Yazıcılar Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 13,79
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :861.778
 • Hacim Adet :62.554
* SG: 24.10.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yazıcılar Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XTMTU,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YAZIC | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.962.804.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.962.804.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.962.804.000
 • 1.1 Kasa 469.322.000
 • A. Hazır Değerler 469.322.000
 • Kasa 469.322.000
 • B. Menkul Kıymetler 6.386.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 6.386.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.386.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 11.810.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 11.810.000
 • Sigortalılar 11.810.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 505.108.000
 • Acenteler 505.108.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 505.108.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.619.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.619.000
 • İkrazlar 6.619.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 311.487.000
 • E. Stoklar 311.487.000
 • İŞTİRAKLER 311.487.000
 • 6. Diğer Stoklar 652.072.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 652.072.000
 • Menkuller 652.072.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.962.804.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.962.804.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.962.804.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.598.937.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.598.937.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.598.937.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.990.000
 • Devam Eden Yatırımlar 6.990.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 6.990.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.860.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.860.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.860.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 383.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 383.000
 • Reasürörler Payı (-) 383.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.222.580.000
 • 15.3 Diğer 5.222.580.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.222.580.000
 • 16.1 Defter Değeri 2.269.000
 • 3. İştirakler 2.269.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.269.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 255.390.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 255.390.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 255.390.000
 • AKTİF TOPLAMI 745.796.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 745.796.000
 • Reasürörler Payı (-) 745.796.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 23.057.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.057.000
 • Ödenmiş Sermaye 23.057.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 85.968.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 85.968.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 85.968.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.223.324.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.223.324.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.223.324.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.561.741.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.561.741.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.561.741.000
 • 4.1 Bonolar 2.061.676.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.061.676.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.061.676.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.630.329.000
 • A. Finansal Borçlar 1.630.329.000
 • Özel Fonlar 1.630.329.000
 • B. Ticari Borçlar 306.193.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 306.193.000
 • P A S İ F T O P L A M I 306.193.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 20.582.000
 • 2. Borç Senetleri 20.582.000
 • Alınan Primler 20.582.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.245.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.245.000
 • XII. KARŞILIKLAR 7.245.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 19.590.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 19.590.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 19.590.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 71.933.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 71.933.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 71.933.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.061.676.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.061.676.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.061.676.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.108.916.000
 • Diğer Gelirler 3.108.916.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.108.916.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.397.034.000
 • A. Finansal Borçlar 2.397.034.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.397.034.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.289.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.289.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.289.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 24.805.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 24.805.000
 • GENEL GİDERLER (-) 24.805.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 44.817.000
 • PASİF TOPLAMI 44.817.000
 • Personel Giderleri (-) 44.817.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 640.971.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 640.971.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 640.971.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.391.149.000
 • Faiz Gelirleri 4.391.149.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.391.149.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.595.414.000
 • A. Sermaye 3.595.414.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.595.414.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 160.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 160.000.000
 • Satış Karları 160.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -72.188.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -72.188.000
 • Diğer Giderler (-) -72.188.000
 • F. Net Dönem Karı 72.188.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 72.188.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 72.188.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 32.000.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 32.000.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 795.735.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 795.735.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.561.741.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.561.741.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.499.649.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.499.649.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.214.422.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.214.422.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 285.227.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 285.227.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 285.227.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 285.227.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -92.780.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -92.780.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -97.135.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -97.135.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -952.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -952.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -190.867.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -190.867.000
 • 4.1.3 Diğer 94.360.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 94.360.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.999.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.999.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.308.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.308.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.691.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.691.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 7.313.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 7.313.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -11.046.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 18.359.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,10
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,38
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,45
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 1,35
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,18
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,78
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 4,99
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. GSRAY GALATASARAY A.S.
  2. 39,66
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,45
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,44
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.