.854
 • 2. Yarı Mamüller 110.002
 • 6.3 Takipteki Krediler 110.002
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 110.002
 • 3. Ara Mamüller -47.057
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -47.057
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -47.057
 • 5. Emtia 20.521
 • Menkuller 20.521
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 20.521
 • 6. Diğer Stoklar 20.521
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.521
 • Menkuller 20.521
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 28.157
 • Devam Eden Yatırımlar 28.157
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 28.157
 • 1. Alıcılar 18.497
 • 9.1 Mali İştirakler 18.497
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 18.497
 • 2. Alacak Senetleri 966
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 966
 • A K T İ F T O P L A M I 966
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 61
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 61
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 61
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 63.441
 • Muallak Hasar Karşılığı 63.441
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 63.441
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 934
 • Hayat Matematik Karşılığı 934
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 934
 • 17.2 Diğer 934
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 934
 • Reasürörler Payı (-) 934
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 15.575
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.575
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 15.575
 • AKTİF TOPLAMI 5.221.721
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.221.721
 • Reasürörler Payı (-) 5.221.721
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 774
 • DİĞER PASİFLER 774
 • II. PARA PİYASALARI 774
 • 2. Haklar 4.358.834
 • III. ALINAN KREDİLER 4.358.834
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 4.358.834
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 14.872
 • Dönem Zararı (-) 14.872
 • V. FONLAR 14.872
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 14.462
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 14.462
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 14.462
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5.745
 • KAR 5.745
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 5.745
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 78.868
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 78.868
 • XII. KARŞILIKLAR 78.868
 • 12.1 Genel Karşılıklar 45.553
 • 4. Ödenecek Giderler 45.553
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 45.553
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 33.313
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 33.313
 • Diğer Teknik Karşılıklar 33.313
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2
 • 1. Vergi Karşılıkları 74.119
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 74.119
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 74.119
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 160
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 160
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 160
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 209.709
 • Diğer Gelirler 209.709
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 209.709
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.491
 • A. Finansal Borçlar 1.491
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.491
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.005
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.005
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.005
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 207.213
 • B. Ticari Borçlar 207.213
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 207.213
 • 15.3 Kâr Yedekleri 334.813
 • 2. Borç Senetleri 334.813
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 334.813
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.215
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.215
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.215
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 300.484
 • 5. Borç Reeskontu (-) 300.484
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 300.484
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.179
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.179
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.179
 • 1. Ortaklara Borçlar 36.668
 • 15.4 Kâr veya Zarar 36.668
 • Diğer Giderler (-) 36.668
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 36.668
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 36.668
 • GENEL GİDERLER (-) 36.668
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 5.221.721
 • PASİF TOPLAMI 5.221.721
 • Personel Giderleri (-) 5.221.721
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 102.644
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 102.644
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 102.644
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 77.556
 • 6. Borç Reeskontu (-) 77.556
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 77.556
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 15.667
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.667
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 15.667
 • 1. Yasal Yedekler 3.294
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.294
 • Satış Zararları (-) 3.294
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.125
 • 2. Statü Yedekleri 6.125
 • Kambiyo Zararları (-) 6.125
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 5.087
 • 4. Olağanüstü Yedek 5.087
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 5.087
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.038
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.038
 • Diğer Giderler (-) 1.038
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2
 • F. Net Dönem Karı -22.707
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -22.707
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -22.707
 • 2. Yurtdışı Satışlar -20
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -20
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -22.681
 • 3. Diğer Satışlar -22.681
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -6
 • D. Satışların Maliyeti (-) -6
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 79.937
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 79.937
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 8.916
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 8.916
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 9.163
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 9.163
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 819
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 819
 • 4.1.3 Diğer 8.344
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.344
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -247
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -247
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -247
 • 4.2.3 Diğer -247
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 272
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 272
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.704
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 1.704
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.707
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.707
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.228
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.228
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 92.057
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 92.057
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -5.578
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -5.578
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -39.569
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -39.569
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 4.691
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 4.691
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.691
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.691
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -10.242
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -10.242
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 36.668
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
  2. 0,60
  3. 20,00
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. 20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 0,97
  3. 19,75
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,64
  3. 19,71
  1. GNPWR GENPOWER HOLDING A.S.
  2. 0,25
  3. 19,05

Azalan

  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 15,00
  3. -9,04
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,14
  3. -6,67
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,59
  3. -4,84
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 8,87
  3. -4,62

TL

  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 0,82
  3. 5,13
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,10
  3. 2,80
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,26
  3. -0,79
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,31
  3. -1,31
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,51
  3. -1,43
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,19
  3. -1,68
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,20
  3. -6,67
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,31
  3. -1,06

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.