T.Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,30
 • Değişim :0,3 %
 • Hacim TL :27.225.990
 • Hacim Adet :8.210.510
* SG: 21.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SISE | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.256.064.680
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.256.064.680
 • NAKİT DEĞERLER 7.256.064.680
 • 1.1 Kasa 2.960.653.127
 • A. Hazır Değerler 2.960.653.127
 • Kasa 2.960.653.127
 • B. Menkul Kıymetler 4.292.923
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.292.923
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.292.923
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 65.250.939
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 65.250.939
 • Sigortalılar 65.250.939
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.951.155.754
 • Acenteler 1.951.155.754
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.951.155.754
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 42.580.304
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 42.580.304
 • İkrazlar 42.580.304
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.823.297.879
 • E. Stoklar 1.823.297.879
 • İŞTİRAKLER 1.823.297.879
 • 6. Diğer Stoklar 408.629.906
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 408.629.906
 • Menkuller 408.629.906
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.255.860.832
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.255.860.832
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.255.860.832
 • 8.1.3 Diğer 203.848
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 203.848
 • Gayrimenkuller 203.848
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 9.360.193.413
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.360.193.413
 • II. DURAN VARLIKLAR 9.360.193.413
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 35.939.109
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 35.939.109
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 35.939.109
 • 15.2 Menkul Değerlerin 125.664.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 125.664.000
 • Reasürörler Payı (-) 125.664.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 513.169.446
 • 15.3 Diğer 513.169.446
 • Muallak Hasar Karşılığı 513.169.446
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 534.318.624
 • Hayat Matematik Karşılığı 534.318.624
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 534.318.624
 • AKTİF TOPLAMI 7.694.692.655
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.694.692.655
 • Reasürörler Payı (-) 7.694.692.655
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 120.159.705
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.159.705
 • Ödenmiş Sermaye 120.159.705
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 32.764.243
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 32.764.243
 • Nominal Sermaye 32.764.243
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 243.909.080
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 243.909.080
 • Kanuni Yedek Akçeler 243.909.080
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 92.340.794
 • F. Diğer Duran Varlıklar 92.340.794
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 92.340.794
 • A K T İ F T O P L A M I 16.616.258.093
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 16.616.258.093
 • Yeniden Değerleme Fonu 16.616.258.093
 • 4.1 Bonolar 2.775.745.924
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.775.745.924
 • Maliyet Artış Fonu 2.775.745.924
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.471.372.659
 • A. Finansal Borçlar 1.471.372.659
 • Özel Fonlar 1.471.372.659
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 9.467.431
 • Net Dönem Karı 9.467.431
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 9.467.431
 • B. Ticari Borçlar 786.593.675
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 786.593.675
 • P A S İ F T O P L A M I 786.593.675
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 65.099.464
 • 2. Borç Senetleri 65.099.464
 • Alınan Primler 65.099.464
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 51.897.242
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 51.897.242
 • XII. KARŞILIKLAR 51.897.242
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 245.509.031
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 245.509.031
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 245.509.031
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.775.745.924
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.775.745.924
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.775.745.924
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.553.472.881
 • Diğer Gelirler 3.553.472.881
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.553.472.881
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.067.038.747
 • A. Finansal Borçlar 3.067.038.747
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.067.038.747
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 58.977.892
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 58.977.892
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 58.977.892
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 100.506.878
 • PASİF TOPLAMI 100.506.878
 • Personel Giderleri (-) 100.506.878
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 51.423.988
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 51.423.988
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 51.423.988
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 10.287.039.288
 • Faiz Gelirleri 10.287.039.288
 • III. ÖZ SERMAYE 10.287.039.288
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 7.746.989.223
 • A. Sermaye 7.746.989.223
 • Kar Payı Gelirleri 7.746.989.223
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.050.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.050.000.000
 • Satış Karları 2.050.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 241.425.784
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 241.425.784
 • MALİ GİDERLER (-) 241.425.784
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -170.585.019
 • 5. Maliyet Artış Fonu -170.585.019
 • Diğer Giderler (-) -170.585.019
 • F. Net Dönem Karı 170.585.019
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 170.585.019
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 170.585.019
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 99.057.518
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 99.057.518
 • 2. ........... Yılı Zararı 2.540.050.065
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 2.540.050.065
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 16.616.258.093
 • P A S İ F T O P L A M I 16.616.258.093
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.002.198.543
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.002.198.543
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.790.044.942
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.790.044.942
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.212.153.601
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.212.153.601
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.212.153.601
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.212.153.601
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -402.158.938
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -402.158.938
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -381.467.601
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -381.467.601
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -38.332.538
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -38.332.538
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -821.959.077
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -821.959.077
 • 4.1.3 Diğer 390.194.524
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 390.194.524
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 480.685.246
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 480.685.246
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -90.155.929
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -90.155.929
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 390.529.317
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 390.529.317
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 390.529.317
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 390.529.317
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 93.045.076
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 297.484.241
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 1,05
  3. 17,98
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,85
  3. 17,77
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 5,15
  3. 17,05
  1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,32
  3. 10,34
  1. ASLAN ASLAN CIMENTO A.S.
  2. 42,02
  3. 10,00

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 3,61
  3. -8,84
  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,40
  3. -6,98
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
  2. 9,32
  3. -6,71
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,42
  3. -6,67

TL

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,27
  3. -1,55
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,45
  3. 1,66

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,22
  3. -0,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,58
  3. -1,06
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 4,20
  3. -3,89
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,24
  3. -0,54
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 62,40
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.