T.Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,33
 • Değişim :0,91 %
 • Hacim TL :5.257
 • Hacim Adet :1.596
* SG: 20.01.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Kalkınma Bankası A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KLNMA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 757
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 757
 • NAKİT DEĞERLER 757
 • 1. Alıcılar 670.379
 • Acenteler 670.379
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 670.379
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 55.312
 • IV. PARA PİYASALARI 55.312
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 55.312
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 55.312
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 55.312
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 55.312
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 162.749
 • Diğer Alacaklar 162.749
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 162.749
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 8.037
 • 5.1 Hisse Senetleri 8.037
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8.037
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 81.832
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 81.832
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 81.832
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.613.286
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 4.613.286
 • VI. KREDİLER 4.613.286
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.534.848
 • E. Stoklar 4.534.848
 • İŞTİRAKLER 4.534.848
 • 2. Yarı Mamüller 126.782
 • 6.3 Takipteki Krediler 126.782
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 126.782
 • 3. Ara Mamüller -48.344
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -48.344
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -48.344
 • 5. Emtia 20.429
 • Menkuller 20.429
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 20.429
 • 6. Diğer Stoklar 20.429
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.429
 • Menkuller 20.429
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 28.052
 • Devam Eden Yatırımlar 28.052
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 28.052
 • 1. Alıcılar 18.497
 • 9.1 Mali İştirakler 18.497
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 18.497
 • 2. Alacak Senetleri 9.555
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 9.555
 • A K T İ F T O P L A M I 9.555
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 64
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 64
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 64
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 62.064
 • Muallak Hasar Karşılığı 62.064
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 62.064
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 697
 • Hayat Matematik Karşılığı 697
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 697
 • 17.2 Diğer 697
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 697
 • Reasürörler Payı (-) 697
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 15.321
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.321
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 15.321
 • AKTİF TOPLAMI 5.638.248
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.638.248
 • Reasürörler Payı (-) 5.638.248
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.176
 • DİĞER PASİFLER 1.176
 • II. PARA PİYASALARI 1.176
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.176
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.176
 • Nominal Sermaye 1.176
 • 2. Haklar 4.760.408
 • III. ALINAN KREDİLER 4.760.408
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 4.760.408
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 15.129
 • Dönem Zararı (-) 15.129
 • V. FONLAR 15.129
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 14.094
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 14.094
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 14.094
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5.782
 • KAR 5.782
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 5.782
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 83.584
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 83.584
 • XII. KARŞILIKLAR 83.584
 • 12.1 Genel Karşılıklar 49.137
 • 4. Ödenecek Giderler 49.137
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 49.137
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 34.445
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 34.445
 • Diğer Teknik Karşılıklar 34.445
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2
 • 1. Vergi Karşılıkları 753.039
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 753.039
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 753.039
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 160
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 160
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 160
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 20.908
 • Diğer Gelirler 20.908
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 20.908
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.491
 • A. Finansal Borçlar 1.491
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.491
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 376
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 376
 • Ödenen Komisyonlar (-) 376
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 207.213
 • B. Ticari Borçlar 207.213
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 207.213
 • 15.3 Kâr Yedekleri 334.813
 • 2. Borç Senetleri 334.813
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 334.813
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.215
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.215
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.215
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 300.484
 • 5. Borç Reeskontu (-) 300.484
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 300.484
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.179
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.179
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.179
 • 1. Ortaklara Borçlar 49.146
 • 15.4 Kâr veya Zarar 49.146
 • Diğer Giderler (-) 49.146
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 49.146
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 49.146
 • GENEL GİDERLER (-) 49.146
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 5.638.248
 • PASİF TOPLAMI 5.638.248
 • Personel Giderleri (-) 5.638.248
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 155.789
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 155.789
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 155.789
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 119.586
 • 6. Borç Reeskontu (-) 119.586
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 119.586
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 22.623
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 22.623
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 22.623
 • 1. Yasal Yedekler 5.006
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.006
 • Satış Zararları (-) 5.006
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.572
 • 2. Statü Yedekleri 8.572
 • Kambiyo Zararları (-) 8.572
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 709
 • 4. Olağanüstü Yedek 709
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 709
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.482
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.482
 • Diğer Giderler (-) 1.482
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2
 • F. Net Dönem Karı -35.969
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -35.969
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -35.969
 • 2. Yurtdışı Satışlar -31
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -31
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -35.931
 • 3. Diğer Satışlar -35.931
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -7
 • D. Satışların Maliyeti (-) -7
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 11.982
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 11.982
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.132
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.132
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 11.629
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 11.629
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.053
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.053
 • 4.1.3 Diğer 10.576
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10.576
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -309
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -309
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -309
 • 4.2.3 Diğer -309
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 474
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 474
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.595
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 1.595
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 8
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 8
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.587
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.587
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.258
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.258
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 134.467
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 134.467
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -10.432
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -10.432
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -60.571
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -60.571
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 63.464
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 63.464
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 63.464
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 63.464
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -14.318
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -14.318
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 49.146
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
  2. 9,70
  3. 19,90
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,01
  3. 10,65
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 7,09
  3. 9,41
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 120,30
  3. 9,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,69
  3. 8,33

Azalan

  1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
  2. 0,82
  3. -15,46
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,84
  3. -13,40
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 46,00
  3. -8,00
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 7,10
  3. -7,55
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,24
  3. -7,46

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,52
  3. 1,15
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 4,71
  3. 2,84

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 7,90
  3. 1,28
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,19
  3. 0,78
  1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
  2. 16,05
  3. 6,50
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,68
  3. 5,64
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,92
  3. 1,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.