Odaş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,90
 • Değişim :2,46 %
 • Hacim TL :15.391.084
 • Hacim Adet :1.958.591
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Odaş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
 • XELKT,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XU100,XUHIZ,XUTUM : ODAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 279.239.977
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 279.239.977
 • NAKİT DEĞERLER 279.239.977
 • 1.1 Kasa 120.439.843
 • A. Hazır Değerler 120.439.843
 • Kasa 120.439.843
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 78.143.299
 • Acenteler 78.143.299
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 78.143.299
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.575.906
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.575.906
 • İkrazlar 8.575.906
 • 6.1 Kısa Vadeli 12.667.244
 • E. Stoklar 12.667.244
 • İŞTİRAKLER 12.667.244
 • 6. Diğer Stoklar 58.768.462
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 58.768.462
 • Menkuller 58.768.462
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 278.594.754
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 278.594.754
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 278.594.754
 • 8.1.3 Diğer 645.223
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 645.223
 • Gayrimenkuller 645.223
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 536.079.165
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 536.079.165
 • II. DURAN VARLIKLAR 536.079.165
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 206.829
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 206.829
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 206.829
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 200.000
 • 15.3 Diğer 200.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 200.000
 • AKTİF TOPLAMI 472.705.060
 • D. Maddi Duran Varlıklar 472.705.060
 • Reasürörler Payı (-) 472.705.060
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 18.300.835
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.300.835
 • Ödenmiş Sermaye 18.300.835
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.178.181
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.178.181
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.178.181
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 42.488.260
 • F. Diğer Duran Varlıklar 42.488.260
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 42.488.260
 • A K T İ F T O P L A M I 815.319.142
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 815.319.142
 • Yeniden Değerleme Fonu 815.319.142
 • 4.1 Bonolar 254.128.910
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 254.128.910
 • Maliyet Artış Fonu 254.128.910
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 133.338.990
 • A. Finansal Borçlar 133.338.990
 • Özel Fonlar 133.338.990
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 10.853
 • KAR 10.853
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 10.853
 • B. Ticari Borçlar 90.368.714
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 90.368.714
 • P A S İ F T O P L A M I 90.368.714
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.028.646
 • 2. Borç Senetleri 4.028.646
 • Alınan Primler 4.028.646
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 383.969
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 383.969
 • XII. KARŞILIKLAR 383.969
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 25.997.738
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 25.997.738
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 25.997.738
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 254.128.910
 • 8. Borç Reeskontu (-) 254.128.910
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 254.128.910
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 383.658.930
 • Diğer Gelirler 383.658.930
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 383.658.930
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 368.897.925
 • A. Finansal Borçlar 368.897.925
 • TEKNİK GİDERLER (-) 368.897.925
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 500
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 500
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 500
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 586.181
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 586.181
 • GENEL GİDERLER (-) 586.181
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 14.058.168
 • PASİF TOPLAMI 14.058.168
 • Personel Giderleri (-) 14.058.168
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 177.531.302
 • Faiz Gelirleri 177.531.302
 • III. ÖZ SERMAYE 177.531.302
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 174.419.670
 • A. Sermaye 174.419.670
 • Kar Payı Gelirleri 174.419.670
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 47.600.180
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 47.600.180
 • Satış Karları 47.600.180
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 639.252
 • 5. Maliyet Artış Fonu 639.252
 • Diğer Giderler (-) 639.252
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 639.252
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 639.252
 • 2. ........... Yılı Zararı 3.111.632
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 3.111.632
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 815.319.142
 • P A S İ F T O P L A M I 815.319.142
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 242.894.771
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 242.894.771
 • 1. Satıştan İadeler (-) -211.029.801
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -211.029.801
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.864.970
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.864.970
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 31.864.970
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 31.864.970
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -830.779
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -830.779
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.249.476
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.249.476
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -8.080.255
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -8.080.255
 • 4.1.3 Diğer 23.784.715
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.784.715
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.891.873
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.891.873
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.154.786
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.154.786
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8.737.087
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 8.737.087
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 8.721.310
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 8.721.310
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -189.097
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 8.910.407
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.